slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Database for statistikk om høgre utdanning - Fagskoledata -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Database for statistikk om høgre utdanning - Fagskoledata - - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Database for statistikk om høgre utdanning - Fagskoledata - RFF årskonferanse, Bergen 6.-8. mai 2013 Maren Saxe , rådgiver DBH-F. Presentasjonen skal ta for seg: Kort om NSD og DBH Rapportering av fagskoledata

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Database for statistikk om høgre utdanning - Fagskoledata -' - kimo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Database for statistikk om høgre utdanning

- Fagskoledata -

RFF årskonferanse, Bergen 6.-8. mai 2013

Maren Saxe, rådgiver DBH-F

slide2
Presentasjonen skal ta for seg:

Kort om NSD og DBH

Rapportering av fagskoledata

Bruk av fagskoledata

slide3

Hva er NSD

 • Hvorfor?
 • Forbedre muligheter og arbeidsvilkår for empirisk forskning som først og fremst er avhengig av tilgang til data
 • Bygge ned økonomiske, tekniske, kunnskapsmessige, juridiske og administrative barrierer mellom brukere og dataressurser
 • Hva?
 • 1971: Etablert og institusjonelt tilknyttet Norges forskningsråd
 • 2003: Fristilt fra forskningsrådet og som aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet
 • Et av verdens største arkiv for forskningsdata og datatjenester til forskningssektoren
 • Kompetansesenter innen datainnsamling, dataanalyse, metode, personvern og forskningsetikk
 • Finansiering hovedsakelig fra: Norges forskningsråd, Departementene, EU, Universitets- og høgskolesektoren
 • Omtrent 75 ansatte
litt om dbh database for statistikk om h gre utdanning
Litt om DBH (Database for statistikk om høgre utdanning)
 • Datatjeneste for statistikk om universiteter, høyskoler og fagskoler
 • Mottar data fra alle fagskolene, ca.60 universiteter og høyskoler, alle studentsamskipnader, NOKUT og SIU
hva brukes informasjonen som lagres hos dbh til
Hva brukes informasjonen som lagres hos DBH til?
 • Studentdata
 • Forskerutdanningsdata
 • Økonomidata
 • Personaldata
 • Arealdata
 • Vitenskapelige publiseringer – publikasjonspoeng
 • Kanalregisteret (godkjente forlag og tidsskrift)
 • Selskapsdata
 • Museumsvirksomhet
 • Styringsdokumenter (Rapport og planer, Ledelseskommentarer)
 • Fagskoledata (fra 2011)
dbh fagskolestatistikk
DBH-Fagskolestatistikk

Etablert på initiativ av Kunnskapsdepartementet

Rapporteringskravene fremsettes av følgende aktører:

 • Kunnskapsdepartementet
 • NOKUT
 • Lånekassen
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Nasjonalt Fagskoleråd
 • Helsedirektoratet
 • Fagskolene selv - via Forum for fagskolestatistikk
i hvilke sammenhenger skal rapporteringsdata fra dbh f brukes
I hvilke sammenhenger skal rapporteringsdata fra DBH-F brukes?

Kunnskapsdepartementet:

 • Lokale og overordnede analyser – Grunnlag for politikkutvikling.

NOKUT

 • Føre tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanningen.

Statistisk sentralbyrå

 • Skal få dekket sine behov til den offisielle statistikken.

Lånekassen

 • Oppfølging av sin primærvirksomhet.

Helsedirektoratet

 • Samordning av rapporteringskravene til tilbydere av fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag.

Nasjonalt fagskoleråd

 • Danne grunnlag for anbefalninger, utviklings- og kvalitetsarbeid.
dataleveringssystemet
Dataleveringssystemet

Laste opp filer i DBH-Dimp

Kvalitetssikre dataene

Godkjenne dataene

Dataene publiseres på nett

slide10

Høsten 2012:

Totalt

15852 studenter

Kan fordeles på kjønn, offentlig versus privat etc.

slide11

Bergen tekniske fagskole:

sortert på aktive studenter

fagskoledataene brukes i en rekke sammenhenger
Fagskoledataene brukes i en rekke sammenhenger

Statsbudsjettet:

Kandidatundersøkelsen:

Tilstandsrapporten:

Stortingsmelding:

 • NOKUT, SSB, Lånekassen, Helsedirektoratet
slide14

Fra høstens rapportering:

 • 115 fagskoler rapporterte til DBH, 46 offentlige og 69 private
 • Totalt gikk 15852 studenter på disse skolene.
 • - 43 prosent gikk ved en offentlig fagskole
andre tjenester
Andre tjenester

Månedens statistikk

ad