slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Унив

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Унив - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. О Институту. Основан 1983. године, као научна организациона јединица на Факултету.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Унив' - kimo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду

slide2
О Институту
 • Основан 1983. године, као научна организациона јединица на Факултету.
 • Институт за педагогију и андрагогију основан је са циљем да се у оквиру њега остварује научно-истраживачки рад у области педагогије и андрагогије, да се ове научне области унапређују, да се ради на формирању научног подмлатка и усавршавању научних кадрова.
 • Током последњих десет година, на седам пројеката, било је или јесте ангажовано 25 сарадника са Одељења за педагогију и андрагогију, 3 докторанта и око 60 спољних сарадника.
 • 57 монографија, 2 монографије – превода, 7 зборника радова, часопис “Андрагошке студије”, од 1994. године

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

slide3
Пројекти Института

1. "Образовање – подстицај друштвеној и економској трансформацији Србије", 2002-2004. године, Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије;

2. "Развијање отвореног курикулума на нивоу дечјег вртића", 2002-2004. године, Министарство просвете Републике Србије;

3. "Развој академских компетенција универзитетских наставника - РАКУН", 2004-2005 године, Фонд за отворено друштво

4. "Функционално основно образовање одраслих Рома", 2005-2007. године, RomaEducationFound, Министарство просвете и спорта Републике Србије;

5. "Образовање и учење - претпоставке европских интеграција", 2006-2010.године, Министарство за науку и технолошки развој;

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

2006 2010
"Образовање и учење - претпоставке европских интеграција - потпројекат "Образовање и учење одраслих", 2006-2010.године

1. Професионализација запослених у области образовања (одраслих), и то: менаџмента образовних институција, кадрова који координирају, израђују и реализују образовне програме намењене одраслима, као и сарадницима и наставницима на факултетима.

2. Успостављање стандарда и система акредитације програма, кадрова и институција у области образовања одраслих, ради подизања нивоа квалитета свих побројаних елемената.

3. Успостављање система функционалног основног образовања одраслих, флексибилног за укључивање различитих циљних група.

4. С обзиром на показатеље квалитета живота људи различитих образовних нивоа стечених кроз формално образовање актуализује се потреба увођења обавезног средњег образовања.

5. Подршка реализацији специјализованих програма за образовање одраслих (за породицу у различитим развојним, кризним и специфичним ситуацијама; за рецептивни туризам; у трећем добу итд)

6. Даљи рад на стратешким документима, и по одређеним подручјима образовања одраслих, као и развој новог акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања одраслих.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

slide5
Функционално основно образовање одраслих Рома
 • Септембар 2005 – Август 2008.
 • Циљ: Развој система новог - отвореног, флексибилног, функционалног система основног образовања одраслих
 • Циљна група: 22% становништва Србије без основног образовања и без квалификације + 24% становништва са завршеном само основном школом и без квалификације
 • Циљна група пројекта: 275 Рома од 15-35 год. у 11 одељења (11 градова широм Србије)

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

slide6
Резултати пројекта
 • Развој социјалног партнерства:

У пројекту активно учествовало 73 институције, организације и тела

 • 79% полазника завршило цео програм, 77% програм основног образовања
 • 11 опремљених основних школа
 • Обучено 165 наставника и сарадника +

75 наставника средњих стручних школа +

17 “Рома асистената”

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

slide7
Резултати пројекта
 • Концепт новог, трогодишњег основног образовања одраслих
 • Функционализација основног образовања одраслих:
  • укључивање стручних обука
  • програми прилагођени одраслима
  • организација и начин рада прилагођени одраслима
 • Развијен програм функционалног основног образовања одраслих од V до VIII разреда
 • Развијени модуларни програми 15 стручних обука

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

slide9
РАЗВИЈАЊЕ ОТВОРЕНОГ КУРИКУЛУМА
 • Укључивање перспективе практичара у процесе креирања политикепредшколског васпитања- MPS i dr.Подршка доносиоца одлука развоју дечјег вртића као заједнице која учи - ŠUПодршка и оснаживање рефлексивне праксе у образовању практичара -Visoke škole i fakultetiПодршка професионалном развоју практичара кроз сопствена истраживања- ZUOV

Free powerpoint template: www.brainybetty.com