67 1 pr m rn rychlost n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
67.1 Průměrná rychlost PowerPoint Presentation
Download Presentation
67.1 Průměrná rychlost

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

67.1 Průměrná rychlost - PowerPoint PPT Presentation

kimi
197 Views
Download Presentation

67.1 Průměrná rychlost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Řidič ujel za 3 hodiny 210 km. Jakou jel průměrnou rychlostí? 67.1 Průměrná rychlost Připomeň si: Průměrnou rychlost vypočítáme, když celkovou dráhu (vzdálenost) vydělíme celkovým časem. čas dráha Autor: Mgr. Dana Krenková

  2. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Připomeň si… 67.2 Co už umíme 200 km + 300 km = ___ km 62 dm + 30 dm = ___ dm 165 cm + 9 cm = ___ cm 740 km + 50 km = ___ km 30 dm + 18 dm = ___ dm 274 cm + 8 cm = ___ cm 560 km – 300 km = ___ km 593 m – 7 m = ___ m 765 dm – 40 dm = ___ dm 320 km - 20 km = ___ km 520 m - 6 m = ___ m 671 dm - 60 dm = ___ dm Uveď příklady činností, které se dají měřit na čas. Cesta do obchodu trvá 40 minut. Jak dlouho trvá cesta tam i zpět? Jeden kilometr ujdeme za 15 minut. Jak dlouho nám bude trvat cesta dlouhá 3 km?

  3. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Řidič ujel za 3 hodiny 210 km. Jakou jel průměrnou rychlostí? Podílem 210 : 3 = 70 vypočítáme, kolik kilometrů by ujel každou hodinu, kdyby jel celou vzdálenost 210 km stále stejně rychle. Toto číslo nazveme průměrnou rychlostí. Řekneme: Řidič jel průměrnou rychlostí 70 kilometrů za hodinu. 67.3 Co si řekneme nového hodin ____________ kilometrů _________ průměrná rychlost ? výpočet (celková dráha : celkový čas) _____________________________________ odpověď _____________________________________________________________

  4. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Roman uběhl 60 metrů za 10 sekund. Jakou běžel průměrnou rychlostí? 67.4 Co si řekneme ještě nového Podílem 60 : 10 = 6 vypočítáme, kolik metrů by uběhl za 1 sekundu, kdyby běžel stále stejně rychle. Řekneme: Roman běžel průměrnou rychlostí 6 metrů za sekundu. metrů ____________ sekund _________ průměrná rychlost ? výpočet (celková dráha : celkový čas) _____________________________________ odpověď _____________________________________________________________

  5. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Autobus a auto vyjely z města současně. Jakou vzdálenost urazí za 3 hodiny, jestliže autobus pojede průměrnou rychlostí 65 kilometrů za hodinu a auto rychlostí 75 kilometrů za hodinu? Který dopravní prostředek ujede více kilometrů a o kolik? Grafické znázornění: autobus 65 65 65 za 3 h ujede _____________ auto 75 75 75 za 3 h ujede _____________ rozdíl vzdáleností ____________________________ odpověď _______________________________________________ 67.5 Procvičení

  6. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Průměrná rychlost zvuku je 330 metrů za sekundu. Vypočítej, zda zvon kostela vzdáleného 3 000 metrů uslyšíme dříve než za 10 sekund po úderu. (Vypočítej vzdálenost, z níž by byl zvuk slyšet za 10 sekund.) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 67.6 Něco navíc pro šikovné Chata je vzdálená 28 km. Nejprve pojedeme tři čtvrtiny cesty autobusem, pak musíme jít pěšky. a) Kolik km půjdeme pěšky? b) Jak dlouho bude celá cesta trvat, jestliže autobusem pojedeme 20 minut a pak půjdeme průměrnou rychlostí 3 km za hodinu? Úlohu si graficky znázorni.

  7. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Count: The speed is 25 km/h How many kilometres do youtravel in: fourhours halfanhour quarterofanhour twohours and 30 minutes cyclist 67.7 CLIL

  8. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Správné odpovědi: a d c b 67.8 Test znalostí Test na známku

  9. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 67.9 Použité zdroje, citace • Kolektiv autorů. Matematika pro 5. ročník základních škol, 2. díl. Praha: Alter, 2010. • Obrázky z databáze klipart.

  10. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 67.10 Anotace