slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Konference eGovernment 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Konference eGovernment 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci Aktuální stav implementace ROS. Konference eGovernment 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz. Obsah prezentace. Přínosy a obsah ROS Komunikace s ROS Aktuální stav ROS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konference eGovernment 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz' - kimberly


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné mociAktuální stav implementace ROS

Konference eGovernment 2011

Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad

stanislav.palas@czso.cz

obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Přínosy a obsah ROS
 • Komunikace s ROS
 • Aktuální stav ROS
 • Úvodní plnění ROS daty a náběh na reálný provoz
 • Související klíčové aktivity
p nosy registru osob
Přínosy registru osob
 • Dostupné aktuální, ověřené, správné informace o všech osobách (administrativní charakter)
  • Zapsáním do evidence AIS jsou referenční údaje dostupné všem OVM
  • Využívá aktuální údaje o adresách z RUIAN a o fyzických osobách z ROB
  • Ověření existence osoby nebo provozovny
  • Přebírané informace vždy aktuální
  • Urychlení procesu předávání informací mezi OVM
  • Snížení administrativní zátěže zúčastněných subjektů
  • Nutnost legislativního vyladění
 • Využití rozhraní pro komunikace s veřejnou správou – ISDS, CzechPoint
p nosy registru osob1
Přínosy registru osob
 • Zjednodušení procesu přidělování IČO
  • Orgány vydávající oprávnění k činnosti se nemění
  • Přidělování IČO/IČP přímo na místě evidence
 • Bezpečnost
  • Nové identifikátory zamezující zneužití
  • Řízený přístup k údajům
 • Zajištění úplnosti a aktuálnosti statistické populace
  • Zkvalitnění přípravy a realizace statistických zjišťování
  • Zpřesnění statistických údajů
  • Snížení zátěže respondentů
obsah ros
Obsah ROS

Subjekty vedené v registru

právnické osoby a jejich organizační složky

podnikající fyzické osoby

orgány veřejné moci – organizační složky státu

zahraniční osoby a jejich organizační složky

organizace s mezinárodním prvkem

Referenční údaje

Referenční vazby

Identifikátory (IČO, IČP)

Provozní údaje

z kladn principy v stavby ros
Základní principy výstavby ROS

Součást soustavy 4 základních registrů veřejné správy

Nadstavba nad agendovými informačními systémy

Vede referenční aktuální údaje o osobách

Využívá nové identifikátory pro fyzické osoby (tzv. AIFO)

Využívá nové identifikátory pro adresy

Naplňován a aktualizován prostřednictvím oprávněných editorů (agendová místa, správce ROS)

Poskytování informací prostřednictvím informačního systému základních registrů

komunikace s ros
Komunikace s ROS

ROS

Základní registry

ROB

RÚIAN

RPP

Uživatelé

Správa

ZR

Služby IS ZR – referenční rozhraní

AgendovéIS

ŽR

OR

Ostatní

Rejstříky církví

komunikace s ros 1
Komunikace s ROS (1)
 • Komunikace pomocí eGON služeb
  • Pro editory (AIS, IAIS)
   • Služby realizující zápis, změnu či výmaz
   • Služby realizující individuální dotazy (vyhledání adresy, obyvatele, osoby)
   • Služby realizující poskytování změn v základních registrech
  • Pro ostatní agendy (OVM – AIS)
   • Služby realizující dotazy ROS
   • Služby realizující poskytování změn v základních registrech
komunikace s ros 2
Komunikace s ROS (2)
 • Aktuální stav služeb zveřejňován Správou základních registrů na –www.szrcr.cz- v části VÝVOJÁŘI
  • Katalog eGON služeb a XSD a WSDL s popisem datových typů včetně seznamu publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR
edito i ros
Editoři ROS
 • Editor registru – je oprávněn zapisovat referenční údaje do ZR a provádět změny zapsaných referenčních údajů
   • Agendová místa – vedou evidenci osob nebo udělují oprávnění k činnosti v agendových informačních systémech, které slouží k výkonu agendy
   • Správce ROS – správa identifikačních čísel
   • Systém datových schránek
 • Agendová místa – zveřejňováno na -www.czso.cz-
   • Ministerstva, ČNB
   • Úřady (Energetický regulační úřad, Obvodní báňský úřad, ČTÚ, Státní veterinární správa…)
   • Profesní komory (Česká advokátní komora, Komora daňových poradců ČR, Komora veterinárních lékařů, Exekutorská komora ČR,…)
   • Kraje, obce, ORP, Hl.m.Praha
seznam agendov ch m st
Seznam agendových míst

Počet agendových míst - 32

Počet agend - 57

seznam agendov ch m st1
Seznam agendových míst

Ministerstvo kultury

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

seznam agendov ch m st2
Seznam agendových míst

Český báňský úřad

Český telekomunikační úřad

Energetický regulační úřad

Česká národní banka

Státní veterinární správa

Úřad pro civilní letectví

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Česká advokátní komora

Česká komora architektů

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Exekutorská komora České republiky

seznam agendov ch m st3
Seznam agendových míst

Komora auditorů České republiky

Komora daňových poradců České republiky

Komora patentových zástupců České republiky

Komora veterinárních lékařů České republiky

Notářská komora České republiky

krajské veterinární správy

krajské úřady

Magistrát hlavního města Prahy

obecní úřady

rejstříkové soudy

edito i ros1
Editoři ROS

Agendové informační systémy sloužící k evidenci osob při udělování oprávnění k podnikání nebo činnosti – konstitutivní charakter

Evidence právnických osob

Unikátní evidence vzniku

Povinnost nebo možnost zápisu do obchodního rejstříku

Rozlišení druhu právnické osoby dle právní formy

Evidence fyzických osob

Vícenásobná evidence vzniku dle různých právních předpisů

Možnost zápisu do obchodního rejstříku

Rozlišení druhu podnikající fyzické osoby dle agendy

edito i ros2
Editoři ROS

Obecní úřady

zřizování příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obce s rozšířenou působností

Evidence fyzických osob – provozovatelů stanic měření emisí dle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Evidence honebních společenstev, dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

edito i ros3
Editoři ROS

Krajské úřady, Magistrát hl. m. Prahy

Evidence provozovatelů stanic technické kontroly

Registr zájmových sdružení právnických osob

Registrace nestátního zdravotnického zařízení

Evidence příspěvkových organizací komunálních

Registr svazků obcí

p ipojen ais k syst mu zr
Připojení AIS k systému ZR
 • Přímá komunikace AIS – centrální AIS editoři (1)
   • Použité technologické řešení dovoluje připravit přímou komunikaci s ISZR
   • Rozsah sledovaných subjektů v AIS a frekvence aktualizace dovoluje připravit efektivní řešení
   • Technické požadavky na AIS
    • připojení na KIVS
    • schopnost používat editační služby vnějšího rozhraní ISZR pro ROS a potřebné dotazovací služby ISZR do základních registrů dle definovaného vnějšího rozhraní ISZR
p ipojen ais k syst mu zr1
Připojení AIS k systému ZR
 • Přímá komunikace AIS – centrální AIS editoři (2)
   • Věcné požadavky na AIS
    • Povinnost zajistit používání služeb ISZR oprávněnými uživateli
    • Zodpovědnost za dodržení pravidel editace referenčních údajů a vazeb ROS, které budou definovány správcem ROS
    • Zodpovědnost za obsahovou správnost zasílaných referenčních údajů a vazeb do ROS
    • Schopnost zajistit obnovitelnost referenčních údajů a vazeb v ROS v případě požadavku správce ROS
    • Zajištění evidence historie referenčních údajů a vazeb osob evidovaných v ROS
p ipojen ais k syst mu zr2
Připojení AIS k systému ZR
 • Přímá komunikace AIS – centrální AIS editoři (3)
   • Obchodní rejstřík
   • Živnostenský rejstřík
   • Česká národní banka
   • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
   • Ministerstvo zemědělství
   • Česká advokátní komora
   • Státní úřad pro kontrolu léčiv
   • Komora veterinárních lékařů ČR
p ipojen ais k syst mu zr3
Připojení AIS k systému ZR
 • Zprostředkovaná komunikace AIS – integrovaný agendový informační systém ROS
   • Použité technologické řešení nedovoluje připravit přímou komunikaci s ISZR
   • Rozsah sledovaných subjektů v AIS a frekvence aktualizace nedovoluje připravit efektivní řešení
   • Určeno pro „malé“ agendy
   • Plní roli standardního centrálního AIS sdíleného pro více agendových míst a agend
   • Umožní vést agendu přímo v IAIS nebo zajistí aktualizace ze zdrojových AIS
v znamn rozhodnut
Významné rozhodnutí

Nařízení vlády pro zajištění zprovoznění soustavy základních registrů přijaté usnesením vlády ČR č. 387 ze dne 25.5. 2011

1. Etapa - kontroly dat před plněním ZR

2. Etapa - úvodního plnění ZR

3. Etapa - testování obsahu ZR velkými uživateli

4. Etapa - vstupu ZR do reálného provozu

aktu ln stav ros
Aktuální stav ROS

Dosažení cílového stavu je podmíněno realizací všech projektů ZR

RUIAN (poskytuje reference na adresy)

ROS

ORG (poskytuje AIFO)

ISZR (poskytuje komunikaci)

ROB (referenční údaje o fyzických osobách)

RPP (eviduje oprávněné AIS)

aktu ln stav ros1
Aktuální stav ROS

Příprava aplikací pro správu a vedení ROS

Vlastní ROS

Vstupní část ROS – IAIS

Ukončen základní pilotní provoz IS ROS

Instalace HW a SW v prostorách ČSÚ

Instalace aplikačního SW

Testování s vybranými editory – vybrané obce

Provoz aplikací pro ověřování dat pro AIS ROS před vlastním plnění dat do ROS

Získání dat od jednotlivých agendových míst

Organizování porad se zástupci agendových míst

Přebírání dat a jejich ověřování, ověřování

Komunikace s agendovými místy

aktu ln stav ros2
Aktuální stav ROS

Instalace eGon služeb v testovacím prostředí IS ROS

Propojování ROS s ISZR – datové komunikace přes KIVS

Testování – zahájení integračních testů

Dohodnuta 1.etapa úvodního plnění ROS

OR

ŽR

Zpracování informace pro všechny obce

Rozesláno do datových schránek obcí

Zveřejněno na portále SZR

jak prob hne vodn napln n ros
Jak proběhne úvodní naplnění ROS

Pilotní provoz ROS (bude zahájen v lednu 2012)

Zahájen pro každou agendu po naplnění daty.

Průběžné odstraňování nedostatků a problémů.

Po odsouhlasení dat přechod do režimu semireálného provozu – využití služeb eGon pro zapisování a editaci dat v ROS.

Speciální režim pro přidělování IČO a IČP.

Ověřování dat s významnými uživateli – MF, ČSSZ,…

Reálný provoz ROS – 1.7.2012

Provoz ROS v plném rozsahu vč. přidělování IČO a IČP.

Zajištění a udržení kvality dat ROS.

Řešení neshod v datech – proces „zpochybňování dat“ oprávněnou agendou.

souvisej c kl ov aktivity 1
Související klíčové aktivity (1)

Kompletní zveřejnění rozhraní ISZR – katalog služeb na vnějším rozhraní

včasné zajištění připojení editorů a uživatelů

Dokončení jednání s jednotlivými agendovými místy

rozhodnutí zda upraví vlastní AIS nebo využijí IAIS

příprava dat pro úvodní naplnění + příprava postupů úvodního naplnění ROS

Včasná příprava datových center – primární a záložní lokalita (technika nyní umístěna v ČSÚ)

zajištění podmínek provozu

Smluvní zajištění provozu se SZR

souvisej c kl ov aktivity 2
Související klíčové aktivity (2)

ustanovení a dodržení sjednoceného harmonogramu náběhu jednotlivých ZR

naplnění daty ROS je podmíněno naplněním daty registrů ROB, RUIAN a ORG

Včasné přidělení AIFO agendám ISEO a CIS – podmínka pro zahájení 1.etapy úvodního plnění (OR, ŽR)

Včasné dokončení registrace všech editorských a uživatelských agend v RPP