„Jeszcze Polska nie zginęła ! ” - PowerPoint PPT Presentation

jeszcze polska nie zgin a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Jeszcze Polska nie zginęła ! ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Jeszcze Polska nie zginęła ! ”

play fullscreen
1 / 11
„Jeszcze Polska nie zginęła ! ”
168 Views
Download Presentation
kimberley-curry
Download Presentation

„Jeszcze Polska nie zginęła ! ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Jeszcze Polska nie zginęła ! ” W 1795 roku Rosja – Prusy – Austria podzieliły między siebie terytorium Rzeczpospolitej. Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości. W 1797 roku we Włoszech powstaje wojsko polskie zwane „ Legionami Dąbrowskiego „ Ulubiona pieśń legionistów napisana przez Józefa Wybickiego nosiła tytuł „Mazurek Dąbrowskiego”. Ta pieśń jest hymnem Polski.

 2. Hymn Polski Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz... Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze. Marsz, marsz... Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany - Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany. Marsz, marsz...

 3. Twórca polskiego hymnuJózef wybicki

 4. Generał Henryk Dąbrowski Twórca Legionów we Włoszech

 5. Waleczni Legioniści Generał Henryk Dąbrowski Cesarz Francji Napoleon Bonaparte Męstwo i odwaga Legionistów

 6. Nadzieja Polaków na odzyskanie niepodległości Napoleon Bonaparte Cesarz Francuzów

 7. Księstwo Warszawskie – utworzone w 1807 roku z pomocą Napoleona

 8. Książe Józef Poniatowskibronił Księstwa w wojnie z Austrią w 1809 roku

 9. Polacy w Księstwie Warszawskim mogli: • mieć własne wojsko • używać własny język • posiadać własną Konstytucję • mieć własny rząd • mieć nadzieje na niepodległość

 10. Upadek Napoleona – 1812 rokwojna z Rosją

 11. Upadek Księstwa Warszawskiego Zesłanie Napoleona na Elbę Śmierć Józefa Poniatowskiego Pomnik księcia Józefa przed pałacem prezydenckim w Warszawie