slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
V ũ Thị Bích – 9A5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

V ũ Thị Bích – 9A5 - PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on

M « N : LÞCH Sö 9. V ũ Thị Bích – 9A5. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU- ĐÔNG 1950. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950. 1. Hoàn cảnh lịch sử trước khi ta mở chiến dịch. a. Thuận lợi. - Cách mạng Trung Quốc thành công (10/1949). - Từ 1/1950 các nước XHCN công nhận và đặt quan hệ với nước ta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'V ũ Thị Bích – 9A5' - kimball


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

M«N :LÞCH Sö 9

Vũ Thị Bích – 9A5

slide3

CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950

1. Hoàn cảnh lịch sử trước khi ta mở chiến dịch

a. Thuận lợi

-Cách mạng Trung Quốc thành công (10/1949)

- Từ 1/1950 các nước XHCN công nhận và đặt quan hệ với nước ta

- Nhân dân thế giới phản đối chiến tranh Việt Nam trong đó có nhân dân Pháp.

- Cuộc kháng chiến của nhân dân Lào và Campuchia phát triển mạnh

- Về phía TD Pháp thì gặp khó khăn về tài chính, kinh tế trì trệ xã hội bất ổn

- Cách mạng nước ta phá thế bị bao vây cô lập được nối liền với hệ thống XHCN

slide4

b. Khó khăn

- Pháp được Mỹ giúp sức với kế hoạch Rơve:

+ Địch thiết lập hệ thống phòng ngự trên đường số 4

+ Thiết lập hành lang Đông – Tây ->cắt đứt liên lạc giữa Việt Bắc và Liên khu III,IV

slide5

Cao Bằng

Đông Khê

BẮC KẠN

Thất Khê

Na Sầm

Lạng Sơn

Đình Lập

Đường số 4

Hải Dương

Hải Phòng

Hòa Bình

CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI –THU ĐÔNG 1950

1/ Hoàn cảnh lịch sử trước khi ta mở chiến dịch

2/ Chiến dịch Biên Giới thu đông 1950

* Mục đích của ta:

Quan sát bản đồ kết hợp sách giáo khoa. Em hãy cho

biết tại sao Đảng ta quyết định mở chiến dịch biên giới?

Em hãy cho biết mục đích của ta

khi mở chiến dịch biên giới là gì?

- Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

- Khai thông biên giới Việt – Trung -> mở đường liên lạc với quốc tế.

- Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với thường vụ trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch biên giới

slide6

*Công tác chuẩn bị

Hồ Chủ Tịch đi Biên giới

Chống gậy lên non xem trận địa

Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây

Quân ta khí mạnh nuốt ngưu đẩu

Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy.

slide8

CAO BẰNG

Đông Khê

BẮC KẠN

Thất Khê

Na Sầm

LẠNG SƠN

Đường số 4

Đình Lập

An Châu

Bắc Giang

Trần Cừ (1920 – 1950)

Hải Dương

Hòa Bình

Hải Phòng

slide9

*Kết quả

- Ta dieät 8300 teân, thu treân 3000 taán vuõ khí vaø phöông tieän chieán tranh.

Em hãy cho biết kết quả của

chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

- Khai thoâng bieân giôùi Vieät –Trung, giaûi phoùng 750 km2 vaø 40 vaïn daân.

- Caên cöù Vieät Baéc ñöôïc môû roäng, noái lieàn vôùi caùc ñòa phöông khaùc.

slide10

*Ý nghĩa

Em hãy cho biết Chiến thắng Biên giới

thu - đông 1950 có ý nghĩa như thế nào?

- Căn cứ Việt Bắc được mở rộng

- Khai thông biên giới Việt - Trung

- Quân đội ta trưởng thành về tác chiến

- Giành thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính

c ng c
CỦNG CỐ
  • Nêu thuận lợi và khó khăn trước khi mở chiến dịch.
  • Tóm tắt diễn biến chiến dịch
  • Nêu kết quả và ý nghĩa lịch sử.
slide12

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

* Bài cũ

- Hoàn cảnh trước khi diễn ra chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

- Diễnbiến của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

- Em hãy làm rõ chiến thuật đánh của ta trong chiến dịch biên giới

* Bài mới

- Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến trong những năm 1951 - 1953. Âm mưu - kế hoạch của Pháp - Mĩ

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng

- Quân ta giữ vững và phát huy thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính