digitalenklasconsortium n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitalenklasconsortium PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitalenklasconsortium

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Digitalenklasconsortium - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Digitalenklasconsortium. Informatiebijeenkomst voor Hoger Onderwijsinstellingen Sake Jager (RUG), Alessandra Corda (ULeiden) 11 september 2003. Opzet bijeenkomst. Achtergrond Opzet project Doelstellingen en resultaten Ambities consortium Presentatie Demonstratie Ellips Consortium

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Digitalenklasconsortium


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
digitalenklasconsortium

Digitalenklasconsortium

Informatiebijeenkomst voor Hoger Onderwijsinstellingen

Sake Jager (RUG), Alessandra Corda (ULeiden)

11 september 2003

opzet bijeenkomst
Opzet bijeenkomst
 • Achtergrond
  • Opzet project
  • Doelstellingen en resultaten
  • Ambities consortium
 • Presentatie
  • Demonstratie Ellips
 • Consortium
  • Wat levert het op?
  • Wat kost het?
achtergrond
Achtergrond
 • SURF Educatief Project
 • Looptijd: oktober 2001-december 2003
 • Partners:
  • Universiteit Utrecht, penvoerder - Spaans
  • Universiteit Leiden - Arabisch
  • Universiteit van Tilburg – NT2
  • Rijksuniversiteit Groningen - Engels
  • Edufocus, Rosmalen – softwareontwikkeling
 • Budget: € 593.726 (fl. 1.308.400), waarvan € 285.201 (fl. 628.500) matching
 • Website: http://www.let.uu.nl/digitalenklas
doelstellingen project
Doelstellingen project
 • Universitair taalvaardigheidsonderwijs vernieuwen door gerichte inzet ICT
  • Herontwerp TVO
   • DLO, Applicatie voor luisteren en uitspraak (Ellips), talenpractica, klassikaal onderwijs
  • Ontwerp programma Ellips
   • Opvolger Hologram, specifiek voor luisteren en uitspraak
  • Materiaalontwikkeling
   • DLO (jaar 1)
   • Ellips (jaar 2)
  • Kennisdisseminatie
   • Uitwisseling van informatie
   • Gezamenlijke programmatuurontwikkeling
   • Gemeenschappelijke inhoudsontwikkeling en ontsluiting materiaal
   • Oprichting van Consortium
achtergronden project
Achtergronden project
 • Introductie Digitale Leeromgevingen
 • Vervanging Talenpractica
 • Inpassing/aanpassing bestaande programmatuur voor computer-ondersteund taalonderwijs
 • Afnemende studentenaantallen, noodzaak tot samenwerking tussen instellingen bij materiaalontwikkeling
 • Verhoging zelfwerkzaamheid studenten – betere benutting contacturen
 • Invoering Europees Referentiekader talenonderwijs
resultaten
Resultaten
 • Herontwerp TVO bij de betreffende instellingen
 • Applicatie Ellips
 • Afspeelvoorzieningen via SURFNet
 • Leerinhouden DLO
 • Leerinhouden Ellips
 • Ervaringen didactiek, techniek, implementatie
 • Communicatievoorzieningen: Sharepoint, Website
 • Nieuwe partners
uitgangspunten tvo en ict
Uitgangspunten TVO en ICT
 • Student-activerend: Alle activiteiten die de student zelfstandig kan verrichten worden als zodanig geprogrammeerd
 • DLO: Alle TVO-onderdelen, met name voor open taken, groepswerk
 • Ellips: Luisteren en uitspraak, gesloten taken, oefenen met functies en structuren, directe feedback
 • Face-to-face: spreekopdrachten en communicatie, soms in talenpracticum
ambities consortium
Ambities Consortium
 • Algemeen:
  • Verspreiding kennis en informatie over ICT-toepassingen in de talen
 • Ellips
  • Infrastructuur (technische, personele) instandhouden
  • Uitwisseling bestaande inhouden bevorderen
  • Nieuwe inhouden maken
  • Uitbreidingen en aanpassingen aan programmatuur realiseren
resultaten eerdere bijeenkomst
Resultaten eerdere bijeenkomst
 • Mogelijkheden onderzoeken voor oprichting “Platform ICT en Talen in het Hoger Onderwijs”
 • Nadere specificatie mogelijkheden en condities samenwerking mbt Ellips
demo ellips
Demo Ellips
 • Presentatie door Alessandra Corda
inhoud samenwerking
Inhoud samenwerking
 • Web-gebaseerde applicatie voor talenonderwijs
 • Uitwisseling van TVO-materiaal
 • Gemeenschappeliijke AV-infrastructuur
 • Gezamenlijke aanpassingen en uitbreidingen
 • Profijt van eventuele commerciële revenuen
 • Onderbrenging van bestaande Hologramsamenwerking in nieuw consortium
 • Gebruik eerder ontwikkelde Holograminhouden
kosten
Kosten
 • Exploitatie per jaar minimaal € 24000,-, excl. variabele kosten
 • Garantie huidige 4 partners voor dit bedrag
 • Nieuwe partners betalen € 6000 p.j., plus eenmalig € 1500.
 • Verrekening achteraf op basis van werkelijke kosten
 • Uitbreidingen en aanpassingen op basis begroting