Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ЕЛЕКТРОННА ОПТИКА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ЕЛЕКТРОННА ОПТИКА

ЕЛЕКТРОННА ОПТИКА

144 Views Download Presentation
Download Presentation

ЕЛЕКТРОННА ОПТИКА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ЕЛЕКТРОННА ОПТИКА Підготувала студентка 3 – Б курсу фізичного факультету Пальчук Ірина

 2. Прискорений рух електрона вздовж однорідного електростатичного поля

 3. Рух електрона з початковою швидкістю по нормалі до однорідного електростатичного поля

 4. Заломлення електронного променя на границі двох областей з різними потенціалами

 5. Одинарна електростатична лінза та її оптична аналогія

 6. Подвійні циліндричні лінзи та їх оптичні аналогії

 7. Подвійні циліндричні лінзи та їх оптичні аналогії

 8. Електронно-променева гармата

 9. Схема електронного прожектора та оптична аналогія

 10. Рух електрона вздовж магнітного поля

 11. Рух електрона з початковою швидкістю направлену під малим кутом до однорідного магнітного поля

 12. Рух електрона з початковою швидкістю перпендикулярною до магнітного поля

 13. Фокусування електронів магнітною лінзою

 14. Довга лінза з полюсними наконечниками

 15. Оптична схема електронного мікроскопа

 16. Форма пучка електронів, утворюваного прожектором мікроскопа при від’ємному зміщенні сітки

 17. Дякую за увагу..