v nn s kommun har lagt ner tv r b cks skola n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vännäs kommun har lagt ner Tväråbäcks skola! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vännäs kommun har lagt ner Tväråbäcks skola!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Vännäs kommun har lagt ner Tväråbäcks skola! - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Vännäs kommun har lagt ner Tväråbäcks skola!. Hur gör vi med skolhuset?. Kvällens upplägg. Nuläget i förhandlingarna med Vännäs kommun om eventuellt köp Fakta om eventuellt köp – kostnader, intäkter, möjligheter, idéer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vännäs kommun har lagt ner Tväråbäcks skola!' - kim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kv llens uppl gg
Kvällens upplägg
 • Nuläget i förhandlingarna med Vännäs kommun om eventuellt köp
 • Fakta om eventuellt köp – kostnader, intäkter, möjligheter, idéer
 • Ordet är fritt. Diskussion. Vad händer om vi köper huset? Vad händer om vi inte köper det?
 • Sammanfattning och vägledande beslut till TIF:s styrelse.
nul get i f rhandlingarna
NULÄGET I FÖRHANDLINGARNA
 • Vännäskommunvillsäljahuset till TIF ochhyradelaravhuset till förskoleverksamhet. Köpesummandiskuteras, kanhamnapå 1 kr.
 • Kommunenvillhyradelaravhuset till förskoleverksamhet. Kommunenbyggeriså fall om lokalernasåatt de anpassas. Hyriminst 2,5 år, med möjlighet till förlängning.
 • Intresseföreningenharbegärt 600 000 kribidragfrånkommunenförrenoveringar (fasad, fönster m m). Ingetbeslut, men löfte om bidragnärvi preciseraråtgärderochkostnader.
vad h nder om byn inte k per skolhuset
Vad händer om byn INTE köper skolhuset?:
 • Byarnas Hus haringetkök.
 • Förskolansframtidärlitetmerosäker (modulernadyrareförkommunen).
 • Vi slipper alltansvarförhuset – men å andrasidanharbybornaochIntresseföreningeningenkontrollövervadsomhänder med huset mitt I byn.
 • Kommunenkommeriförsta hand attförsökasäljahuset till någon, iandra hand riva det.
vad kostar det att driva huset
VAD KOSTAR DET ATT DRIVA HUSET?
 • Kommunens totalkostnad är 180 000 kronor/år för värme, el, vatten, m m.
 • Vi kan troligen driva det billigare genom att:
 • Sänka värmen i delar som inte används.
 • Byta till bergvärme istället för pellets (bidrag sökt hos Boverket).
 • Vi får en kostnad för snöröjning, städning och löpande underhåll/vaktmästare.
 • På sikt behöver reparationer göras för cirka 500 000 – 1 000 000. Bidrag kan sökas från kommunen, bygdeavgiftsmedel m fl finansiärer.
vilka int kter kan huset ge
VILKA INTÄKTER KAN HUSET GE?
 • Kommunen betalar hyra för förskolan med 21 000 kr/månad. Det ger 252 000 kronor/år. Hyran indexregleras varje år.
 • Kommunen betalar minst 500 kr i månaden för internetnoden = 6 000 per år.
 • Seriösa förfrågningar finns om att hyra köket för cateringverksamhet.
 • Stort behov på marknaden av att hyra förråd. Ett klassrum ombyggt till förråd kan ge cirka 50-60 000 per år.
 • Många fler idéer finns.
g r det ihop utan stora investeringar
GÅR DET IHOP UTAN STORA INVESTERINGAR ?
 • JA, DE FÖRSTA ÅREN. Om vi räknar på t ex förskola + internetnod+ uthyrning av köket + uthyrning av förråd så ger det LÅGT RÄKNAT minst 300 000 per år.
 • OVISST PÅ SIKT. Vi vet intesäkerthurlängeförskolanblirkvar.
 • MEN VI HAR TID PÅ OSS atthittanyaintäkter, eftersomförskolanstöttarupp de förstaåren.
id er som v ckts om huset
IDÉER SOM VÄCKTS OM HUSET…
 • Föräldrakooperativ förskola och friskola 0-3. Och kanske nattis? Inte lätt att få tillstånd, men inte heller omöjligt. Skollagen ger oss rätt om vi har genomtänkt pedagogik och hållbar ekonomi.
 • Uthyrning av köket till företag som vill driva catering, småskalig livsmedelsproduktion o dyl. Intresserade finns.
 • Uthyrning av förråd enligt modell från Hössjö. Enkel ombyggnad, ett klassrum ombyggt till förråd ger intäkter på 50-60 000 per år.
 • Ungdomsgård som drivs i form av studiecirklar
       • .
fler id er
Fler IdÉER…
 • Ombyggnad till små lägenheter. Skulle kosta 500- 600 000 per lägenhet, en månadshyra på cirka 4 500 för en etta.
 • Uthyrning av replokaler för musikgrupper. Intäkt 15-20 000 per år och klassrum.
 • Ombyggnad till äldreboende. Inte utrett,
 • Ombyggnad till hospice. Inte utrett.
 • Specialskola för autistiska barn. Inte utrett.
 • Vandrarhem. Inte utrett
 • Boende för ensamkommande flyktingbarn. Inte utrett.
 • Nattis – behov i Vännäs kommun av barntillsyn på nätter.
vem ska g ra allt jobb
VEM SKA GÖRA ALLt JOBB?
 • Vill vi ha ett levande hus mitt i byn behövs det ett gäng engagerade som vill göra ideellt arbete.
 • Snöröjning, städning och fastighetsskötsel måste skötas av företag eller anställda.
 • Vi har möjlighet få anställd med lönebidrag via arbetsförmedlingen.
vem ska ga och styra huset
VEM SKA ÄGA och styra HUSET?
 • En juridisk person. Ekonomisk förening eller aktiebolag.
 • Alla i bygden erbjuds gå in som medlemmar/aktieägare. Insats förslagsvis 1 000.
 • Stora beslut om huset tas av medlemmarna/aktieägarna.
 • En styrelse för föreningen/bolaget ansvarar för huset mellan
vad h nder om vi inte vill ha huset kvar
VAD HÄNDER OM VI INTE VILL HA HUSET KVAR?
 • Fastighetsägaren, dvs föreningen/bolaget säljer eller låter riva huset.
 • Vännäs kommun tar inget ansvar för försäljning eller rivning.