polikistik over sendromunda pcos adolesan d nemde yakla m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polikistik Over Sendromunda (PCOS) Adolesan Dönemde Yaklaşım PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polikistik Over Sendromunda (PCOS) Adolesan Dönemde Yaklaşım

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Polikistik Over Sendromunda (PCOS) Adolesan Dönemde Yaklaşım - PowerPoint PPT Presentation


 • 481 Views
 • Uploaded on

Polikistik Over Sendromunda (PCOS) Adolesan Dönemde Yaklaşım. Dr.Süleyman Engin Akhan İ.Ü.İstanbul Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. PCOS overin disfonksiyonu ile tanımlanan bir sendromdur. “Fonksiyonel ovarian hiperandrojenizm” olarakda adlandırılır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polikistik Over Sendromunda (PCOS) Adolesan Dönemde Yaklaşım' - kim-johns


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
polikistik over sendromunda pcos adolesan d nemde yakla m

Polikistik Over Sendromunda (PCOS) Adolesan Dönemde Yaklaşım

Dr.Süleyman Engin Akhan

İ.Ü.İstanbul Tıp Fak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

polikistik over sendromu pcos
PCOS overin disfonksiyonu ile tanımlanan bir sendromdur.

“Fonksiyonel ovarian hiperandrojenizm” olarakda adlandırılır.

Kardinal belirtiler hiperandrojenizm ve over morfolojisinde polikistik yapının görülmesidir.

Oligomenore ve/veya amenore

infertilite

Hiperandrojenizm:

Yüzde, batında ve göğüs uçlarında kıllanma

Akne, yağlı cilt

Polikistik Over Sendromu (PCOS)

PCOS’da temel problem tipik persiste eden anovülasyondur.

AnovulasyonunPCOS’da bir çok sebebi bulunmaktadır.

PCOS spesifik bir santral veya lokal periferik patolojiye bağlı olmadığı gibi bir çok fonksiyonel endokrin bozukluk sonucu gelişen bir tablodur.

Eşlik Eden Semptomlar

 • Metabolik Sendrom:
  • Obezite
  • Yüksek kolestorol
  • Tip 2 diabet
  • Kan basıncında yükselme
2003 y l nda yay nlanan g zden ge irilmi pcos tan kriterleri rotterdam kriterleri
2003 Yılında Yayınlanan Gözden Geçirilmiş PCOS Tanı KriterleriRotterdam Kriterleri

1. Oligo – veya Anovulation

2. Klinik ve/veya biyokimyasal hiperandrojenizm

3. Polikistik overler

 • Ve diğer olası etiyolojilerin dışlanması (Konj. Adrenal hiperplazi, androjen salgılayan tm. Cushing’s sendr.)

***3 Kriterden 2’sinin saptanması gerek

hiperandrojenizm tan s

Total Testosteron ng/dL x 0.0347 = nmol/Lx100

=FAI

Seks Hormon Bağlayan Globülin nmol/L

Hiperandrojenizm Tanısı
 • Fenotip olarak PCOS olgularında klinik ve/veya biyokimyasal aşırı androjen etkisi görülür.
 • Normal Popülasyonda normal androjen düzeyleri hala bilinmemektedir..
 • Klinik olarak akne varlığı ve oligomenoreik hastada alopesinin olması aşırı androjen artışının göstergeleridir.
 • Serbest T düzeyleri için ideal ölçüm “equilibrium dialysis”tir ancak klinik rütinde kullanılamamaktadır
 • Tanı için: Total T – SHBG - Serbest Androjen Indeksi (FAI)

Princeton Consensus 2002

morfolojik y nden polikistik over tan s
Morfolojik Yönden Polikistik Over Tanısı
 • 1. Her bir overde;

Büyüklükleri 2-9 mm. arasında değişen

12 veya daha fazla follikül olması

 • 2.Over volümünün > 10 mL

**Hastanın OKS kullanmıyor olması gerekir.

**TVUSG kullanılması önerilir.

**Düzenli adet gören kadında erken folliküler fazda, oligo/amenoresi olan kadında progesteron ile sağlanmış kanamanın 3-5.günlerinde inceleme yapılmalı

l teinize edici hormon lh l m
Lüteinize Edici Hormon (LH) Ölçümü
 • Artmış LH değerleri (>95th pers.) PCOS olgularının %60’ında saptanır.
 • Rotterdam PCOS Panelistleri konu ile ilgili yayınları değerlendirdikten sonra serum LH ölçümünün PCOS klinik tanısında kullanılmasının gereksiz olduğuna, sadece araştırma ve özellikle amenoreik olgularda ikinci derece önemli bir parametre olarak istenebileceğine karar verdiler.

Rotterdam PCOS Konsensus Toplantısı 2003

ns lin rezistans
İnsülin Rezistansı
 • Obes olan ve olmayan tüm PCOS olgularının %60’ından fazlasında insülin direnci artmıştır.
 • Bu kadar üzerinde konuşulmasına rağmen bugün için insülin direncini gerçekten gösteren, ölçebilen ve pratik olarak uygulanabilecek klinik bir test YOKTUR!
 • Bazı araştırmacılar OGTT önerirken, açlık insülin/açlık glükoz oranının güvenilirliği tartışmalıdır.

Rotterdam PCOS Konsensus Toplantısı 2003

slide8
İ.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji Polikliniği-AdolesanHasta Grubu
slide10
Pübertenin başlangıcını belirleyen temel faktör genetiktir.
 • Bilinmesi gereken önemli nokta; hipotalamohipofizer aks ile overler arasındaki ilişkinin oturması 16 yaşa kadar uzayabilir.
 • Ovulasyonun gerçekleşmemesinin nedeni menarşa yakın östrojenin (+) feed-back etkisinin erken postpubertal dönemde olmamasıdır.
 • Menarşdan sonraki ilk yıl FSH, LH, östradiol ve progesteron düşüktür. 2. yılın sonunda östradiol düzeyi yetişkin seviyesine çıkar.
 • Menarş sonrası ilk 2 yıl siklusların %55-82’si anovulatuardır.
ergenlerde pcos ve lh d zeyleri
Ergenlerde PCOS ve LH Düzeyleri

Orta derecede hiperandrojenemi ve yüksek LH düzeyleri olan

ancak hirsutizmi bulunmayan kızların

PCOS’un subklinik bir fenotipi olabileceği ileri sürülmektedir.

 • Hirsutizmi olmayan, oligomenoreik ergen kızların %50 sinden fazlasında düzeylerinde artış saptanmıştır. Yine bu olgularda dolaşımdaki androjen düzeylerinde orta miktarda androjen yüksekliği olduğu görülmüşütür. (van Hooff MH, Fertil Steril. 2000;74:49–58)
 • Oligomenoreik kızların uzun dönem izlemlerinde LH düzeyleri normal olanlarda ovulasyonun normal olarak gerçekleştiği oysa LH düzeyi yüksek olanlarda hiperandrojenizm bulguları ile beraber anovulasyon görüldüğü saptanmıştır. (Venturoli S. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1992;74:836–841.)
slide12
Chang ve ark.ları obes, oligomenoreik ancak hirsutizmi ve yüksek androjen düzeyleri olmayan ergen kızlarda yaptıkları çalışmada LH pulslarının PCOS’lu ergen kızlarınki ile benzerliğini gösterdiler.

Yüksek LH düzeyi over stromasından artan oranda

androjen sekresyonuna sebep olur.

VKİ arttıkça LH düzeyi artar ancak salınım frekansı etkilenmez.

ns lin direnci ve pcos
İnsülin Direnci ve PCOS
 • İnsülin direnci ile artan insülin düzeyleri IGF-1 düzeylerini arttırır, IGFBP-1 düzeylerini azaltır ve overde P-450c17α enzimini stimüle eder.

Bu enzim overde androjen yapımını modüle eden temel faktörlerdendir.

 • İnsülin ve IGF-1, LH ile beraber çalışarak obes olmayan hastalarda bile overden androjen yapımını arttırır!
 • PCOS olgularının %20 -40’ında insülin direnci saptanmıştır.
 • Obesite insülin direncini etkilesede PCOS olgularda bağımsız bazı mekanizmalarla insülin direnci gelişir:
  • İnsülin hücre düzeyinde reseptöre bağlandığında tirozin fosforilasyonu yerine serin fosforilasyonu gerçekleşir. Bu durum insülinin hücre düzeyinde aktivitesini azaltır.
  • Özellikle aile öyküsü olan PCOS olgularında pankreasın Beta hücrelerinde disfonksiyon olduğu gösterilmiştir.
hirsutizm ve pcos da de erlendirilmesi
Hirsutizm ve PCOS’da Değerlendirilmesi
 • PCOS saptanan hirsütizmi olan 100 olgu değerlendirildiğinde %4 olguda homozigot, %15 olguda heterozigot “Konjenital Adrenal Hiperplazi” saptanmıştır! (Benjamin F. Fertil Steril. 1986)
 • 17 – OH – Progesteron mutlaka istenmelidir!
 • Sabah 2 ng/ml.’nin üzerinde saptanan ardışık değerler patolojik kabul edilmeli ACTH testi yapılmalıdır.
ergende obesite ve pcos
Ergende Obesite ve PCOS
 • PCOS ergenlerde obesite sıklığı %50 – 60 arasında değişmektedir.
 • PCOS olgularda artan androjen düzeyine ikincil olarak erkeksi tipte, santral yağlanma görülmektedir.
 • Obes ergenlerde ise jinekoid tipte kalçalarda yağlanma görülür. Diğer önemli nokta PCOS olgularının diyet ve egzersize rağmen daha zor kilo vermeleridir.
 • Obesite, SHBG ile negatif korreledir. Bu durum PCOSda hiperandrojenemiyi dahada provoke eder.
 • Aşırı kilo alımı insülin direncini arttırır.
 • İnsülin düzeyi ise SHBG ile negatif korreledir.
 • Obesite PCOS tanısı koydurmaz ama varlığı tabloyu olumsuz etkilemektedir!!
 • Tedavide kilo verilmesi özellikle insülin direnci olan hastalarda temel ilkelerden biridir.
slide16
Yaşıtlarına göre düşük doğum ağırlığı olan bebeklerin yaşamın ilk 1-2 yılında hızla kilo aldıkları bir period yaşadıkları ve bu durumun uzun vadede obesite ve santral yağlanma açısından risk faktörü olduğu gösterilmiştir
 • Düşük doğum ağırlığı olan ve hızlı kilo alımı sonrası şişmanlayan çocuklarda insülin direncinin geliştiği Hindistan’dan Bavdekar ve arkadaşlarının araştırması ile net bir biçimde gösterilmiştir.

Golding J., ALSPAC Study Team. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2001; 15: 74–87.

Gale C.R., J. Endocrinology Metabolism 2001; 86: 267–272.

Bavdekar A. Diabetes 1999; 48: 2422–2429.

Patoloji belkide intrauterin dönemde başlamaktadır!!!

slide18

Aşırı Kalori

Alımı (+1SD)

CYP19

İnsülin VNTR I

İUGG (-1SD)

Düşük Doğum Ağırlığı

Overde Granüloza Hücre

Oranında Azalma

Hiperinsülinemik

İnsülin Direnci

Santral Yağlanma

Anovülasyon

Dislipidemi

Hirsutizm – Alopesi

Sebore - Akne

Erken Puberte

Prepubertal adrenal

Postpubertal adrenal+Over+LH

Androjen Reseptör

Aktivitesi (+++)

P

C

O

S

Hiperandrojenemi (+)

Hiperandrojenemi (++)

Androjen Aktivitesi (+++)

Puberte Sonrası

ONTOGENİK GÖRÜŞ

pcos da kullan lan antiandrojenler
PCOS’da Kullanılan Antiandrojenler
 • Siproteron asetat: Steroid yapısında, reseptör düzeyinde testosteron ile yarışarak reseptörleri bloke eder.
 • Spironolakton: Testosteron sentezini baskılayarak ve reseptörüne bağlanarak antiandrojenik etki gösterir.
 • Finasterid (Proskar): Steroid yapısında 5- redüktaz enziminin tip 2 formunu kompetitif bir şekilde inhibe eder. 5 mg./gün
 • Flutamid (Eulexin): Steroid yapısında olmayan tam bir reseptör blokörüdür. Ayrıca hedef hücreye testosteron up-take’ini engelleyebilir. 250 mg’lık tabletleri vardır. PCOS’da 62.5 mg ve 125 mg’lık dozları etkin biçimde kullanılır. 3 ayda bir karaciğer enzimleri değerlendirilmelidir. Bulantı kusma yapabilir.
tedavide temel lkeler
Tedavide Temel İlkeler
 • Yaşam tarzının düzenlenmesi
 • Düzenli egzersiz ve kilo verilmesi
 • Hastanın kişselleştirilmesi
 • 3’lü tedavi
  • Metformin + Finasterid + OKS
  • 1 yıl boyunca tedavi takiben 2 yıl daha OKS