Download
medij vartotoj portretas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medijų vartotojų portretas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medijų vartotojų portretas

Medijų vartotojų portretas

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Medijų vartotojų portretas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Medijų vartotojų portretas Živilė Janukonienė TNS LT projektų direktorė Šaltinis: Media Day 2014 pavasaris. Apklausta 1780 Lietuvos gyventojų 15-74 m. amžiaus.

  2. Laikas praleistas su medijomis Šaltinis: Media Day 2014 pavasaris. Apklausta 1780 Lietuvos gyventojų 15-74 m. amžiaus.

  3. Ribostarp medijų nyksta Šaltinis: Media Day 2014 pavasaris. Apklausta 1780 Lietuvos gyventojų 15-74 m. amžiaus.

  4. Ribos tarp medijų nyksta Dienospasiekimas % Šaltinis: Media Day 2014 pavasaris. Apklausta 1780 Lietuvos gyventojų 15-74 m. amžiaus.

  5. Amžius - reikšmingas skirtingą medijų vartojimą įtakojantis veiksnys Šaltinis: Lietuvosstatistikosdepartamentas. 2012 m. gyventojųsurašymo duomenys.

  6. Ilgiausiai medijas vartoja vyresnio amžiaus žmonės Laikaspraleistassumedijomis, hh:min Šaltinis: Media Day 2014 pavasaris. Apklausta 1780 Lietuvos gyventojų 15-74 m. amžiaus.

  7. Atvirumas technologijoms. Medijų vartojimas prietaisuose Šaltinis: Media Day 2014 pavasaris. Apklausta 1780 Lietuvos gyventojų 15-74 m. amžiaus.

  8. Medijųvartojimas prietaisuose Šaltinis: Media Day 2014 pavasaris. Apklausta 1780 Lietuvos gyventojų 15-74 m. amžiaus.

  9. Medijųperspektyva – persikėlimas į ekranus • Video apiebūsimos medijų vartotojų kartos sunkumus „skaitant“ spausdintą leidinį https://www.youtube.com/watch?v=aXV-yaFmQNk

  10. Ačiū už dėmesį!Daugiau informacijos:Živilė Janukonienėzivile.janukoniene@tns.lt8 5 2106624