slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej - SPINLAB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej - SPINLAB

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej - SPINLAB - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. INNOWACYJNA GOSPODARKA. Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej - SPINLAB. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013 ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej - SPINLAB' - kieve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA

GOSPODARKA

Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych

do Zastosowań w Elektronice Spinowej - SPINLAB

Projekt realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013,

Priorytet 2, Infrastruktura sfery B+R,

Działanie 2.2 Wsparcie Tworzenia Wspólnej Infrastruktury Badawczej Jednostek Naukowych.

Cel projektu, wyposażenie tworzących go jednostek naukowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia wspólnych badań. Unowocześnienie infrastruktury badawczej będzie służyć wsparciu już istniejącej współpracy naukowej pomiędzy wzajemnie uzupełniającymi się merytorycznie i aparaturowo ośrodkami badawczymi działającymi dotychczas w ramach Krajowej Sieci Naukowej ARTMAG w dziedzinie nanotechnologii magnetycznych układów warstwowych i spintroniki.

Jednostki naukowe tworzące Centrum:

Instytut Fizyki Molekularnej PAN - Poznań–koordynator,

Instytut Fizyki PAN– Warszawa,

Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki– Kraków,

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN - Kraków,

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Fizyki - Poznań,

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki - Białystok.

 • Inwestycje objęte projektem
 • stanowiska do osadzania warstw metodami epitaksji z wiązki molekularnej, ablacji laserowej, oraz
 • osadzania z wykorzystaniem działa jonowego,
 • wyposażenie laboratoriów przystosowanych do pomiarów strukturalnych (dyfraktometria
 • rentgenowska, mikroskopia sond skanujących),
 • układ do czasowo-przestrzennego badania magnetycznych wzbudzeń techniką rozpraszania światła
 • Brillouina,
 • femtosekundowy laser i kriostat z nadprzewodzącymi magnesami do badań magnetooptycznych,
 • zestaw pomiarowy do charakteryzacji właściwości nanostruktur i nano-urządzeń elektroniki spinowej w
 • warunkach statycznych i dynamicznych,
 • stanowisko do badania dynamiki namagnesowania nanostruktur magnetycznych przy pomocy
 • szerokopasmowego rezonansu ferromagnetycznego i impulsowej magnetometrii mikrofalowej,
 • mikroskop PEEM-LEEM(Photoemission Electron Microscope – LowEnergy Electron Microscope)
 • zapewniający obserwacje z wysoką zdolnością rozdzielczą, a w połączeniu z użyciem promieniowania
 • synchrotronowego pozwalający na uzyskanie magnetycznej i czasowej rozdzielczości, a także
 • selektywności chemicznej.