1 / 11

Умань

Умань. чарівна подорож. 08.10.2005. Потяг. Щасливої дороги. "Харків - Умань". ЖЕрдева Т. А. Куценко С. В. керівники групи. Чарівні водоймища Софіївського парку, створеного для коханої. тут вона протікає. Підземна ріка. Куди тече та річка ?. сюди вона впадає. тут вона бере початок.

kiet
Download Presentation

Умань

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Умань чарівна подорож 08.10.2005

 2. Потяг Щасливої дороги "Харків - Умань" ЖЕрдева Т. А. Куценко С. В. керівники групи

 3. Чарівні водоймища Софіївського парку, створеного для коханої

 4. тут вона протікає Підземна ріка Куди тече та річка ? сюди вона впадає тут вона бере початок

 5. Краса осіннього парку острів закоханих

 6. Будинок княгині Софії

 7. Філософи минулого сучасні і

 8. Знайомство з парком закінчилось

 9. Смачно пообідавши, закупили продукти на зворотний шлях, сіли в потяг

 10. Кирилов Денис Кирилов Єгор Ясинський Дмит. Сімін В'ячеслав Грушева Валерія Добровольські Олександр,Сергій Ярмак Олена Голуб Денис Мрачко Аліна Коптєва Надія Китань Рита Солопов Едуард Басанець Євген Губіна Олександра Рищенко Катерин. Машкіна Ганна Жердєва Діана Куценко Ольга Ніколаєва Аліна Гусєва Ольга Гордєєв Артур Безгусько Катер. Жердецька Анаст. Волкова Олена Юр'єв Оександр Цвільов Максим Склярова Олена Селіверстов Юрій Загребельний Володимир Пожидаєв Денис Шульга Олена Бичков Олексій Сірий Євген Коржова Катерин. Куценко С. В. Жердєва Т. А. КАМЕРА: Селіверстов Юрій (9 - Б) РЕЖИСЕР-ПОСТАНОВНИК: Жердєва Т. А. В подорожі брали участьучні та вчителі ЗОШ №19 Прощавай, Умань!!!

 11. Подорожуйте разом з нами !!!

More Related