March of the penguins pingvinresan
Download
1 / 12

March of the Penguins/ Pingvinresan - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

March of the Penguins/ Pingvinresan. The class of 1a have done a book about pengiuns .Klass 1a har gjort en bok om pingviner. They saw parts of the documentaryfilm March of the Penguins. De såg delar av dokumentärfilmen Pingvinresan .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' March of the Penguins/ Pingvinresan' - kieran-shaffer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
March of the penguins pingvinresan
March of the Penguins/Pingvinresan

 • The class of 1a have done a book about pengiuns.Klass 1a har gjort en bok om pingviner.

 • They saw parts of the documentaryfilm March of the Penguins.Desåg delarav dokumentärfilmen Pingvinresan.

 • They made their own penguins, which were photographed in snow and ice. De fick tillverka egna pingviner, som sedan fotograferades i snö och is.

 • They wrote a little text about penguins. De skrev en liten text om pingviner.


The first trip f rsta resan
The first trip/ Första resan

 • One day all the penguins came up from the sea at the Antarctic. They are now fat from all the fish they have eaten. They are walking over the ice to their protected peninsula to lay eggs and get chicks. En dag kom alla pingvinerna upp ur havet vid Antarktis. De är nu feta av all fisk de ätit. De ska gå över isen till sin skyddande halvö för att lägga ägg och få ungar.
The first trip is over f rsta resans slut
The first trip is over/Första resans slut icebergs.

 • The Penguins have now been walking for 1 month. Pingvinerna har nu gått i ca 1 månad.

 • Now at last they can see their icepeninsula called Coulman Island. Nu äntligen ser de sin ishalvö som heter Coulman-ön.


The breedingplace h ckningsplatsen
The Breedingplace/ icebergs.Häckningsplatsen

 • Emperor penguins find a friend they want to ”marry”. They listen to each others sound and can then recognize each other for the rest of the year. Kejsarpingviner hittar en vän de vill ”gifta sig med”. De lyssnar på varandras pip och känner sedan igen varandra hela året.Three months of brooding in arctic cold tre m naders ruvning i arktisk kyla
Three months of brooding in arctic cold/Tre månaders ruvning i arktisk kyla

 • When the mother penguin has laid one egg the father willl brood the egg for three months. När mamma pingvin har fått ett ägg så ruvar pappan ägget i 3 månader.

 • The father penguin eats no food during all this time. To protect themselves against the snow and cold father penguins stay togheter in a bunch. Pappa pingvin äter ingen mat på hela denna tiden. För att skydda sig mot snön och kylan står de i en stor klunga.

 • The mother penguin has gone back to the sea to eat. Mamma pingvin har gått tillbaka till havet för att äta.


Waiting v ntan
Waiting……./ Väntan……. ruvning i arktisk kyla

 • Finally, after three months comes a cute little chick. The chick is grey with soft feathers. Äntligen efter tre månader kommer en söt liten unge fram. Ungen är grå med mjuka fjun.

 • Now the father is waiting for the mother to come back from the sea and feed their little chick. Nu väntar pappan på att mamma ska komma tillbaka från havet och mata deras lilla unge.


Kids kids kids ungar ungar ungar
Kids, kids, kids…../Ungar, ungar, ungar…….. ruvning i arktisk kyla

 • At last the mother penguin comes back. Now she will feed the kid from her crop. Äntligen kom mamma pingvin tillbaka. Nu matar hon ungen från sin kräva.

 • The father penguin is very hungry and starts to go back to the sea to eat again. Pappa pingvin är mycket hungrig och börjar gå tillbaka till havet för att äta igen.


 • During the last period both the father and the mother help to feed their chick. After that it must take care of itself when its parents return to the sea to eat and get really fat again. Sista tiden hjälps både pappa och mamma åt att mata sin unge. Den får sedan klara sig själv när de återvänder till havet för att äta sig riktigt feta igen.


 • The Emperor penguin is the only kind who both lives and breeds in the Antarctic. Their future is threatened because of the climate changes. This is our contribution to bring attention to the fantastic life under very harsh conditions of the Emperor penguin. Kejsarpingvinen är den enda art som både lever och häckar på Antarktis. Deras framtid är hotad på grund av klimatförändringar. Detta är vårt bidrag för att uppmärksamma kejsarpingvinens fantastiska liv under mycket hårda livsvillkor.


ad