Ers ttningen f r personlig assistans
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


  • 176 Views
  • Uploaded on

Ersättningen för personlig assistans. Assistansersättningsutredningen Kommunernas roll som utförare Personlig assistans enligt LSS Kostnadsutveckling. Budgetdagarna 2014 Peter Sjöquist. Personlig assistans En insats med två huvudmän. Personlig assistans enligt SFB

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kieran-bradshaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ers ttningen f r personlig assistans

Ersättningen för personlig assistans

Assistansersättningsutredningen

Kommunernas roll som utförare

Personlig assistans enligt LSS

Kostnadsutveckling

Budgetdagarna 2014 Peter Sjöquist


Personlig assistans en insats med tv huvudm n

Personlig assistansEn insats med två huvudmän

Personlig assistans enligt SFB

FK ansvarar gränsen minst 20 tim/vecka i grundläggande behov

Kommunerna medfinansierar första 20 tim/vecka

Staten fastställer en schablonersättning

Personlig assistans enligt LSS

Kommunerna ansvarar gränsen max 20 tim/vecka i grundläggande behov ingen gräns för totalt antal timmar

Kommunerna finansierar insatsen


Assistansers ttningsutredningen g ller personlig assistans enl sfb

Assistansersättningsutredningengäller personlig assistans enl SFB

Direktiv:

Beskriva för och nackdelar med nuvarande konstruktion av timersättningen och bedöma om nivån på ersättningen är anpassad till kostnaden

Föreslå hur ersättningen kan utformas

Konsekvenserna av att merkostnader för sjuklön omfattas av assistansersättningen

Ska ersättning kunna lämnas till brukaren för arbetsledning av egna assistenter


Assistansers ttningsutredningen g ller personlig assistans enl sfb1

Assistansersättningsutredningengäller personlig assistans enl SFB

  • Konstruktionen:

  • Schablonersättning kvar

  • Stora skillnader i andel OB tid. Differentiering utifrån andel assistanstid på OB tid, två nivåer. Tre olika förslag på nivåer

  • Förhöjd ersättning kvar (max 12 %)

Beskriva för och nackdelar med nuvarande konstruktion av timersättningen och bedöma om nivån på ersättningen är anpassad till kostnaden för olika kategorier av utförare


Assistansers ttningsutredningen

Assistansersättningsutredningen

Ersättningsnivån:

Bedömning 20 kr/tim för hög 2013 (ca 7 %)

Orsaker:

Arbetstidsmått för heltid, skillnad privata och kommunala avtal.

För höga uppräkningar i förhållande till faktiska löneökningar under vissa perioder

Beskriva för och nackdelar med nuvarande konstruktion av timersättningen och bedöma om nivån på ersättningen är anpassad till kostnaden för olika kategorier av utförare


Assistansers ttningsutredningen g ller personlig assistans enl sfb2

Assistansersättningsutredningengäller personlig assistans enl SFB

Ersättningsnivån:

Olika drivkrafter för utförarkategorierna

Basansvaret för utförandet

Olika villkor för anställda

Hur uppnår man konkurrensneutralitetAssistansers ttningsutredningen2

Assistansersättningsutredningen

Varför är kommunerna så mycket dyrare än andra utförare ?

Basansvaret för utförande –Kommunerna kan inte tacka nej till någon brukare

Bättre avtal för anställda (centralt och lokalt)

Arbetstid 37 tim/vecka mot 40 tim/vecka för privata

Jouravtal Hälften jourersättning hälften lön i kommuner

endast jourersättning i företag

Timkostnadskalkylen bygger på grundlön per timme

3 tim skillnad i arbetstid per vecka sänker

timkostnaden med 5 %


Assistansers ttningsutredningen3

Assistansersättningsutredningen

Varför är kommunerna så mycket dyrare forts ?

Vad styr lönesättning månads- eller timlön

Hur ser kopplingen mellan arbetstid och brukartid ut,

olika för privata företag, kooperativ och kommuner ?

Högre bemanning av arbetsmiljöskäl


Assistansers ttningsutredningen4

Assistansersättningsutredningen

Varför är kommunerna så mycket dyrare forts ?

Drivkraften att klara verksamheten på schablonersättningen?

Kommuner: Assistans kommer från hemtjänst och styrs på

liknande sätt, ingen uppföljning per brukare ?

Företag: Utgår från ersättningen och önskvärd marginal

lönekostnaden ses som rörlig

Högre ambitioner gällande heltid och fast anställda

(politisk påverkan) hos kommuner och kooperativ


Assistansers ttningsutredningen5

Assistansersättningsutredningen

Övriga frågor:

Sjukersättningen bör inordnas i schablonen små företag problemet – samma problem för hela arbetsmarknaden, ökad schablon med 2,66 kr/tim

Relationen mellan brukaren och utföraren

krav på skriftliga avtal, miniminivå för innehållet

En brukare ska inte kunna anställas som arbetsledare för egna assistenter


Personlig assistans enl sfb
Personlig assistans enl SFB

Antal brukare per anordnarkategori

Trots högre kostnader förlorar kommunerna marknadsandelar

Är möjligheten att skattefinansiera (via kommunen)

en hämsko på utvecklingen


Personlig assistans enl lss
Personlig assistans enl LSS

Kundval obligatoriskt

Kommunen bestämmer ersättningsnivån, skälig ersättning

Många använder statliga schablonen

Flera kommuner har sänkt ersättningen senaste åren lägsta 208 kr/tim, olika typer på differentiering finns


Personlig assistans enl lss1
Personlig assistans enl LSS

Viktigt med transparens samma insats som FK beviljar

Antalet har ökat sedan en dom 2009 om grundläggande behov, men ingen dramatisk ökning (16 % på 3 år)

Ökat timantal medel 36 tim/vecka


Personlig assistans
Personlig assistans

Hur agerar kommunerna?

Upphandling av basansvar enligt LOU eller LOV, sänker kostnaden

Motverkande effekt i LSS-utjämningen

Pressar kostnaderna?

Lokala avtal svåra att ändra

Individuell redovisning en metod för bättre kontroll- koppling till basansvaret