Mo nosti bezplatn ho vzd l v n a nel ka
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on

MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A NELÉKAŘŮ. 25. -26. 8. 2011 Brno, Pelhřimov. Vzdělávací aktivity projektu. Certifikované kurzy 9 400 Akreditované kvalifikační kurzy 2000 Konference a semináře 20 000 Kurz pro kodéry 200

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kiele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mo nosti bezplatn ho vzd l v n a nel ka

MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A NELÉKAŘŮ

25. -26. 8. 2011

Brno, Pelhřimov


Vzd l vac aktivity projektu
Vzdělávací aktivity projektu

 • Certifikované kurzy 9 400

 • Akreditované kvalifikační kurzy 2000

 • Konference a semináře 20 000

 • Kurz pro kodéry 200

 • Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení 125

 • Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči 1000


Realizace certifikovan ch kurz
Realizace certifikovaných kurzů

Od začátku projektu bylo zahájeno celkem 85certifikovaných kurzů a ukončeno 78. V tomto období ukončilo CK celkem 1563 osob. Do července 2011 bylo uzavřeno 107 smluv na proškolení 7 886 osob za cenu 80 751 020,-Kč.

Postupně jsou do projektu zařazovány CK na základě výběrového řízení.

Mimořádná příležitost pro zaměstnavatele i nelékařské zdravotnické pracovníky k přihlašování do certifikovaných kurzů. Součástí prezentace je seznam realizovaných certifikovaných kurzů.


Tvorba nov ch certifikovan ch kurz
Tvorba nových certifikovaných kurzů

 • Součástí projektu je také tvorba nových certifikovaných kurzů.Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu je k dispozici na stránkách MZČR – www.mzcr.cz

 • Málo jsou zastoupené certifikované kurzy akreditované MZČR, např. v následujících oblastech:

 • Neodkladná péče (kurzy KPR)

 • Péče o matku a dítě

 • Laboratorní metody

 • Radiologické metody

 • Kurzy pro porodní asistentky


Mo nost pod n vzd l vac ho programu k akreditaci na mz r
Možnost podání vzdělávacího programu k akreditaci na MZ ČR

 • Přehled termínů zasedání akreditační komise MZ ČR:

  5. 10. 2011 podání max. 7. 9. 20117. 12. 2011 podání max. 9. 11. 2011


Doba trv n smlouvy
Doba trvání smlouvy MZ ČR

 • Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2013 – což je termín konce obou Projektů. Jednotlivé vzdělávací aktivity – tedy realizace samotných kurzů, musí být ukončeny do 31.1. 2013.

 • Důvodem je nezbytnost splnění administrativních a formálních podmínek ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF.
Akreditovan kvalifika n kurzy realizovan v r mci projektu
Akreditované kvalifikační kurzy realizované v rámci projektu

 • Biomedicínský technik a inženýr

 • Odborné zdravotnické laboratorní metody

 • Masér

 • Zdravotně sociální pracovník

 • Všeobecný sanitář

 • Zdravotnický asistent

 • Ošetřovatel

 • Adiktolog

 • Pracovník ochrany veřejného zdraví

 • Řidič vozidla ZZS

 • Radiologická fyzika

 • Radiologická technika


Realizace akreditovan ch kvalifika n ch kurz
Realizace akreditovaných kvalifikačních kurzů projektu

 • Všeobecný sanitář (65) vyhlášeno VŘ

 • Masér 10

 • Zdravotně sociální pracovník (70) bude vyhlášeno VŘ

 • Zdravotnický asistent10

 • Řidič ZZS (60) bude vyhlášeno VŘ

 • Asistent ochrany veřejného zdraví 44

 • Ošetřovatel 39

 • Adiktolog bude vyhlášeno VŘ

 • Radiologická fyzika 100 IPVZ

 • Odborné zdravotnické laboratorní metody 700 IPVZ

 • Radiologická technika 30 IPVZ

 • Biomedicína 110 IPVZ


E learning
E-learning projektu

 • Etické normy chování

 • Přístup k pacientovi a komunikace

 • Právní povědomí

 • Řízení kvality a bezpečnosti pacientů

 • Edukace v péči o seniory

 • Edukace u pacientů s DM

 • Edukace u onkologických onemocnění

 • Edukace u pacientů s nefrologickým onem.

 • Edukace u pacientů s apalickým syndromem

 • Edukace u kardiovaskulárních onemocnění

 • Edukace u pacientů s neurologickým onemocněním

 • Edukace v nutriční péči


Konference a semin e
Konference a semináře projektu

 • Vítěz výběrového řízení: B.BraunMedical s.r.o. - 12 krajů

 • Vítěz výběrového řízení:Společnost medicínského práva o.s.

  - 1 kraj

 • Účast na konferenci a semináři zakládá možnost získání bodů v kreditním systému.

 • Možnost přihlašování a získání informací přes banner na stránkách IPVZ.


N pl konferenc a semin
Náplň konferencí a seminářů projektu

Tematické oblasti:

 • péče o dorost a děti včetně traumatologie a nutrice (tato tematická oblast bude obsahem všech konferencí a seminářů minimálně z 15 %)

 • právní povědomí, etické normy chování, přístup k pacientům a komunikace

 • řízení kvality a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců (tyto tematické oblasti budou obsahem všech konferencí a seminářů max. z 30%)

 • cerebrovaskulární onemocnění

 • onkologie

 • nutriční péče

 • kardiovaskulární onemocnění

 • péče o seniory


Ekonomika zdravotnictv ekonomika zdravotnick ch za zen a management zdravotnick ch za zen
Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení

Program je určen především pro management v přímo řízených organizacích, kteří dosud nejsou absolventy studia MBA.

Vzdělávací program je vytvořen jako jednoleté studium.

V současné době ještě není výběrové řízení ukončeno.

Předpokládáme podpořit 125 osob.


Kurz pro kod ry nel ka e
Kurz pro kodéry nelékaře zařízení a Management zdravotnických zařízení

Zvýšení kvalifikace pro zdravotnické pracovníky přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky.

Určené především pro přímo řízené organizace MZ.

Vítěz výběrového řízení: STYRAX, a.s.

Možnost získání informací přes banner na stránkách IPVZ. Přihlašování přes IS ZEUS.

Předpokládáme podpořit 200 osob.


Mo nosti bezplatn ho vzd l v n a nel ka
Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference zařízení a Management zdravotnických zařízenía semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči

Součástí konferencí a seminářů je získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, přístupech k pacientovi a sdílení zkušeností. Odborné vzdělávací kurzy jsou zaměřeny na ošetřování pacientů – seniorů, handicapovaných pacientů a dětí.

Vítěz výběrového řízení: Sdružení DUK (Dentální učení Kladno). Možnost přihlašování a získání informací přes banner na stránkách IPVZ. Přihlašování přes IS ZEUS.

Předpokládáme podpořit 1 000 osob.


Is zeus
IS - ZEUS zařízení a Management zdravotnických zařízení

 • Projektový evidenční a e-learningový systém IS ZEUS

 • Spuštěn do ostrého provozu dne 1.8.2011

 • Přístup na adrese:

 • http://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz/


Is zeus1
IS ZEUS zařízení a Management zdravotnických zařízení

Funkce pro anonymní návštěvníky:

 • katalog vzdělávacích akcí bez možnosti přihlášení

 • uživatelská podpora

 • elektronický manuál


Is zeus2
IS ZEUS zařízení a Management zdravotnických zařízení

Funkce pro registrované uživatele:

 • katalog vzdělávacích akcí včetně možnosti přihlášení

 • osobní stránka s přehledem přihlášek a již studovaných akcí

 • projektový index

 • změna hesla

 • aktualizace osobních údajů

 • uživatelská podpora

 • elektronický manuál


Podm nky pro p ihl en do jednotliv ch vzd l vac ch aktivit
Podmínky pro přihlášení zařízení a Management zdravotnických zařízení do jednotlivých vzdělávacích aktivit

Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu je získaná odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo odborná způsobilost k výkonu povolání jiných odborných pracovníků dle zákona 96/2004 Sb.

Podmínkou přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu je absolvování studijního programu požadovaného pro příslušné povolání dle zákona 96/2004 Sb.

Konference a semináře jsou určeny pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu, zdravotnické pracovníky se specializovanou způsobilostí a pro zdravotnické pracovníky s jinou odbornou způsobilostí.


Mo nosti bezplatn ho vzd l v n a nel ka

Děkuji za pozornost zařízení a Management zdravotnických zařízení

Informace:

Mgr. Marie Vacková

Tel: 271 019 240

gsm: + 420 606 770 184

e-mail: vackova@vzdelavani-zdravotniku.cz

vackova@ipvz.cz