ajanvarauksen avoimet rajapinnat ja alueellinen soveltamisopas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ajanvarauksen avoimet rajapinnat ja alueellinen soveltamisopas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ajanvarauksen avoimet rajapinnat ja alueellinen soveltamisopas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat ja alueellinen soveltamisopas - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat ja alueellinen soveltamisopas. Mika Tuomainen Juha Mykkänen Kuopion yliopisto, SerAPI-hanke. Sisältö (aamupäivä). Ajanvarauksen avoimet rajapinnat Taustaa: tarpeet, rajaukset, vaatimukset SerAPIssa tehty määrittelytyö:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat ja alueellinen soveltamisopas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ajanvarauksen avoimet rajapinnat ja alueellinen soveltamisopas

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat ja alueellinen soveltamisopas

Mika Tuomainen

Juha Mykkänen

Kuopion yliopisto, SerAPI-hanke

sis lt aamup iv
Sisältö (aamupäivä)
 • Ajanvarauksen avoimet rajapinnat
  • Taustaa:
   • tarpeet, rajaukset, vaatimukset
  • SerAPIssa tehty määrittelytyö:
   • eri määrittelyt, materiaalin saatavuus
  • SerAPI ajanvaraus-käsitemallin suhde Kansallisen ajanvarauksen käsitemalliin
  • HL7 Finland käsittely
  • Kansallisen ajanvaraushanke
   • esiselvitys ja jatkotyö

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

sis lt iltap iv
Sisältö (iltapäivä)
 • Alueellinen soveltamisopas
  • Rajapintojen taustalla yhteisesti sovittavia asioita (soveltamisoppaan sisältö)
 • Keskustelua

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

serapi hanke lyhyesti
SerAPI - hanke lyhyesti
 • Tekesin FinnWell-ohjelmaan kuuluva hanke, 3 vuotta, 9/04 - 8/07
 • 14 yritystä, 4 shp/terv.huollon organisaatiota, 3 tutkimusyksikköä
 • Palveluarkkitehtuuri (SOA) ja Web-sovelluspalvelu (Web services)
  • joustavuus: erilaisten prosessien tukeminen, siirtymä kohti komponentti- (palvelu)pohjaisia järjestelmiä, avoimet tekniikat, palvelurajapinnat ohjelmistotuotteisiin, eri toteutustekniikoiden tukeminen
 • Keskeiset näkökulmat: Terveydenhuollon prosessit, Ohjelmistotuotteet, Teknologia-alusta
 • Avoimet ohjelmistorajapinnat ja integraatio:
  • mm. Kontekstinhallinta, Ajanvaraus, potilasryhmittelyt (mm. DRG), Päätöksentuki, OID, potilaslistat,
 • Standardointi
  • HL7 Finland Common Services SIG taustaprojekti
  • Healthcare Services Specification Project (HL7 ja OMG-standardointijärjestöt)
 • Juha.Mykkanen@uku.fi, Kuopion yliopigsto, HIS-tutkimusyksikkö

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

ajanvarauksen avoimet rajapinnat l ht kohdat
Ajanvarauksen avoimet rajapinnat - lähtökohdat
 • Yksi SerAPI-hankkeen keskeisistä soveltamiskohteista, vaatimuksista (02/05 alk.) avoimiin rajapintoihin ja toteutusten tukemiseen (julk. 12/06)
 • Määrittelyjen lähtökohtina olleet
  • alueellinen ajanvarauspalvelu ja
  • web-ajanvaraus

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

ajanvarauspalvelu
Ajanvarauspalvelu
 • Ohjelmistopalvelu, jonka välityksellä on mahdollista suorittaa ajanvaraukseen liittyviä toimintoja palvelun taustalla oleviin ajanvarausjärjestelmiin.
 • Ajanvarauspalveluun voi liittyä erillinen sovellus ajanvarausten tekemistä varten
 • Ajanvaraus voi olla osana muuta järjestelmää (esim. jo tehtyä alueellista tietojärjestelmää)

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

tavoite
Tavoite
 • Ajanvarauspalvelun ja rajapintojen lähtökohtana olemassa olevien ajanvarausjärjestelmien hyödyntäminen (ei niiden korvaaminen)
 • Ajanvarauspalvelu
  • voi palvella useaa organisaatiota
  • mahdollistaa ajanvarausten tekemisen useiden eri organisaatioiden ajanvarausjärjestelmiin (myös eri toimittajilta)
  • voi tarjota asiakkaille mahdollisuuden tehdä itse ajanvarauksia

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

esimerkkik ytt kohteita
Esimerkkikäyttökohteita
 • Ajan varaaminen organisaatiorajojen yli
  • erikoissairaanhoidosta terveyskeskukseen
  • terveyskeskuksesta erikoissairaanhoitoon
 • Ammattilaiselle sekä kansalaiselle Internetin kautta toimiva web-ajanvaraus,
 • Call center, joka toimii yhtenä keskitettynä pisteenä, jonka kautta asiakkaille tarjotaan palveluita.

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

hy dyt asiakas
Hyödyt - asiakas
 • Mahdollista saada varattu aika erikoissairaanhoitoon (tai tutkimukseen) jo terveyskeskuskäynnillään.
 • Tai päinvastoin, esim. kontrolliaika terveyskeskukseen jo kotiutustilanteessa.
 • Voi varata itselleen aikoja Internetin välityksellä tiettyihin tutkimuksiin, lääkäriin tai hoitajalle, jne.
 • Voi pyrkiä hoitoon yhden pisteen kautta soittamalla oman alueensa call centeriin.
 • Asiakkaalle voidaan antaa myös mahdollisuus nähdä hänelle varatut ajat ja selata hänelle varattuja aikoja sekä tarvittaessa esim. peruuttamaan aikojaan.

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

hy dyt ammattilainen
Hyödyt - ammattilainen
 • Ammattilaisen ei tarvitse käyttää useaa eri järjestelmää tai soittaa useaan eri paikkaan varatakseen aikaa, vaan hän voi tehdä ajanvaraukset mahdollisesti yhden keskitetyn ajanvarauspalvelun kautta
 • Ammattilaiselle voidaan suostumuksen rajoissa antaa myös mahdollisuus selata asiakkaalle varattuja aikoja. Näin ammattilainen voi varmistaa, ettei asiakkaalle varata päällekkäisiä aikoja tai hän voi sovittaa varattavat ajat peräkkäin ja vielä tarvittaessa oikeaan järjestykseen ja sijainnin perusteella järkevästi.
 • Ammattilaisen suorittama palvelun käyttö poikkeaa osin asiakkaan käyttötavasta

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

hy dyt palveluntarjoaja
Hyödyt - palveluntarjoaja
 • Sairaanhoitopiiri ja terveyskeskus voivat tarjota palveluitaan esim. alueellisesti keskitetyn ajanvarauspalvelun kautta.
 • Varattavien aikojen näkymisellä kaikille voidaan mahdollistaa palvelukapasiteetin tehokkaampaa käyttöä.

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

rajaukset k ytt kohteet
Rajaukset - käyttökohteet
 • Keskitytty rajapintojen määrittelyyn lähinnä ajanvarauspalvelun toteuttamiseksi
  • erityisesti ajanvarauspalvelun ja -järjestelmien rajapinta
 • Ei pyri korvaamaan organisaation sisäistä ajanvarausta
  • lähtökohtana ollut alueellinen käyttö ja tilanteet, joissa ei vielä ole ajanvarausrajapintaa
 • Tavoitteena ei ole ratkaista organisaation sisäistä toiminnanohjausta
  • ajan varaajan ei tarvitse tietää palveluun tarvittavia resursseja (laitteet, huoneet, henkilöt palvelun tarjoajan vastuulla)
  • palvelun tarjoajan suunniteltava palvelun järjestäminen etukäteen tai tarvittaessa
 • Määrittelyissä huomioitu kuitenkin, etteivät ratkaisut rajaa pois esim. organisaation sisäistä käyttöä tai resurssitiedon välittämistä tarvittaessa

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

rajaukset palvelu vs yksitt inen resurssi
Rajaukset - palvelu vs. yksittäinen resurssi
 • Ajanvarausrajapinnoissa varattaviksi kohteiksi tarjotaan palvelukokonaisuuksia (palvelutuotteita)
  • tarkka palvelun tarjoajan resurssien käytön suunnittelu (tutkimushuoneet, laitteet ym.) on rajapintojen päävaatimusten ulkopuolella
 • Ajanvaraajan ei tarvitse näin itse osata koostaa palvelua useista eri resursseista.
  • esim. keskitetyn ajanvarauspalvelun käyttäjällä ei edes ole välttämättä tietoja, mitä eri resursseja tiettyyn tutkimukseen tietyssä organisaatiossa pitää varata.
 • Tämä ei kuitenkaan rajaa pois sitä, ettei yksittäistäkin resurssia voitaisi erikseen varata.

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

rajaukset tietojen tallennus
Rajaukset - tietojen tallennus
 • Alueellinen ajanvarauspalvelu säilyttää tietoja vain vapaista ajoista
  • alueellinen ajanvaraus selvittää vapaat ajat kyselemällä tai
  • vapaat ajat replikoidaan ajanvarauspalveluun
 • Varatut ajat tallennetaan ainoastaan paikallisiin ajanvarausjärjestelmiin
  • ajanvarauspalvelu voi tarvittaessa kysellä tietylle asiakkaalle varattuja aikoja

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

k sitteet palvelutuoteluokka ja palvelutuote
Käsitteet -palvelutuoteluokka ja palvelutuote
 • Palvelutuoteluokka
  • kertoo palvelun luonteen, esim. yleislääkärin aika, hoitajan vastaanotto, verikoe
 • Palvelutuote
  • palvelutuotteessa tapahtuu tarkempi palvelun yksilöinti: esim. yksilöivä tunniste, nimi, toimipiste/paikka (huone, osoite..), kenelle aika on varattu
  • esim. yksi tietyn yleislääkärin tietty aika tietyssä paikassa
  • yksittäinen tarjottava palvelu, voi koostua useasta yksittäisestä resurssista

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

k sitteet palvelutuoteluokka ja palvelutuote1
Käsitteet -palvelutuoteluokka ja palvelutuote
 • Pääasiallinen lähestymistapa: toimitaan palvelutuotteen avulla (kyselyt, pyynnöt)
 • Vapaiden aikojen kyselyssä voidaan hyödyntää myös palvelutuoteluokkakohtaista hakua
 • Jos palvelutuoteluokkaa käytetään, on palvelun ja ajanvarausjärjestelmän välillä sovittava käytettävä koodisto (palvelutuotteiden luokittelu)
 • Jos koodistoa ei ole, ajanvarauspalvelun osattava yhdistää eri järjestelmien palvelutuotteet tietyn luokituksen alle (jos se esim. näyttää käyttäjälle "samoja" palveluita eri toimipaikoista)

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

vaatimukset
Vaatimukset
 • Ajanvarauspalvelusta pystyttävä näkemään varattavat palvelut
 • Löydettävä valitulle palvelutuotteelle / tuoteluokalle vapaat ajat
 • Voitava varata aikoja vapaista ajoista
 • Pystyttävä perumaan, siirtämään ja muuttamaan jo varattuja aikoja
 • Voitava hakea henkilön jo varatut ajat

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

vaatimukset1
Vaatimukset
 • Huomioitava viranomaismääritykset
  • mm. liittäminen palvelukokonaisuuteen, hoitokokonaisuuteen, hoitojaksoon
 • Tieto lähetteen olemassaolosta sidottava ajanvaraukseen
 • Ryhmäajat
  • sama aika voidaan varata ryhmälle, joka koostuu useasta asiakkaasta
 • Vaatimukset, jotka eivät vielä mukana määrittelyissä
  • sarja-ajanvaraus
  • moniajanvaraus
  • lukitukset

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

t h n asti tehty ty
Tähän asti tehty työ
 • Tarpeiden ja vaatimusten kartoitus
 • Valmiiden toimintamallien ja standardien kartoitus
 • Ajanvarausrajapinnat - vaatimukset ja rajaukset -dokumentti
 • Ajanvarausrajapinnat - tekniikkariippumaton määrittely (perusratkaisumalli)
 • Ajanvarausrajapinnat - tekninen liittymämäärittely (HL7 versio 3)

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

julkistetut m rittelyt
Julkistetut määrittelyt
 • Vapaasti hyödynnettävissä tarjouspyynnöissä ja tuotteissa
 • Ajanvarausrajapinnat - tekniikkariippumaton määrittely, v1

http://www.uku.fi/tike/his/serapi/mater/AjanV_Tekniikkariippumaton_v1.pdf

 • Ajanvarausrajapinnat -

tekninen liittymämäärittely, v1

http://www.uku.fi/tike/his/serapi/mater/AjanV_Tekninen_v1.pdf

 • Lisäksi teknisiin määrittelyihin liittyviä viestiesimerkkejä on saatavilla osoitteessa:

http://www.uku.fi/tike/his/serapi/mater/HL7v3SchedulingFI04.zip

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

m rittelyjen sis lt tekniikkariippumaton m rittely
Määrittelyjen sisältö - tekniikkariippumaton määrittely
 • Ajanvarausrajapintojen tärkeimmät vaatimukset
 • Rajapinta- ja arkkitehtuuriratkaisut tekniikasta riippumattomalla tasolla (ei teknisiä yksityiskohtia)
 • Kuvaukset rajapintojen toiminnoista sekä listaukset toimintoihin liittyvistä tietosisällöistä paluuarvoineen
 • Käsitemalli
 • Sovellusten vastuut ja niiden väliset kutsusuhteet

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

m rittelyjen sis lt tekninen liittym m rittely
Määrittelyjen sisältö - tekninen liittymämäärittely
 • HL7 versio 3 Scheduling domainin (ajanvaraussovellusalue) toteuttaminen
 • HL7v3 Web Services -profiili
 • Määrittelyn kattavuus
  • HL7v3-määritykset ajanvarausrajapintojen toteuttamiseen
   • kuvaus, mitä osia HL7v3 Scheduling sovellusalueesta on hyödynnetty suoraan
   • mitä osia on jouduttu työstämään paikallisesti
  • soveltamisopas alueellisen ajanvarauspalvelun toteuttamiseksi

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

serapi k sitemallin suhde kansallisen ajanvarauksen k sitemalliin
SerAPI-käsitemallin suhde kansallisen ajanvarauksen käsitemalliin

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

slide25

vertailua:

[HL7 version 3 Scheduling Domain Message Information Model]

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

hl7 finland k sittely
HL7 Finland käsittely
 • Tammikuun HL7 Finland uutiskirjeessä tiedote

http://virtual.vtt.fi/virtual/hl7/0702serapi_av_tiedote.doc

 • Kevään aikana HL7 lausuntokierrokselle
 • Ennen sitä kommenteille, voi kommentoida jo nyt: yhteyshenkilö mika.tuomainen@uku.fi

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

kansallinen ajanvaraushanke
Kansallinen ajanvaraushanke
 • SerAPI osallistunut esiselvitysprojektiryhmän palavereihin ja tuotettuun materiaaliin
 • linkitetty SerAPIssa tehtyä valmista työtä esiselvitykseen
 • mahdollisuus osallistua kehitys- / koordinaatio projektin toteutusvaiheeseen
  • etenkin rajapinnat / standardit / järjestelmät-näkökulmasta

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

sis lt iltap iv1
Sisältö (iltapäivä)
 • Alueellinen soveltamisopas
  • rajapintojen taustalla yhteisesti sovittavia asioita (soveltamisoppaan sisältö)
 • Keskustelua

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

alueellinen soveltamisopas
Alueellinen soveltamisopas
 • Sovellusten roolit ja vastuut (ajanvarauspalvelu ja -järjestelmä)
 • Toiminnallisuus, toimintojen suhde ja järjestys (eri skenaariot: uusi ajanvaraus, peruminen siirtäminen, muokkaaminen, kyselyt, ilmoitukset)
 • Ajanvarauksen sovellustason virheiden ilmoittaminen
 • Pakollisesti toteutettavat toiminnot ja tiedot ("minimitietosisällöt")
 • Tietoturvaratkaisut (liikenne, tunnistaminen ja oikeudet)
 • Palvelutuotteiden ja palvelutuoteluokkien käyttäminen
 • Ajanvaraussovellusalueen toteuttaminen HL7v3 Web Services profiililla

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

keskustelu palvelujen sopiminen
Keskustelu - palvelujen sopiminen
 • Miten varattavat palvelut sovitaan ?
  • määrittely
  • yksilöinti
  • selville saaminen
 • Yhteisen palvelutuoteluokituksen määrittely ainakin alueellisesti?
 • Kokoaako ajanvarauspalvelu yhteiset "luokat" vai löytyykö yhteinen luokittelu ajanvarausjärjestelmistä?
 • Mille tarkkuustasolle palvelut määritellään?
 • Miten määritellään, mitä palveluja kukin käyttäjä näkee?
  • asiakkaan/ammattilaisen näkökulma eroaminen toisistaan (esim. mitä kellekin näytetään)

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke

keskustelu m ritysten liikkumavara
Keskustelu - määritysten "liikkumavara"
 • Tuetaanko sekä vapaiden aikojen replikointia että vapaiden kyselyä
  • molemmat yhdessä järjestelmässä / yhdenmukaistus alueellisesti tai kansallisesti
 • Yhteisesti määritellyt minimitietosisällöt, jotka toteutettava ja joita tuettava?
  • palvelun tiedettävä, mitä tietoja kunkin järjestelmän kanssa käsitellään
  • sovitaanko "aina tuettavat" tiedot alueellisesti vai yhteisesti

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke