slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A tudat és az eszméletlenség meghatározása Szirmai Imre SE Neurológiai Klinika PowerPoint Presentation
Download Presentation
A tudat és az eszméletlenség meghatározása Szirmai Imre SE Neurológiai Klinika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

A tudat és az eszméletlenség meghatározása Szirmai Imre SE Neurológiai Klinika - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

A tudat és az eszméletlenség meghatározása Szirmai Imre SE Neurológiai Klinika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A tudat és az eszméletlenség meghatározása Szirmai Imre SE Neurológiai Klinika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A tudat és az eszméletlenség meghatározása

Szirmai Imre

SE Neurológiai Klinika

slide2

„The stream of consciousness is a continuous activity of the brain that involves attention intentionality and self-awareness. Self-awareness includes both perception per se and the awareness of experiencing perceptions.”

James W. (1890)

„A tudat az agy működésének folyamata, amely magába foglalja a figyelmet, a szándékot és az öntudatot. Az öntudathoz tartozik a felfogás képessége önmagában, és a megtapasztalt dolgok tudomásulvétele.”

James W. (1890)

slide3

Nincs biztos tudomásunk a tudat evoluciójáról, …a nyelv és az abstract gondolkodás képessége választotta el az embert az állatvilágtól

Miután a kutyája által fellökött gyertya lángjától a - fény természetéről 20 éven keresztülírt – kézirata hamuvá égett azt mondta kutyájának:

"O Diamond, Diamond," … "thou little knowest the mischief then hast done!„

Thomas Carlyle: “Micsoda különbség van Newton és a kutyája világa között… holott a világ képei mindkettőnek ugyanúgy vetülnek a retinájára.”

slide4

„… néha vizsgázóinknak is probléma lehet a tudat meghatározása. RUCH (1941)…amerikai medikusának válasza:

„…tudat az amit elvesztünk éternarkózis alatt…”

…mikor felkérte, hogy pozitív oldalról közelítsen, kész volt új válaszával:

„…tudat az, amit visszanyerünk, ha az éternarkózisból felébredünk.”

közli: Böszörményi Z.: Ideggy. Szle. 1976; 29: 548-555

slide5

‘A tiszta tudat = öntudat és tárgytudat’ (Wundt)

A tisztatudat (consciousness) két feltétele:

1. az ébreszthetõség (arousal)

az álomból ébredés - szemnyitás és viselkedésváltozás

az éber személy idegrendszere megfelelõ ingerekkel reakcióképes állapotba hozható

2. tudatosság (awareness)

Az észlelések és memóriatartartalmak megélése és használata

slide6

A TUDAT „szerkezete”:

1. MAG vagy központi tudat (core-consciousness), ebbe sorolt automatikus szellemi folyamatok:

észlelünk,

felfogunk,

kiválasztunk,

reagálunk

(működéséhez csak rövidtávú memóriára van szükség).

2. KITÁGÍTOTT tudat (extended consciousness),

(feltétele egyéni tapasztalataink emlékanyaga és a nyelv).

Damasio (1998)

slide7

„Affective division”

Az elülső cingularis kör

A cingularis kéreg elülső része (Br24)

Nucl. accumbens

rostralis-lateralis globus pallidus

thalamus

(DM)

Az elülső cingularis körnek a figyelem és a motoros aktivitás

szervezésében, és a gondolkodás, a memória és az érzelmek

szabályozásában is jelentősége van

( Damasio, 1999).

slide8

A cingularis kéreg hatása a viselkedésre

Elülső area kóros aktivitása =

affectív zavar, psychopathiás viselkedés, tic, euphoria

Elülső area kiesése =

akineticus mutismus, önbecslés zavara, depressio, motoros neglect, mozgás-indítás zavara, magas fájdalomküszöb, csökkent motivatio, kezdeményezés, célra irányuló viselkedés zavara

Elülső area

affectív = Br25, Br 33, Br24

elülső rész) (emotio, vocalisatio,

emot. Tanulás anya gyermek

kapcsolat stb)

cognitív = Br24, 32 motoros area, sulcus cinguli, somatosens area

slide9

A Papez-kör

hippocampus - fornix - corpora mamillaria - tr. mamillothalamicus- thalamus elülsõ magcsoportja - gyrus cinguli – hippocampus

A figyelem, motivácio, emócio, tanulás és memória rendszerei

slide11

AROUSAL

Régi felfogás:

A thalamus nucl.reticularisa “pacemaker”, globálisan változtatja a thalamus mûködését és a cholinerg ponto-mesencephalis FR aktiválja a “nem specificus” thalamocorticalis rendszert.(Brehmer, Moruzzi, Magoun)

slide12

AROUSAL (új felfogás):

Az agytörzsben, a basalis előagyban és a hypothalamusban lévő neurotransmitter rendszer közvetlenül hat az agykéreg nagy területeire, anélkül, hogy átkapcsolna a thalamusban

pontomes.FR kolinerg

Subst.nigra dopaminerg

agytörzsi raphe magok serotoninerg

locus coeruleus adrenerg

hátsó hypothalamus histaminerg

slide13

Tudatvesztés, vagy tudatzavar – olyan állapot amelyben a normális öntudat és környezettudat hiányzik.

Eszméletvesztés – olyan állapot amelyben az éberség hiányzik, és ezért tudatzavar áll fenn.

slide14

A tudatzavarok felosztása

elkülöníthetők a neurológiai kórjelek alapján

hypnoid

nem-hypnoid

somnolentia I. vegetatív állapot

sopor II.akineticus mutismus

coma III. a tudat tartalmi zavarai

Sérül: az ébreszthetőség tudatosság

és a tudatosság

slide15

Hypnoid tudatzavarok

Az agytörzsi felszálló aktiváló rendszer károsodik.

Legtöbbször idegrendszeri szerkezeti károsodás következtében, tehát

focalis, vagy symmetriás idegrendszeri tünetek alakulnak ki.

slide16

B

A

C

Kinney and Samuels, 1994

A=coma, B=akineticus mutismus, C=locked in syndr.

slide17

A pupillák tágasságának és reakciójának összefüggése a károsodás helyével

slide18

Babafej tünet és a kalorikus reakciók: az agytörzsi vestibularis rendszer vizsgálata tudatzavarban

slide20

Locked-in syndroma

* tetraplegia

* megtartott tudat

* min. verticalis tekintés

* szemhéjat nyitni - zárni tudják.

OKOK:

a pons basis pusztulása, AB. occlusio, centralis pontin myelinolysis

* az EEG-n a ritmusos alfa tevékenység fennmaradhat,

amely reactív - nem alfa-coma!

slide21

Rainer Maria Rilke: A párduc

Szeme a rácsok futásába veszve úgy kimerűlt, hogy már semmit se lát. Ugy érzi, mintha rács ezernyi lenne s ezer rács mögött nem lenne világ.

Puha lépte acéllá tömörűl s a legparányibb körbe fogva jár: az erő tánca ez egy pont körűl, melyben egy ájúlt, nagy akarat áll.

Néha megy föl a függöny a pupillán csupán - épp hogy egy kép befér, átüt a tagok csöndjén, mint a villám, és megszünik, mihelyt a szívbe ér.

Szabó Lőrinc és Tatár Sándor fordítása

slide22

Nem-hypnoid tudatzavarok

 • I. Akineticus mutismus
 • - nyitott szem, spontán szemmozgások - tárgyakat követnek
 • - mozdulatlan - nem beszél
 • - alvás-ébrenlét ciklus megmaradhat
 • OKOK:
 • a. cerebri anterior kétoldali ischemia, jet-bleeding, contusio cerebri,
 • hydrocephalus internus, gliomák, pillangótumorok, III.kamra tumor
 • (Cairns)
slide23

Nem-hypnoid tudatzavarok

I. Az akineticus mutismus (AM) két formája:

(1) Az éber (vigilant) AM,

az elülső cingularis régio a frontomedialis területek és az orbito-basalis állomány sérülése;

(2) Inaktív „slow syndrome” AM

a mesencephalon formatio reticularis,

az intralaminaris magok, az aqueductus

körüli szürkeállomány, a globus pallidus

kétoldali, vagy a medialis előagyi köteg

károsodása.

slide24

1

2

3

 • A vegetatív állapot (VÁ) (permanent) vegetative state, decortication, apallic state, apalliumos állapot)
 • az agykéreg kiterjedt károsodása
 • a fehérállomány súlyos károsodása (deconnectio)
 • a thalamus kétoldali károsodása
 • az agytörzs a rostralis síkokig ép (hypothalamus - hőregulatio, hormonok,
 • táplálkozás, értónus)
slide25

Tranziens globalis ischemia - károsodik: az

* agykéreg,

(ezen belül belül elsősorban a középső rétegek a keringési határterületeken)

* striatum,

* hippocampus,

* Purkinje sejtek.

Az „orocaudalis anoxiás érzékenység” általános érvénye megdőlt.

slide26

A vegetatív állapot (VÁ) okai

Traumás eredetű PVÁ

fehérállomány károsodás - axonvesztés - agytörzsi károsodással társul

diencephalon centralis beékelődése ....

Oxigénhiányos állapot

(globalis ischemia - laminaris nekrosis - arteriás határterületi laesiohypernatraemia - májbetegség - Wernicke encephalopathia - uraemia - porphyria - encephalitis - postconvulsive állapot)

thalamus necrosis - leukoencephalopathia, CJD, Parkinson-kór, kétoldali medialis thalamus lágyulás!

slide27

Minimally Conscious State (MCS)

„Súlyosan zavart tudatállapot, amelyben a betegek a környezetük és saját maguk felfogását jól felismerhető magatartásváltozással jelzik.” (Giacino et al, 1997).

MCS –ben megfigyelhető

- spontán szemnyitás és

- az alvás -ébrenlét ciklus megtartott.

- Arousal kiváltható.

 • A MCS ismérvei:
 • Interactiv kapcsolatteremtés (saját személyére vagy a környezetre vonatkozó helyénvaló „igen” és „nem” válaszok adásának képessége), vagy
 • egyszerű tárgyak használata, amely bizonyítja ezek felismerését.
slide28

Globalis ischemia és hypoxia közötti különbség

globalis ischemia hypoxia

Agyi vérátáramlás nincs van

ATP csökkenés +++ +

lactate emelkedés +++ +

szöveti elváltozás szelektív neuronpusztulás szinaptikus műk.zavar

és h.területi infarctusok

Okok szívmegállás, ritmuszavar anafilaxia, asthma

hypotensio anaesth. szövődmény

vegetatív állapot +++ +

javulás + - +++

slide29

Anyagcserezavarok - A hypoglycaemiás coma

. Tünetek: az apalliumos állapot és az agytörzs működészavarának jelei együtt, vagy egymás után jelennek meg.

Zavartság, tájékozatlanság leépüléses jelek decorticatios tónusfokozódás (myoclonusok) coma (pyramis jelek, torsios mozgás) decerebratios tartás. Generalizált görcsök is előfordulhatnak.

Differenciáldiagnózis: hypoglycaemiás eredetű decerebratio esetén a pupillareakciók megtartottak, míg az agytörzs károsodásakor kiestek.

slide31

III. Delirium

 • a tudattartalmak - tudatosság- és az érzékelés zavara,
 • megtartott ébreszthetőség mellett
 • generalizált görcsök
 • Zavartság - ködösség
 • a figyelem zavara - a tudat világosságának, integritásának és
 • tartalmának zavara- KÁBULTSÁG (Benommenheit), kuszaság
 • (Zerfahrenheit), oneroid és homályállapotok, tenebrositas.
 • gondolkodás, felfogás, emlékezet, intellectus, együttműködés zavarai
slide32

Wernicke-Korsakow encephalopathia

 • Kémiai kórok : B-vitamin-hiányos táplálkozás, Thiamin-hiány
 • (Wernicke)
  • Ophtalmoplegia
  • Internuclearis ophthalmoplegia
  • Konjugált tekintési képtelenség
  • (Korsakow)
  • Desorientatio időben és térben, saját és mások személyére Anterográd és retrográd amnézia
  • Hosszú távú memória csökkenése – Confabulatio
 • Sopor, Coma CEREBELLUM : Ataxia (cerebellaris) (VERMIS!)
 • Tremor a végtagokon
slide33

Tisztázandó kérdések eszméletlen beteg első vizsgálata során

1. Az eszméletlenség hypnoid vagy nem-hypnoid jellegű?

2. A neurológiai jelek

a) a féltekék károsodására utalnak?

b) az agytörzs károsodására utalnak?

3. A betegnek symmetricus neurológiai kórjelei vannak?

a) a decorticatio jelei:

liberációs jelek, flexiós-extensiós tónusfokozódás, izgatottság, tájékozatlanság.

b) az agytörzsi beékelődés jelei

(decerebrációs tartás, disszociált szemmozgások, pathologiás fényreakciók)