slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

INSSI-KEHITTÄMISSEMINAARI 30.3.2009 Teknillisen korkeakoulutuksen kehittämisen tilanne Johtaja Hannu Sirén. KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ. Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin neuvotteluihin mennessä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ' - kiefer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

INSSI-KEHITTÄMISSEMINAARI 30.3.2009Teknillisen korkeakoulutuksen kehittämisen tilanneJohtaja Hannu Sirén

korkeakoulujen strategiaty
KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ
 • Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin neuvotteluihin mennessä
 • Strategiatyö sovitetaan valtakunnallisiin korkeakoulu- ja tiedepoliittisiin tavoitteisiin
 • Strategiatyötä tehdään yhteistyössä alueen ja innovaatiojärjestelmän muiden toimijoiden kanssa

- korkeakoulun rooli muuttuvassa toimintaympäristössä

- osaamiskeskittymien vahvistaminen korkeakoulujen keskinäisellä yhteistyöllä ja työnjaolla

- korkeakoulujen profiileissa erilaisia painotuksia – valintoja uskallettava tehdä ja sitoutumisen eri tasoilla oltava vahvaa

 • Korkeakoulujen profiilit muodostavat valtakunnallisen kokonaisuuden kattaen keskeiset osaamisalueet ja turvaten osaavan työvoiman saatavuuden
korkeakoulujen strategiaty1
KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ...

Toteutuksesta

 • Pidemmän aikavälin visio ja konkreettisempi kehityspolku lähivuosille

- tavoitteet ja toimenpiteet sekä toteutumisen seuranta

- koulutustarjonnan ja rakenteiden kehittäminen kiinteä osa strategiaa

- asema ja yhteistyösuhteet kansallisessa ja kansainvälisessä korkeakoulukentässä

- rooli innovaatiojärjestelmässä

- tehtävä suhteessa alueeseen ja muihin toimijoihin

 • Opetusministeriöllä valmius tukea strategiatyötä mm. korkeakoulun ja opetusministeriön yhteisissä tapaamisissa
 • Vuoden 2010 neuvottelut käydään valmiiden strategioiden pohjalta

- yliopistojen strategiatyön tulee olla jo pitkällä syksyn 2009 neuvotteluissa

- ammattikorkeakoulujen strategiatyössä tärkeää ylläpitäjien sitoutuminen

korkeakoulujen strategiaty n tavoitteita
KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖN TAVOITTEITA
 • Tavoitteena on kansainvälisesti kilpailukykyinen, laadukas, taloudellinen, tuottava ja tehokas korkeakoululaitos
 • Keskeistä on korkeakoulujen toiminnan laadun ja vaikuttavuuden vahvistaminen
 • Rakenteeltaan tulevaisuuden korkeakoululaitos muodostuu vahvoista, vetovoimaisista sekä koulutustarjonnaltaan ja tutkimus- ja kehittämistoiminnaltaan profiloituneista korkeakouluyksiköistä
 • Tavoitteisiin päästään kokoamalla korkeakouluverkkoa ja muodostamalla entistä suurempia ja toiminnallisesti vahvempia yksikköjä, joilla on edellytykset kehittyä laadultaan ja vaikuttavuudeltaan kansainvälisesti korkealle tasolle
korkeakoulujen teht v t profiilit ja painoalat strategiaty ss
KORKEAKOULUJEN TEHTÄVÄT, PROFIILIT JA PAINOALAT STRATEGIATYÖSSÄ
 • Ammattikorkeakoulujen tehtävät on määritelty laissa ja ne luovat puitteet kaikkien ammattikorkeakoulujen strategiatyölle
 • Profiililla määritetään yksittäisen korkeakoulun erityispiirteet

→korkeakoulu voi profiloitua esimerkiksi aikuiskoulutuksessa, kansainvälistymisessä, tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotoiminnassa tai aluevaikuttajuudessa

 • Painoalat ovat tehtävän ja profiilin kautta määrittyviä osaamiskokonaisuuksia, jotka täsmentävät profiilia

→osaamiskokonaisuudet pohjautuvat korkeakoulun toiminnan menestystekijöihin tai vahvuuksiin, jotka voivat määrittyä koulutusalojen tai toimintaympäristön painoalojen kautta

 • Painoalojen määrittäminen edellyttää valintojen tekemistä

→painoalat eivät voi kattaa korkeakoulun koko toimintaa

 • Painoalojen kehittämisen edellytys on, että ammattikorkeakoulu on valmis panostamaan valitsemiensa kärkien kehittämiseen

→tavoiteltavaa on, että alueelta ja muilta rahoittajatahoilta löytyy panostushalukkuutta valittuihin kärkiin

ammattikorkeakoulujen sopimustekstit koulutuksen mitoitus ja hankerahoitus
AMMATTIKORKEAKOULUJEN SOPIMUSTEKSTIT, KOULUTUKSEN MITOITUS JA HANKERAHOITUS
 • Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisiin sopimusteksteihin tiivistetään edellä mainitun strategiatyön kärki
 • Valitun profiilin ja painopisteiden tulee näkyä myös asetetuissa tutkintotavoitteissa
 • Opetusministeriö varautuu jo vuonna 2010, mutta erityisesti vuosina 2011-2012 suuntaamaan ammattikorkeakoulujen hankerahoitusta kokonaisstrategian toteutumista tukeviin hankekokonaisuuksiin

→ Hankerahoitusta kohdennetaan hankkeille, joissa strateginen kehittämistyö on merkittävää ja/tai joissa toteutetaan merkittäviä rakenteellisia uudistuksia

 • Hankerahoituksesta suurin osa kohdennetaan vuonna 2010 tutkimus- ja kehitystyön perusedellytysten tukemiseen
tekniikan alan koulutuksen kehitt misen l ht kohtia
TEKNIIKAN ALAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat 2008 - 2011

 • Tekniikan alan koulutusmäärien muutokset toteutetaan koulutusyksiköitä vähentämällä
 • Vähennysten suuntaamisessa otetaan huomioon nykyisten yksiköiden
  • toimintakyky ja vaikuttavuus
  • rekrytointipohjan riittävyys
  • yritysten ja elinkeinoelämän tarpeet
tekniikan alan koulutuksen kehitt misen l ht kohtia1
TEKNIIKAN ALAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA...
 • Tekniikan alan korkeakoulutusta uudistetaan yhteistyössä tekniikan alan yhteistyöryhmän (TEK) ja INSSI –hankkeen sekä ARENE:n koulutusohjelmaprojektin kanssa
 • Vahvistetaan profiloitumista
 • Uudistetaan koulutusohjelmarakenteita
 • Kehitetään yksikkörakenteita eikä uusia yksiköitä perusteta
 • Vahvistetaan yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa
 • Edistetään läpäisyä ja vähennetään keskeyttämistä
 • Parannetaan korkeakoulutuksen läpäisyä ja vähennetään keskeyttämistä
 • Tavoitteena koulutusaikojen lyhentäminen