slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mārketinga izmantošanas pamati pašvaldības vadības procesā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mārketinga izmantošanas pamati pašvaldības vadības procesā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Mārketinga izmantošanas pamati pašvaldības vadības procesā - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Mārketinga izmantošanas pamati pašvaldības vadības procesā. Māris Pūķis, Projekta vadošais eksperts dr.oec ., dr.phys ., maris@lps.lv , 29197602. Ar ko atšķiras mūsu tīkla stratēģiskā vadīšana kā process no tradicionālās pieejas. Pašvaldībai ir duāla daba -

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mārketinga izmantošanas pamati pašvaldības vadības procesā' - kibo-strickland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Mārketinga izmantošanaspamatipašvaldībasvadībasprocesā

Māris Pūķis,

Projektavadošaiseksperts

dr.oec., dr.phys.,

maris@lps.lv , 29197602

slide2

Arkoatšķirasmūsutīklastratēģiskāvadīšanakā process no tradicionālāspieejas

 • Pašvaldībai ir duāla daba -
  • autonomās kompetences jomā tā līdzīga privātīpašniekam, kas dara ko grib likuma ietvaros;
  • valsts deleģētās kompetences jomā tā līdzīga ierēdnim, kas dara to ko kungs (valsts) grib saskaņā ar kunga politiku
 • Mūsu stratēģiskās vadīšanas process ir domāts savu lēmumu pieņemšanai, balstoties uz faktu analīzi elastīgā un optimālā veidā
slide3

Stratēģijakāciklisks process

 • Savaskompetencesjomāmērķiemjābūt:
  • Specifiskiem
  • Izmērāmiem
  • Sasniedzamiem
  • Galvenokārtatkarīgiem no pašupūliņiem
 • Cikls, kasatkārtojas:
  • Situācijasanalīze
  • Plānošana
  • Ieviešana
  • Rezultātumērīšana
slide4

Prioritātes un otršķirīgais

 • Pareto princips:
 • 20% faktoruietekmē 80% rezultāta
 • Veidojot un elastīgikoriģējotsavustratēģiju un taktiku, attīstību,pirmkārt,jāvirza to 20% faktoruietekmēšanai, no kuriemvairākatkarīgirezultāti
 • Visbiežāksastopamāizvēle - valdībanodarbojasarotršķirīgiemfaktoriem (kļūdasdēļvaitādēļ, laimaldinātu)
slide5

Stratēģimjāredzvisslaukums

 • Procesukopsakarībājāredzpolitiķiem
 • Stratēģijunevarveidot no vienasnozaresvaivienasektoraskatupunkta
 • Tiem,kaspārstāvpašvaldībustratēģijasveidošanā,jāspējizvērtētaktivitāšumijiedarbību, tai skaitāizmaksas un visuresursuiesaistīšanu
slide6

Ja domes priekšsēdētājsneierodas

 • Tasnozīmē, kapārējiempašvaldībaspārstāvjiemjādomā par “visulaukumu”
 • Domāšanavienasnozares (funkcijas, kompetences) ietvarosnavvēlama;iespējamāsaktivitātesjāsasaistaarvisiemiespējamajiemresursiem
slide7

Resursi:

 • Budžetalīdzekļi
 • Pašvaldībasīpašumi
 • Iespējaradītsalīdzinošaspriekšrocībasnoteiktāminterešugrupām
 • Iespējaveicinātprivāto un publiskocilvēkresursuattīstību
slide8

Vienkāršākais(privātāsektora) mārketinga modelispašvaldībai

 • Produkts
 • Cena
 • Vieta
 • Virzīšanatirgū

Esošie un potenciālieklienti

Esošie un potenciāliekonkurenti

Salīdzinošoiespējuanalīze

Vīzijas, mērķu un uzdevumukoriģēšana

slide9

“Tirgus”

(pašvaldībasproduktapatērētāji)

 • Katrakonkrētaaktivitāteuzlabonoteiktasfokusgrupassituāciju (vaiizpildašīsfokusgrupasvēlmes)
 • Racionālidomājot - izmantojotresursuskonkrētaifokusgrupai,pārējieirzaudētāji
 • Irracionālidomājot - darbībanoteiktasfokusgrupaslabāvarbūtpārējiempieņemama, jo atbilstpriekšstatiem par “labu” rīcību
slide10

Četrasfokusgrupuklases

 • Četraslielāsfokusgrupuklasesļaujkonkretizētpašvaldībasproduktu, piesaistot to vēlamajāmpārmaiņām:
 • Teritorijasiedzīvotāji,
 • Teritorijasapmeklētāji,
 • Teritorijuietekmējošieuzņēmēji,
 • Teritorijuietekmējošāspilsoniskāssabiedrībasorganizācijas.
slide11

Iedzīvotājinavhomogēnagrupa

Vecumastruktūra:

5.1.1. Bērnilīdz 7 gaduvecumam,

5.1.2. Jaunieši 7-18 gaduvecumā,

5.1.3. Pensijasvecumusasniegušie,

5.1.4. Visi iedzīvotāji.

slide12

Īpašiiezīmētasprofesijugrupas

5.1.5. Studenti , augstskolupasniedzējiunzinātnieki,

5.1.6. Zemnieki,

5.1.7. Inženieri un vadītāji,

5.1.8. Pedagoģiskiedarbinieki,

5.1.9. Sociāliedarbinieki,

5.1.10. Policisti,

5.1.11. Ārsti un vidējaismedicīniskaispersonāls.

slide13

Citasgrupasarīpatnējunozīmi

5.1.12 Sievietes

5.1.13. Vīrieši

5.1.14. Invalīdi

5.1.15. Trūcīgie

5.1.16. Bezdarbnieki

5.1.17. Bezpajumtnieki

5.1.18. Agrākkriminālisodītie

5.1.19. Smēķētāji

slide14

Apmeklētājinavhomogēnagrupa

 • Tūristi, kasierodasuzlaiku un apskatapašvaldībuvaitajāatpūšas
 • 5.2.1. Ārvalstutūristi,
 • 5.2.2. Tūristi no Latvijas,
 • 5.2.3. Kultūrastūristi,
 • 5.2.4. Dabastūristi,
 • 5.2.5. Atpūtastūristi,
 • 5.2.6. Ārstniecībastūristi.
slide15

Strādājošie un

regulārieapmeklētāji

 • 5.2.5. Teritorijāstrādājošie,
 • 5.2.6. Teritorijāstudējošie,
 • 5.2.7. Vidējo un pamataizglītībuapgūstošie,
 • 5.2.8. Pirmsskolasiestādiapmeklējošie,
 • 5.2.9. Kultūras, sporta un brīvālaikapasākumuapmeklētāji.
slide16

Uzņēmējinavhomogēnagrupa

 • Ja pašvaldība “ķer” un atbalstajebkuru, kuršradadarbavietas, tasirsociālsmērķis, paņēmienssociālādienestaproblēmurisināšanā
 • Ja pašvaldībavēlaskvalitatīvas un kvantitatīvaspārmaiņassavasteritorijasekonomikasstruktūrā, tad svarīgisaprastsavasprioritātes, īpašisekmētvēlamostruktūraselementuattīstību
slide17

Grupējumspēcjuridiskās

reģistrācijasvietas un ietekmesuz

pašvaldībasbudžetu

 • 5.3.1. Pašvaldībasteritorijāreģistrētie,
 • 5.3.2. CitāLatvijasteritorijāreģistrētie,
 • 5.3.3. Ārvalstīsreģistrētie,
 • 5.3.4. Iedzīvotājuienākumanodokļamaksātājipašvaldībai,
 • 5.3.5. Nekustamāīpašumanodokļamaksātājipašvaldībai.
slide18

Grupējumspēcvietas

ekonomikasstruktūrā

5.3.6. Uzņēmumādominēzemasproduktivitātesdarbaspēks,

5.3.7. Uzņēmumspamatāstrādāuzpubliskajiemiepirkumiem,

5.3.8. UzņēmumspamatāpārstāvārvalstukapitālainteresesLatvijā,

5.3.9. Uzņēmumsveicsociālāsuzņēmējdarbībasfunkcijas.

slide19

Grupējumspēcmērogavai pašvaldības(valsts) iesaistīšanāspakāpes

5.3.10. Mikrouzņēmums,

5.3.11. Mazaisuzņēmums,

5.3.12. Vidējaisuzņēmums,

5.3.13. Uzņēmums, kurāmazākkā 50% kapitālapiedervalstij un pašvaldībai.

slide20

Organizētāpilsoniskāsabiedrībairdaudzveidīga

Privātajāmorganizācijāmirdažādaietekmeuzpašvaldību:

5.4.1. Biedrība,

5.4.2. Profesionālaasociācija,

5.4.3. Arodbiedrība,

5.4.4. Draudze.

slide21

Organizācijasarideoloģiskiem (vaicitiemspecifiskiem) mērķiem

5.4.7. Politiskāspartijasteritoriālāorganizācija,

5.4.8. Politiskāpartijavaipartijuapvienība,

5.4.9. Nodibinājums,

5.4.10. Citapilsoniskāssabiedrībaspersona.

slide22

Kododprioritārotirgussegmentunoteikšana?

 • Pašvaldībastrukturētiizvērtēlabuma (jaunupakalpojumujomā) vaisliktumasaņēmējus,
 • Varmērķtiecīgistrādāt, laibūtiskākāsvēlētājugrupassaglabātuvaipaplašinātu,
 • Irpamatsstrukturētaigrupuinterešuprecizēšanai,
 • Varsalīdzināt plānošanasperiodāpieejamosresursusarizvirzāmajiemuzdevumiem, koriģētvīziju, mērķus un uzdevumus
slide23

Pašvaldībanavtikaipakalpojumusniedzēja– tātasirtikaitotalitārāvalstī

 • Politikasorganizēšana un saturs
 • Pakalpojums
 • Administrēšana
 • Veicināšana
 • Apsaimniekošana (pašvaldībassociālāuzņēmējdarbība)
 • Uzņēmējdarbība
 • Atbalstafunkcijuorganizēšana
slide24

Politikasorganizēšana un saturs

3.1.1.Mērķu, vīzijas, atbilstošorezultatīvorādītājuformulēšana

3.1.2. Procesaorganizēšana

3.1.3. Iesaistīšana

3.1.4. Konsultēšanās

3.1.5. Lobēšana

slide25

Pakalpojums

3.2.1. Budžetafinansētsindividuālaispakalpojums bez līdzdalībaspienākuma

3.2.2. Budžetafinansētsindividuālaispakalpojumsarlīdzdalībaspienākumu

3.2.3. Klientalīdzfinansētsindividuālaispakalpojums

3.2.4. Noteiktaimērķauditorijaipieejamspubliskaispakalpojums („ service of general interest”)

3.2.5. Katrampieejamspubliskaispakalpojums

slide26

Administrēšana

3.3.1. Normatīvāregulēšana

3.3.2. Novērošana

3.3.3. Saskaņošanavaiatļaujasdošana

3.3.4. Atbilstībasapstiprināšana

3.3.5. Darbībaspārtraukšana

slide27

Veicināšana

3.4.1. Cilvēkresursupieejamība

3.4.2. Dabasresursupieejamība

3.4.3. Publiskāsinfrastruktūraspieejamība

3.4.4. Dotēšana, subsidēšana, nodokļu un nodevuatlaides

3.4.5. Līdzdalībauzņēmumosvaibiedrībās

3.4.6. Privātointerešulobēšana

slide28

Apsaimniekošana (pašvaldības

sociālāuzņēmējdarbība)

 • 3.5.1. Publiskāsinfrastruktūrasapsaimniekošana

3.5.2. Privātāīpašumaapsaimniekošana

3.5.3. Citsapsaimniekošanasveids

slide29

Uzņēmējdarbība

3.6.1. Uzņēmējdarbība,nodrošinotpašvaldībaspakalpojumus

3.6.2. Uzņēmējdarbība,īstenojotadministrēšanasfunkcijas

3.6.3. Uzņēmējdarbība,vairojotpašvaldībasresursus

3.6.4. Uzņēmējdarbība,sniedzotsociāloatbalstu

3.6.5. Citspašvaldībasuzņēmējdarbībasveids

slide30

Atbalstafunkcijuorganizēšana

 • 3.7.1. Budžeta un finanšuvadība

3.7.2. Grāmatvedība

3.7.3. Lietvedība

3.7.4. Juridiskaisatbalsts

3.7.5. Informātikasatbalsts

3.7.6. Tehniskaisatbalsts

3.7.7. Pašvaldībasēkuapsaimniekošana

slide31

Sasaistestarpfokusgrupuunfunkcijasveidu

Analīzesceļš:

 • vajadzīgāsfokusgrupas,
 • šogrupuvajadzības,
 • kādamfunkcijasveidamatbilstvajadzīgāsdarbības,
 • kādasirirpašvaldībaspriekšrocības un trūkumi

Konkurentu un sabiedrotoanalīze

slide32

Pārvaldāmāsnozares

4.1. Izglītība un zinātne

4.2. Kultūra un brīvaislaiks

4.3. Sociālādrošība

4.4. Veselībasaizsardzība

4.5. Sabiedriskākārtība un tiesiskums

4.6. Avārijas un krīzessituācijas

4.7. Telpiskāsplānošanas un būvniecībasuzraudzība

4.8. Komunālie pakalpojumi (“public utilities”)

slide33

Pārvaldāmāsnozares

4.9. Ceļi un ielas

4.10. Ostas un lidostas

4.11. Pieminekļi un sabiedriskāinfrastruktūra

4.11.1. Muzeji

4.11.2. Bibliotēkas

4.11.3. Koncertzāles

4.11.4. Teātri

4.11.5. Stadioni un sportazāles

4.12. Dārzi, parki un kapsētas

4.13. Sabiedriskais transports

4.14. Prečuražošana un tirdzniecība

4.15. Pilnasmaksas (nesubsidētu) pakalpojumusniegšana

4.16. Kreditēšana un garantēšana

4.17. Dabasresursuieguve un tirdzniecība

slide34

Sasaistearpašvaldībasnozari

 • Fokusgrupuvēlmesatteicasuznoteiktāmnozarēm
 • Katrānozarēiespējamssalīdzinātsavusasniegumulīmeniarkaimiņpašvaldībulīmeni
 • Nozariiespējamssasaistītarpašvaldībaspārvaldesstruktūru:
  • novada pagastivaipilsētas
  • apdzīvotasvietas un ciemi
slide35

Ārējiefaktori

 • Varietekmēttikaidaļēji
 • Uzdevums: arvienvairākiepazīstotiesartēmu,novērtēt,ciklielāmērāpašvaldībavarēsšosārējosfaktorus (pati un caurLPS) IETEKMĒT
slide36

Iekšējiefaktori

Problēma, izvēlētiestosuzdevumus, kurusvairākietekmēiekšējiefaktori

slide37

Paldies par uzmanību!

maris@lps.lv

+37129197602

www.lps.lv

www.ms.lps.lv