5 hafta ders notlari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5. Hafta Ders Notlari PowerPoint Presentation
Download Presentation
5. Hafta Ders Notlari

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

5. Hafta Ders Notlari - PowerPoint PPT Presentation


  • 169 Views
  • Uploaded on

5. Hafta Ders Notlari. Agirlikli Ortalama. Aritmetik ortalamada herbir veri degerinin oneminin esit oldugu varsayilmaktadir . Fakat bazi degerlerin onemi digerlerinden farkli olabilir . Bu durumda agirlikli ortalama kullanilir .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '5. Hafta Ders Notlari' - kibo-strickland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agirlikli ortalama
AgirlikliOrtalama
  • Aritmetikortalamadaherbirveridegerininonemininesitolduguvarsayilmaktadir. Fakatbazidegerlerinonemidigerlerindenfarkliolabilir. Bu durumdaagirlikliortalamakullanilir.

_ x1w1+x2w2+ … +xnwn X=___________________

w1+w2+…+wn

a rl kl ortalama
Ağırlıklı Ortalama

Ornek:

DerslerBaşarı Katsayılar Kredi Değer Xt

Matematik AA 4.0 5 20

Türkçe AB 3.7 2 7.4

Ekonomi CC 2.0 3 6.0

İşletme BC 2.7 3 8.1

AİİT AB 3.7 +2 +7.4

15 48.9

Xt= Xt = 48,9 = 3.26

t 15

de i kenlik l leri
Değişkenlik Ölçüleri

İstatistik serilerinin incelenmesinde ve karşılaştırılmasında

ortalama gerekli bir ölçüdür, ancak tek başına yeterli

değildir. Gerçekte ortalamaları birbirine eşit olan seriler,

birbirinden oldukça farklı olabilir. Aşağıda ortalamaları aynı

olan x ve y serilerini gözönüne alalım.

X y

30 2

32 14

35 20

36 44

  • 90

X=34 y=34

de i kenlik l leri1
Değişkenlik Ölçüleri

Görüleceği gibi x serisinde gözlem değerleri y serisine göre ortalamaya daha yakın konumlanmıştır. Bu basit örnekte de görüleceği gibi bir ortalama değer bir frekans dağılımını karakterize etmede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle bir frekans dağılımının özellikleri araştırılırken, ortalama değerin yanı sıra, gözlem değerlerinin ortalama etrafındaki yayılışına ilişkin ölçülere de ihtiyaç vardır.

Bir seriyi oluşturan gözlem değerlerinin değer itibariyle birbirinden ya da herhangi bir ortalamadan uzaklıkları,seriyi oluşturan gözlem değerlerinin nasıl yayıldıklarını başka bir ifadeyle değişkenliklerini ifade eder.

de i im aral
Değişim Aralığı

Değişkenlik ölçülerinin en basiti olan değişim aralığı, bir

serideki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki

fark olarak tanımlanır.

D.A.= Xmax – Xmin

Yukarıdaki ortalamaları 34 olan iki farklı serinin

değişkenlik aralığına bakacak olursak ;

D.A (x)= 37-30=7

D.A (Y)= 90-2=88 olarak hesaplanır.

varyans
Varyans

Varyansbır dağılımın kendi ortalamasından sapmasının

karesinin beklenen değeridir. Varyans kavramı dağılıma

ait herbir değerin dağılımın ortalamasından ne kadar

uzak olduğuyla ilgilidir. Varyans söz konusu sapmaların

ortalama değerini ölçmektedir.

Sınıflandırılmış Veriler İçin

varyans1
Varyans

Ornek: Aşağıda verilen frekans serisinin varyansını

hesaplayınız.

Xfxf (x-x) (x-x)2 (x-x)2.fi

2 1 2 -3,875 15,0156 15,0156

4 3 12 -1,875 3,5156 10,5468

5 6 30 -0,875 0,7656 4,5936

8 4 32 2,125 4,5156 18,0624

9 +2 +18 3,125 9,7656 +19,5312

16 94 67,7496

X= 94=5,875 =67,7496=4,04685

16 16