slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
My family PowerPoint Presentation
Download Presentation
My family

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
kiayada-shepard

My family - PowerPoint PPT Presentation

71 Views
Download Presentation
My family
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. My family

 2. Thisis my family.

 3. Thisis my mum.

 4. Thisis my dad.

 5. Thisis my brother.

 6. Thisis my sister.

 7. Whoisthis? Thisis my _ _ _ .

 8. Thisis my _ _ _ _ _ _ .

 9. Thisis my _ _ _ .

 10. ThisismY _ _ _ _ _ _ _ .

 11. Zdroje: www.office.microsoft.com Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.