P ly ztat s
Download
1 / 18

Pályáztatás - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Pályáztatás. Országos Széchényi Könyvtár 20 07. november 14. A nemzeti fejlesztés intézményrendszere (programozás) I. A nemzeti fejlesztés intézményrendszere (Végrehajtás). Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (IH). OP-k, Akciótervek kidolgozásának koordinálása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pályáztatás' - kiaria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P ly ztat s

Pályáztatás

Országos Széchényi Könyvtár

2007. november 14.
Nemzeti fejleszt si gyn ks g ih
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (IH)

 • OP-k, Akciótervek kidolgozásának koordinálása

 • OP-k megvalósításának nyomonkövetése, módosítás kezdeményezése

 • OP MB működtetése

 • OP előrehaladásról éves jelentés készítése az EB-nek

 • Kapcsolattartás az EB-vel

 • Miniszterrel együtt beszámoló készítése a FIT részére

 • Pályázati kiírások, szerződésminták jóváhagyása

 • A program végrehajtásának felügyelete (irányítási és ellenőrzési rendszer)

 • Elszámolás az Igazoló Hatóság felé

 • KSZ-ek OP-val kapcsolatos tevékenységeinek szakmai felügyelete


K zrem k d szervezet i
Közreműködő Szervezet I.

 • Részt vesz az OP, Akciótervek kidolgozásában, módosításában

 • Pályázati kiírás és a szerződésminta elkészítése

 • Projektek értékelése és bírálatának megszervezése

 • Támogatási szerződések megkötése

 • Projektek megvalósításának nyomonkövetése (pénzügyi, szakmai monitoring), kifizetések engedélyezése

 • Beszámolók készítése az NFÜ és a felügyelő minisztérium részére


K zrem k d szervezet ii
Közreműködő szervezet II.

A KSZ végzi a projekt tartalmi értékelését.

 • Egyfordulós pályázat esetén (ami nem haladja meg az 50 millió forintot, nem normatív jellegű támogatásnál) az NFÜ egyszerűsített bíráló bizottságot állít fel.

 • Támogatásban részesített projektek listáját a döntést követő 8 napon belül internetes portálján közzéteszi, valamint írásban értesíti a projektgazdát.

 • Támogatási szerződés megkötése 60 napon belül. (ezalatt a kedvezményezett a KSZ felhívására megküldi a Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat)

 • A szükséges dokumentumok kézhezvételétől számítva 15 napon belül az általa aláírt Támogatási szerződést a kedvezményezettnek megküldi.


Igazol hat s g
Igazoló Hatóság

 • PM keretében működik

 • Átutalások fogadása az EB-től

 • Átutalási igények elkészítése, igazolása és benyújtása az EB-nek

 • Elszámolt költségek megfelelőségének igazolása

 • A pénzügyi lebonyolításban résztvevő intézmények szúrópróbaszerű ellenőrzése


P ly ztat s folyamata
Pályáztatás folyamata

 • ÚMFT – Szaktárca, NFÜ

 • Operatív Program – Szaktárca, NFÜ

 • Akcióterv - Szaktárca, KSZ, NFÜ

 • Pályázati kiírás – Szaktárca, KSZ, NFÜ

 • Pályáztatás - KSZ

 • Pályázatok befogadása - KSZ

 • Pályázatok értékelése - KSZ

 • Pályázatok bírálata – Bíráló Bizottság

 • Szerződéskötés - KSZ

 • Monitoring - KSZ


P ly zati dokument ci ssze ll t sa
Pályázati dokumentáció összeállítása

PEMCS létrehozása és feladatai:

 • IH felkéri a KSZ-t és a szaktárcákat javaslattételre: n-100 nap

 • szaktárcák és a KSZ kijelöli a tagokat: n-95 nap

 • PEMCS alakuló ülés: n-90 nap

 • PEMCS munkájának határideje: n-60 nap

 • belső IH jóváhagyás: n-55 nap

 • OPTKB jóváhagyás: n-50 nap

 • jóváhagyott pályázati dokumentáció megküldése a Kincstárnak: n-50 nap

 • Társadalmi egyeztetés: n-50 nap

 • a dokumentáció átdolgozása (ha szükséges): n-30 nap

 • átdolgozott és jóváhagyott dokumentáció megküldése az NFÜ-nek: n-25 nap

 • jóváhagyott dokumentáció megküldése a KSZ-nek: n-15nap

 • pályázati dokumentáció megjelenése: n nap


V grehajt shoz kapcsol d j t mogat si konstrukci k i
Végrehajtáshoz kapcsolódó új támogatási konstrukciók I.

Nagyprojekt:

 • 50 millió Euro <

 • (25 millió Euro < környezetvédelem)

 • Műszaki-gazdasági szempontból nem bontható

 • OP, Akcióterv tartalmazza

 • EB jóváhagyás

  Kiemelt projekt:

 • Kormány egyedi döntése alapján

 • Kedvezményezett állami, önkormányzati szerv vagy egyház lehet

  Kétfordulós pályázat:

 • Adott évben támogatandó projektek < 25

 • Projektméret 250 millió Ft <

 • Kedvezményezett állami, önkormányzati szerv vagy egyház lehet


V grehajt shoz kapcsol d j t mogat si konstrukci k ii
Végrehajtáshoz kapcsolódó új támogatási konstrukciók II.

Egyfordulós pályázat:

 • Nagyszámú projekt esetén

 • Változatai

  • jogosultsági szempont alapján

  • < 50 millió Ft projektek

  • klasszikus

   Közvetett támogatás:

 • Közvetítő bevonásával (közvetítői díj akár 20 %)

 • Szociális és foglalkoztatási projekteknél

 • < 10 millió Ft projektek

  Pénzügyi eszközök:

 • Mikrohitel

 • Garancia konstrukciók


P ly zatok elb r l sa
Pályázatok elbírálása II.

A projekt kiválasztás kritériumai:

 • Nagyprojekt esetében (a projekt javaslat beérkezésétől számított) 180 nap

 • Kiemelt projekt esetében (a projekt javaslat beérkezésétől számított) 75 nap

 • Kétfordulós pályázat esetében ( a lehetséges projektek kiválasztása során a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projekt javaslat beérkezésétől számított) 75 nap

 • Egyfordulós pályázat esetében (a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projekt javaslat beérkezésétől számított) 50 nap


Mire figyelj nk a p ly zat ssze ll t sakor
Mire figyeljünk a pályázat összeállításakor II.

 • Támogatás feltételei:

 • jogosultsági szempontok

 • formai szempontok

 • szakmai szempontok

 • pénzügyi szempontok

 • szerződéskötés feltételei

  A projekt megvalósítás során:

 • pályázatban és szerződésben foglaltak megvalósítása

 • fenntarthatóság


F ormai s jogosults gi szempontok
F II.ormai és jogosultsági szempontok

 • A pályázó területi és jogi hatálya

  • Pályázó köre

  • Tevékenysége

  • Székhelye

 • A projekt megkezdése (befogadástól)

 • A pályázat benyújtásának formai feltételei (pl. 1 eredeti + 3 másolati példány + CD)

 • Összhang a pályázat dokumentumai között

 • Az igényelt támogatás a minimális – maximális keretbe fér

 • Jogosulatlan költség nem szerepel a költségvetésben

 • A Pályázó Nyilatkozata megfelelően lett aláírva

 • Konzorciumi megállapodás partnerség esetén

 • Mellékletek formai és tartalmi feltételei

 • A formanyomtatvány pontos kitöltése

 • A pályázat / hiánypótlás határidőre teljesítése hiánytalanul


Szakmai szempontok
Szakmai szempontok II.

 • Jól azonosítható a pályázat célja

 • Megfelelően meghatározott a célcsoport

 • Világosak a projekt hatásai, a beavatkozás hatásmechanizmusa

 • Az indikátorok megfelelőek (SMART)

 • Logikai keretmátrix logikus

 • Megvalósíthatóság


P nz gyi szempontok
Pénzügyi szempontok II.

 • Utófinanszírozás

 • Előleg, közbenső, végső kifizetés, szállítói számla közvetlen kifizetése

 • A projekt költséghatékony

 • Előkészítés költsége 3-6 %

 • Projektmenedzsment 6%-12 %

 • Kiszerződés maximum 30 %, de vállalkozónként maximum 10 %

 • Tartalék 0,5-5 %

 • Általános költség 5-10 % (dologi és folyó kiadások rezsi nélkül!)

 • ESZA / ERFA átjárhatóság 10-30 %

 • Rezsi nem elszámolható!


Szerz d sk t si megval s t si s fenntarthat s gi szempontok
Szerződéskötési, megvalósítási és fenntarthatósági szempontok

Szerződéskötés:

 • Formai és tartalmi feltételei már a pályáztatás idején ismertek

 • Fix határidő van

 • Nyertes pályázatot kell megvalósítani

 • Megvalósítása a pályázó felelőssége

 • Módosítás időben és előre

 • Dokumentáció őrzése

 • Közbeszerzési kötelezettség

 • Helyszíni ellenőrzések (KSZ, IH, ÁSZ, KEHI, EB)

 • Rendszeres beszámolás (szakmai, pénzügyi)

 • 5 éves fenntarthatóság


Köszönöm szempontokmegtisztelő figyelmüket!Halasi István Oktatási és Kulturális Minisztérium Főosztályvezető-helyettesFejlesztési Főosztály