op stap naar het secundair onderwijs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Op stap naar het secundair onderwijs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Op stap naar het secundair onderwijs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Op stap naar het secundair onderwijs - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

Op stap naar het secundair onderwijs. Infosessie 19-11-08 Deel 1 Kwaliteitsvolle schoolloopbaanbegeleiding. Wat beoog je met de begeleiding van de overgang?. Weloverwogen keuzebeslissing die leidt tot welbevinden, leren en zelfstandig uitbouwen van een loopbaan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Op stap naar het secundair onderwijs' - kiara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
op stap naar het secundair onderwijs
Op stap naar het secundair onderwijs

Infosessie

19-11-08

Deel 1

Kwaliteitsvolle schoolloopbaanbegeleiding

wat beoog je met de begeleiding van de overgang
Wat beoog je met de begeleiding van de overgang?

Weloverwogen keuzebeslissing die leidt tot welbevinden,

leren en zelfstandig uitbouwen van een loopbaan

 • Doelen bij leerlingen?
  • Helder, realistisch en positief zelfconcept
  • Ruime kennis van de horizon
   • Keuzemogelijkheden, scholen
   • Relatie opleidingen ~ beroepen
  • Keuzevaardigheid
   • Stapsgewijs aanpakken
   • Anderen betrekken
   • Gender- en statusonafhankelijk kiezen…
   • Weloverwogen beslissen en beslissing uitvoeren
 • Doelen bij ouders?
   • Zelfde doelstellingen, maar op hun niveau
wat vind je nu erg belangrijk in de begeleiding
Wat vind je nu erg belangrijk in de begeleiding?
 • Als … zou wegvallen, zou dit erg zijn voor de kwaliteit van de keuzebegeleiding
wat mis je in de begeleiding
Wat mis je in de begeleiding?
 • Welk materiaal, initiatief… zou je dichter brengen bij een goede keuzebegeleiding?
succesfactor 1 alle actoren betrekken
Succesfactor 1:alle actoren betrekken
 • Leerling
 • Ouders
 • Leerkrachten 4e, 5e, 6e , zorgcoördinator, ortho, directie…
 • CLB-medewerker
succesfactor 2 evenwicht in doelstellingen
Succesfactor 2:Evenwicht in doelstellingen
 • Zelfkennis vergroten
 • Horizon verruimen
 • Kunnen plannen en sturen
 • Band eindtermen?
succesfactor 3 procesgericht
Succesfactor 3:Procesgericht
 • Sensibiliseren
 • Breed kijken
 • Gericht verkennen
 • Synthese
 • Beslissing
 • Uitvoering
niveau 1 educatieve activiteiten voor alle leerlingen
Systematiek in keuzelessen, eventueel met behulp van “Op stap naar het secundair onderwijs”

Interactieve, krachtige werkvormen (KENZO-kwis, Talentenspel, Toekomstspel…)

Buitenschoolse activiteiten (schoolbezoeken, beroepenhuis…)

Integratie in vakken (taal, wo…)

Check evenwicht talenten ontdekken, keuzemogelijkheden kennen, leren kiezen

Niveau 1: educatieveactiviteiten voor alle leerlingen

School is eerste verantwoordelijke, CLB kan ondersteunen

niveau 1 ook educatieve activiteiten voor alle ouders
Het CLB-aanbod:

Folders, brochure “Naar de eerste graad”

Informatie- en vormingsavonden voor ouders

Ouders helpen informeren over scholen

Wanneer infodagen bezoeken?

Hoe? : VISS (Vragenlijst voor het informeren over scholen)

School betrekt ouders

bij keuzelessen

bij projecten (bvb als beroepsbeoefenaars)

op ouderavonden (o.a. begin schooljaar) en -contacten

Niveau 1: ook educatieve activiteiten voor alle ouders
niveau 2 preventie 1
Opsporing van risico’s en vragen

Bijzondere aandacht voor sommige leerlingen

Bevraging van ouders (schoolvragenlijst)

MDO (school en CLB)

Oudercontact

Gerichte werking naar doelgroepen

Leerlingen die een individuele leerweg nodig hebben (en hun ouders) vanaf 4e lj

Ouders die we moeilijk bereiken

Leerlingen met leerstoornissen

Niveau 2: preventie (1)
niveau 2 preventie 2
Continuïteit van zorg

Ondersteunen van ouders bij de communicatie met de secundaire school: noden van het kind en effectieve zorg

-> mogelijkheden BaSO-fiche

Niveau 2: preventie (2)
niveau 3 keuzehulp
Op vraag van ouders, leerlingen of leerkrachten

Een begeleidingsaanbod bij zorgleerlingen

Voor zorgleerlingen altijd in overleg met CLB

Eventueel met aanvullende CLB-diagnostiek

Begeleidershouding:

Samen op weg

Verhelderen van (zelf)beeld van leerling en de keuzemogelijkheden (rationeel en emotioneel)

Helpen kiezen (adviesgesprek)

Toeleiden

Niveau 3: keuzehulp
succesfactor 5 systematisch
Succesfactor 5:Systematisch
 • Leerlijn doorheen de derde graad
 • Keuzebegeleidingsplan
  • Wat
  • Wie
  • Wanneer

Zie stappenpan in infopakket CLB

-> om te zetten in een schooleigen keuzebegeleidingsplan

kwaliteitscriteria voor de keuzebegeleiding
Kwaliteitscriteria voor de keuzebegeleiding
 • Aanpak op 3 niveaus
  • Educatie
  • Preventie
  • Hulp
 • Systematisch
  • Over verschillende leerjaren
  • Keuzebegeleidingsplan (wat, wanneer, wie?)
 • Met alle actoren
  • leerling
  • ouders
  • school (leerkracht, zoco, ortho, directie)
  • CLB
 • Evenwicht in doelstellingen
  • Zelfconcept, horizon, plannen en sturen
  • Afstemming op realisatie eindtermen
 • Procesgericht
  • Gespreid in de tijd
  • Opbouw van activiteiten naar synthese

Hulpmiddel: screening van LOSO-begeleidingsactiviteiten

 • Wat loopt goed?
 • Wat kunnen we verder ontwikkelen?
 • Wat zijn hiervoor de voorwaarden?
ander materiaal voor projectplanning
Ander materiaal voor projectplanning
 • Beginsituatieanalyse GOK, thema doorstroming en oriëntering
  • Steunpunt GOK

http://www.cteno.be/gok/iframe/screeningsinstrument_2008_doorstroming_orientering_basis.pdf

  • VCLB-koepel: analyse-instrument

http://www.vclb-service.be/produkten/uitgebreide%20produkten/701820xl.htm

slb doelstellingen voor alle actoren
SLB-doelstellingen voor alle actoren

Vaardigheid van leerlingen

Vaardigheid van ouders

Horizon verruimen

Zelfkennis verwerven

Vaardigheid van leerkrachten

Plannen en sturen

Ondersteuning door CLB

rol van de leerkracht
Rol van de leerkracht
 • Bij keuzebegeleidingsactiviteiten in de klas:
  • Deskundige volwassene
  • Begeleider van de leerprocessen
  • Verantwoordelijk voor realisatie van eindtermen
   • Leren kiezen
   • Leren leren
 • Bij evaluatie en toekennen van getuigschrift basisonderwijs:
  • beslissen en sturen!
 • Bij verzekeren van continuïteit in de zorg:
  • ondersteunen van ouders in communicatie met SO
  • toeleiden naar zorg in SO (buddy, leerweg op maat…)
rol van de leerkracht1
Rol van de leerkracht
 • Keuzehulp: begeleiden vanuit emancipatorische basishouding
  • Sensibiliseren
  • Objectief informeren (aansluiten bij de vraag)
   • Over kind
   • Over keuzemogelijkheden
  • Stimuleren tot keuzegedrag: wat kan je, na dit gesprek, zelf ondernemen om tot een goede keuze te komen?
  • Adviseren (zoveel mogelijk op vraag):

Jij informeert over de verwachte uitkomsten van één of meerdere keuzemogelijkheden

Ouders en leerling nemen zelf verantwoordelijkheid voor beslissing

  • Toeleiden (contacten, intake…)
materiaal voor klasgebruik
Materiaal voor klasgebruik
 • Keuzewerkboek “Op stap naar het secundair onderwijs”
 • Materialen “Helden van elke dag”
keuzewerkboek op stap naar het secundair onderwijs
Keuzewerkboek: “OP STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS”
 • stap 1: Ik denk na over kiezen
 • stap 2: Ik leer mezelf kennen
 • stap 3: Ik verken de beroepenwereld
 • stap 4: Ik leer het secundair onderwijs kennen
 • stap 5: Ik maak een keuze

Procesmatige opbouw met aandacht voor informatie, verwerking van ervaringen en synthese

helden van elke dag
Helden van elke dag
 • Talentenzoektocht en toekomstparcours (start in 5e lj)
 • Toekomstspel
 • Thema WO: arbeid
talentenspel eigen competenties ontdekken
Talentenspel: eigen competenties ontdekken
 • Probleemoplossende competenties
 • Zelfsturende competentie
 • Sociale competentie
 • Communicatieve competentie
 • Vakgerichte competentie
toekomstspel beroepsprofielen leren kennen
Toekomstspel: beroepsprofielen leren kennen…

…en koppelen aan vereiste competenties

 • Binnen 5 leefruimtes (lagere school, secundaire school, vrije tijd, thuis, job)
 • …krijgen leerlingen opdrachten (kennisvragen, meningen, toevalsfactoren, doe-opdrachten, brugopdrachten)
 • … en verzamelen
  • credits om een diplomapuzzel af te maken
  • talenten op hun individuele beroepsfiche
hulp bij school en studiekeuzeproces
Hulp bij school- en studiekeuzeproces

Informeren overstudieaanbod

Beslissenafwegen alternatieven

studierichting

welbevinden

tevredenheid

leren

ontplooiing

(zelf)kennis

leerling/ouders

Beslissenafwegen alternatieven

school

Informeren over scholen

spreken over scholen deontologie
Spreken over scholen: deontologie
 • Eerste bekommernis: weloverwogen keuze mogelijk maken, met maximale kansen op welbevinden en leren van de leerling
 • Welke zijn de gevolgen voor de school?
  • Let op met gekleurde informatie
  • Zou je dit ook zeggen wanneer iemand van de school erbij is?
 • Welke zijn de maatschappelijke consequenties van mijn uitspraken?
  • Maatschappelijke segregatie?
  • Concentratie van zorgleerlingen?
een school aanraden of begeleiden van het schoolkeuzeproces
Een school aanraden of begeleiden van het schoolkeuzeproces?
 • Samen nadenken over wat belangrijk is voor leerling en ouders
  • Combineren van school- en studiekeuze
  • Niet te sterk focussen op één aspect (vb. leerstoornis)
 • Scholenaanbod analyseren
  • Op basis van objectieve gegevens
  • Een voorselectie maken (shortlist)
 • Minder mondige of kansarme ouders hebben soms extra steun of advies nodig
 • Er zijn vele goede scholen
  • De gemeenschappelijkheid is groot
  • De verschillen krijgen (te) veel aandacht
begeleiden van het schoolkeuzeproces hulpmiddelen om te informeren over scholen
Begeleiden van het schoolkeuzeproces:Hulpmiddelen om te informeren over scholen
 • Hulpmiddel voor ouders voor verkennen van eigen noden en kenmerken van scholen:

VISS: vragenlijst voor het informeren over scholen en studierichtingen

 • Stimuleer bij ouders het gesprek met de secundaire school:
  • Afstemmen noden / mogelijkheden
  • Zeker indien specifieke zorgvragen
  • Inschrijvingsgesprek =/ intakegesprek
hulpmiddelen om te informeren over scholen
Hulpmiddelen om te informeren over scholen
 • Objectieve, publieke informatie:

De scholengidswww.digiCLB.be/scholengids

contactgegevens, website, studie-aanbod, kennismakingsmomenten

Bereikbaarheid

 • Objectieve informatie maar niet publiek en moeilijker te kennen
  • Grootte van de klassen, verhouding jongens/meisjes, evaluatiesysteem
  • Loopbanen van oud-leerlingen
   • -> interpretatie van succes of mislukking?
   • Risico te voorzichtig te worden
 • Opletten met
  • Studieniveau
  • Doorstromingskansen
  • Kwaliteit van de zorg
het studieaanbod in de scholengids
Het studieaanbod in de scholengids
 • in de eerste graad:
  • Verschillen in het keuzegedeelte!
 • In 2e en 3e graad:
  • Schooltypes qua aanbod
   • Enkel ASO
   • Enkel BSO -TSO
   • Enkel KSO
   • Breed aanbod: ASO - BSO - TSO - (KSO)
  • Een mogelijke loopbaan tot in het 6de jaar?