coolhunt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Coolhunt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Coolhunt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
kiara-nieves

Coolhunt - PowerPoint PPT Presentation

97 Views
Download Presentation
Coolhunt
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Coolhunt Met het oog op vrouwenmarketing “Vrouwen aan de macht”

  2. Wat is vrouwen aan de macht?Ons perspectief • - De samenleving verandert continu. • - Vrouwen naar de top • Het is nog een mannenwereld.

  3. Madeleine Albright (ex-minister buitenlandse zaken VS) tegen vrouwelijke studentes in Nova collegetour, 21 februari 2008: “Je moet hard werken, je moet op zijn minst twee keer zo hard werken als mannen. Er is geen ruimte voor middelmatige vrouwen. Er schijnt genoeg plaats te zijn voor middelmatige mannen.” Ons perspectief

  4. De Coolhunt • In onze coolhunt zagen wij: • Steeds meer marketing gericht op vrouwen • Doel: sterker en zelfstandiger worden • Boeken en magazines • Rolmodellen die mooi EN slim zijn • Die trend ook in lingerie te zien

  5. De Coolhunt • Maar… • Mannen bezig met uiterlijk • Steeds meer producten ‘FOR MEN’ • Coca Cola Zero, Labello, Adrélon FOR MEN • Sieraden en accessoires voor mannen

  6. De Ontwikkeling • Wij zien deze ontwikkeling als een soort wip. • Man en vrouw meer naar elkaar toe • Er ontstaat een balans • Meer gelijkwaardig • Vrouwen meer kans in mannenwereld

  7. De Ontwikkeling • Want mannen en vrouwen zijn nou eenmaal niet gelijk, maar kunnen wel gelijkwaardig zijn. • Bijvoorbeeld: • Man fysiek sterker • Vrouw mentaal sterker • Man sneller seksueel beïnvloedbaar • Vrouw sneller emotioneel beïnvloedbaar

  8. ToekomstbeeldDe trend die wij zien Is dat vrouwen aan de macht zal voortzetten… Mits voldoende geaccepteerd en gestimuleerd vanuit het bedrijfsleven,grote rol voor media. Vervrouwelijking van de man en vermannelijking van de vrouw. Dit kan positieve effecten hebben op de balans en gelijkheid tussen man en vrouw.

  9. ToekomstbeeldDe trend die wij zien Aan de andere kant… Te vrouwelijke man of te mannelijke vrouw wordt snel als homoseksueel bestempeld, dat belemmert de trend. Het is namelijk afwijkend. En afwijkend is anders en anders is raar. En hier zitten consequenties aan verbonden.

  10. ToekomstbeeldDe trend die wij zien Er blijft een groep die niet meegaat in de trend. In het ideale verre toekomstbeeld zijn de man-man en de vrouw-vrouw vrijwel uitgestorven