slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ТЪРСЕНЕ НА НОВИ БИЗНЕСИ И ПАРТНЬОРИ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

ТЪРСЕНЕ НА НОВИ БИЗНЕСИ И ПАРТНЬОРИ - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

ПОВЕДЕНИЕ НА ФИРМАТА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА 11 ноември 2009 г. Председател УС Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) Директор Институт за развитие на предприемачеството при УНСС. ТЪРСЕНЕ НА НОВИ БИЗНЕСИ И ПАРТНЬОРИ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ТЪРСЕНЕ НА НОВИ БИЗНЕСИ И ПАРТНЬОРИ' - kiana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ПОВЕДЕНИЕ НА ФИРМАТА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА

11 ноември 2009 г.

Председател УС

Българска асоциация за развитие

на мениджмънта и предприемачеството

(БАРМП)

Директор

Институт за развитие на предприемачеството

при УНСС

ТЪРСЕНЕ НА НОВИ БИЗНЕСИИ ПАРТНЬОРИ

проф. д.ик.н. Кирил Тодоров

slide2
Търсене на нови бизнеси и партньори – направления 1

Насочване към нови (иновативни) пазари, подкрепяни от ЕС:

 • фотоволтаични системи
 • вятърни генератори
 • енергоспестяващи тела (осветление)
 • био/ безотпадни технологии
 • други енергоспестяващи чисти технологии (преработка на автомобилни гуми)

Насочване към страни, богати на ресурси

 • Бразилия
 • Канада
 • Казахстан
 • Русия
slide3
Търсене на нови бизнеси и партньори – направления 2
 • Развитие на нови (иновативни) услуги и продукти

– консултиране и преориентиране

– логистика

– строителство/миене/ на високи сгради

 • Пазари на продукти и услуги, свързани със здравето и духа

– хранителни добавки

– антистресови услуги

– релаксиращи съставки

– ароматерапия

– производство на чисти и вкусни храни

 • Програма "Интелигентна Енергия - Европа ІІ", Структурни фондове, 7РП, регионални инструменти, напр. Програма за сътрудничество в Черноморския басейн и др.
slide4
Средства за постигане

ТЪРСЕНЕ НА НОВИ БИЗНЕСИИ ПАРТНЬОРИ

slide5
Средства за постигане 1

(1) Включване в предприемачески и персонални мрежи: най-важно – доверие (случаят на Сирек Лаб)

(2) Активен маркетинг и проучване

 • фалшиви оферти
 • семинари, срещи
 • коктейли
 • изследователски резултати

(3) Специализиран софтуер

 • търсене на продукти/ услуги
 • списък на фирми
 • успешни казуси/ сътрудничество

(4) Научни публикации

 • прогнозни
 • оценки и анализи
 • поведение в мултикултурна бизнес среда
slide6

ПОВЕДЕНИЕ НА ФИРМАТА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА

11 ноември 2009 г.

Средства за постигане 2

(1) Диверсификация

    • вертикална (свързана, несвързана)
    • хоризонтална (свързана)

(2) стимулиране на сегашни (бъдещи) клиенти /случаят на „Бумар”/

(3) субконтракторство (аутсорсинг)

(4) изграждане на смесени предприятия (в новите индустрии)

 • Търсене на нови дистрибутори
 • Търсене на нови доставчици
slide7

ПОВЕДЕНИЕ НА ФИРМАТА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА

11 ноември 2009 г.

Средства за постигане 3/ вътрешни
 • Подобряване на организационно-управленска структура и управленските функции в МСП

Фокусиране върху конкурентните предимства на бизнеса

Ефективно управление на ключовите дейности в организацията (финансов мениджмънт, маркетинг, бизнес стратегия)

 • Сформиране на бизнес партньорски мрежи – секторни и НПО за подкрепа на иновациите
 • Преструктуриране на фирмата
 • Маркетинг при отрицателно търсене (конверсионен)

– Разработка на маркетингов план за намиране на механизми, чрез които да се увеличи търсенето на продукта

 • Маркетинг при снижение търсенето на продукт, във връзка с навлизане в определен период от ЖЦ или влошаване на пазарната обстановка (ремаркетинг)
slide8

ПОВЕДЕНИЕ НА ФИРМАТА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА

11 ноември 2009 г.

Източници на информация и подкрепа при намирането на партньори, инвеститори и пазари
 • Контакти с браншовите организации по сектори
 • Установяване на контакти за международно сътрудничество: форуми, изложения, панаири
 • Обяви от страна на бизнеса за търсене на партньори, срещи с потенциални партньори
 • Бази данни, фирмени каталози
 • Организиране на фирмени, продуктови презентации и т. н.
slide9
Благодаря за вниманието!

:

За контакти:

Институт за развитие на предприемачеството (ИРП)

тел./факс: (+359 2) 8195 622

адрес: Университет за национално и световно стопанство

Студентски град “Христо Ботев”, София

е-mail

Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП)

тел.: (+359 2) 470 94 52

факс: (+359 2) 470 94 02

адрес: 14, ул. 132, Дианабад, София

е-mail

office@bamde.org

ktodorov@unwe.acad.bg

slide10

Възможности за оцеляване и развитие на фирмата чрез субконтракторство (подизпълнителство)

slide11
Осигуряват си пазар без значителни маркетингови разходи

Преодоляват своите присъщи недостатъци – изолираност и ограниченост на ресурсите

Заимстват техническо, технологично и управленско “ноу-хау”

Ползват подкрепата на контрактора в различни аспекти от дейността

Няма нужда да създават и поддържат скъпи търговски марки

Специализират се в една дейност и могат да произвеждат качествени продукти с ниски разходи

Имат възможност да създават и внедряват продуктови иновации, които имат осигурен пазар

Имат достъп до производствено оборудване, получават инвестиции, използват опита и известното име на контрактора

Защо подизпълнителството е подходящо за малките и средните предприятия?
slide12
Конкурентни предимства на българските подизпълнители
 • Наличие на добре подготвени и опитни специалисти, които представляват сравнително евтина работна ръка за западни производители.
 • Страната ни има дългогодишни традиции в производства, даващи възможност за фрагментиране на производствения процес и използване на подизпълнители.
 • Българските индустриални фирми разполагат с гъвкаво и широкопрофилно оборудване, което позволява бързото му настройване към различни режими на работа и изисквания на произвежданите изделия.
 • България се намира в териториална близост до европейски страни, от които произлизат производители от световна величина.
slide13
Роля на подизпълнителството в дейността на българските индустриални фирми (резултати от проучване)

Примери:

“АМЕТ” ООД – София

“Бунай” АД – Панагюрище