Download
diagnosticering af spr jteskader i kartofler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diagnosticering af sprøjteskader i kartofler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diagnosticering af sprøjteskader i kartofler

Diagnosticering af sprøjteskader i kartofler

192 Views Download Presentation
Download Presentation

Diagnosticering af sprøjteskader i kartofler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dansk LandbrugsrådgivningLandscentret | Planteavl Diagnosticering afsprøjteskader i kartofler Landskonsulent Lars Møller Planteproduktion 2004

 2. Hvorfor sker skaden? • Utilstrækkelig rengøring af marksprøjtens tank, slanger og sprøjtebom • Vinddrift fra nabomark eller forager med korn • Sprøjteføreren tager fejl af dunkene • Ukrudtsbekæmpelsen afsluttes ikke inden kartoflernes fremspiring • Uhensigtsmæssig nedvisning

 3. Simuleret sprøjteskade med logaritmesprøjte i parceller á 25 m 1,0 0,8 0,6 Pesticidkoncentration, g/ml 0,4 0,2 0,0 0 5 10 15 20 25 Meter

 4. Diagnosticering af sprøjteskade • Skaden ses i vækstpunkterne • Skaden ses på både yngre og ældre blade • Hormonlignende skader med stærke deformiteter • Skader på knoldenes spireevne/grokraft

 5. Midler der giver sprøjteskaderi vækstpunkter • Ally • Express • Harmony Plus • Hussar • Safari • Stomp • Titus hæmmer celledeling

 6. Ubehandlet. Skadet Express (tribenuron-methyl)Harmony Plus (tribenuron-methyl + thifensulfuron-methyl)

 7. Ubehandlet. Skadet Safari (triflusulfuron-methyl)

 8. Titus (rimsulfuron)

 9. Midler der giver sprøjteskader på ældre og yngre blade • Command CS • Fenix • Sencor WG • Basagran • Lido • Oxitril • (Agil) klorofyldannelse fotosyntesen fedtsyreproduktionen

 10. Ubehandlet Skadet Basagran (bentazon)

 11. Lido (terbuthylazin + pyridat)

 12. Oxitril (ioxynil + bromoxynil)

 13. Agil (propaquizafop)

 14. Midler med hormonvirkning • Matrigon • MCPA • Starane • Synergy auxin-lignende virkning

 15. Matrigon (clopyralid)

 16. Ubehandlet. Skadet MCPA

 17. Starane (fluroxypyr) Ubehandlet. Skadet

 18. Ubehandlet. Skadet Synergy (triasulfuron og dicamba)

 19. Midler der kan skade knoldene eller deres spireevne • Basta (anvendt uden aftopning) • CIPC • Fungazil S • Matrigon • Reglone • Roundup • Starane 180

 20. Roundup (glyphosat) Samme år der behandles: • Citrongule skudspidser • Knoldene revner i overfladen Året efter behandling: • spirer dårligt med tynde trådspirer • små svage planter med deforme småblade

 21. Hvor galt går det? Det afhænger af: • temperaturen • fugtigheden • indstrålingen • planternes væksthastighed • væske og stoftransport i planterne • kartoffelplantens udviklingstrin

 22. LandbrugsInfo www.landscentret.dk/planteavl

 23. Kartoffelforsøg 2003 • Sortsforsøg • Oleva og Kuras klare sig godt • Eftergødskning og nitrifikationshæmmer • stort behov og nye muligheder med ny teknologi • Mg- og Mn-forsøg • erstatningsgødskning og mancozeb • Stalosan • ingen merudbytte i spisekartofler i 2003 Oversigten, s.247

 24. Kartoffelforsøg 2003 • Forspiring af øko-kartofler • merudbytte på 18% • Ukrudtsbekæmpelse • mekanisk ukrudtsbek. eller Fenix + Titus er foretrukne alternativer • Kartoffelskimmelforsøg • alle afprøvede fungicider virker tilfredsstillende Oversigten, s. 247

 25. Kartoffelforsøg 2003 • Nedvisning af melkartofler • tvangsnedvisning koster ca. 1.400 kr. pr. ha • nedvisning kan ske positionsbestemt • Cikadeundersøgelser • 2.-3. nymfestadie forårsager de første skadesymptomer Oversigten, s.247