Vocabulario 1 - PowerPoint PPT Presentation

khuong
vocabulario 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vocabulario 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vocabulario 1

play fullscreen
1 / 52
Download Presentation
Vocabulario 1
101 Views
Download Presentation

Vocabulario 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vocabulario 1 Capítulo 2

 2. alto/a

 3. bajo/a

 4. rubio/a

 5. moreno/a

 6. moreno/a

 7. pelirrojo/a

 8. guapo/a

 9. bonito/a

 10. feo/a

 11. serio/a

 12. serio/a

 13. inteligente

 14. tonto/a

 15. aburrido/a

 16. interesante

 17. simpático/a

 18. antipático/a

 19. trabajador/a

 20. perezoso/a

 21. gracioso/a

 22. romántico/a

 23. tímido/a

 24. intelectual

 25. extrovertido/a

 26. atlético/a