Smelte n en stollen - PowerPoint PPT Presentation

smelte n en stollen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Smelte n en stollen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Smelte n en stollen

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Smelte n en stollen
512 Views
khuong
Download Presentation

Smelte n en stollen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Smelten en stollen

  2. Fasen en faseovergangen

  3. Smelt-en stolcurve latente warmte merkbare warmte merkbare warmte

  4. Inwendige energie bij smelten/stollen Bij het smelten gaan de deeltjes, tegen de cohesiekracht in, verder uit elkaar zitten. De inwendige potentiële energie neemt toe!

  5. Soortelijke smeltwarmte Lm = de energie die nodig is om 1 kg van een stof te doen smelten [ Lm ] = J/kg

  6. Bepalen van de soortelijke smeltingswarmte van ijs