het nederlandstalig onderwijs in brussel van socialisering tot diversiteitsmanagement n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel van socialisering tot diversiteitsmanagement PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel van socialisering tot diversiteitsmanagement

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel van socialisering tot diversiteitsmanagement - PowerPoint PPT Presentation

khoi
142 Views
Download Presentation

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel van socialisering tot diversiteitsmanagement

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het Nederlandstalig onderwijs in Brusselvan socialisering tot diversiteitsmanagement Prof dr Rudi JANSSENS VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Het geheugen van Brussel – 30 jaar AMVB – 9/11/2007

 2. Inleiding • Historisch overzicht • Taalonderwijs als beleidsmodel • Huidige situatie • Uitdagingen

 3. 1.1. Tot 1963: nationaal maar 3 modellenVlaanderen • Koloniaal model: meerderheid NL / elite Fr => LO in streektaal, dan FR • Evolutie: vernederlandsing (bottum up) • Van ‘moedertaal = onderwijstaal’naar ‘streektaal = onderwijstaal’

 4. 1.2. Tot 1963: nationaal maar 3 modellenWallonië • Assimilatiemodel: ongeacht taalachtergrond zelfde onderwijstaal voor iedereen • 1947 ongeveer 750.000 Vlamingen in Wallonië=> sociale strijd prevaleert op taalstrijdzelfs onderwijs in tweede taal niet verplicht

 5. 1.3. Tot 1963: nationaal maar 3 modellenBrussel • Laisser faire model: liberté du père de famille • Ondanks Vlaamse stad en ‘moedertaal = onderwijstaal’ amper onderwijs in het Nederlands • Transmutatieklassen beoogde tweetaligheid maar werd opstap voor Vlamingen om later Franstalig onderwijs te volgen

 6. 1.4. Na 1963: naar een duaal model voor Brussel • Moedertaal blijft onderwijstaal • Katholiek onderwijs ook onderhevig aan taalwetgeving in het onderwijs • 1971: uitbouw duale onderwijsstructuur Vlamingen: gunstige omkadering Franstaligen: vrije onderwijskeuze • Evolutie omgekeerd dan verwacht: van stagnatie naar groei van Nederlandstalig onderwijs- L’avenir est aux bilingues- Migranten in Franstalig onderwijs

 7. 2.1. Modellen achter onderwijspolitiek • Ideaal taalgroepen => controle eigen onderwijsmodel afhankelijk van politieke keuzes/macht • Québec: assimilatiemodel met restrictieve toegang tot eigen onderwijssysteem voor minderheid • Luxemburg: 1 model / meertalige burgers • Brussel: gericht op emancipatie Vlaamse Brusselaars => vrije keuze / eentalige tweetaligheid

 8. 2.2. Succes voor Nederlandstaligen

 9. 3.1. Taalachtergrond kleuteronderwijs (1981 – 2006)

 10. 3.2. Taalachtergrond kleuteronderwijs(2000-2006)

 11. 3.3. Taalachtergrond lager onderwijs(1981-2006)

 12. 3.4. Taalachtergrond lager onderwijs(2000-2006)

 13. 3.5. Taalachtergrond secundair onderwijs(1991-2006)

 14. 3.6. Taalachtergrond secundair onderwijs(2000-2006)

 15. 3.7. Totaliteit NL-talig onderwijs(2000-2006)

 16. 3.8. Huidige situatie • Minderheid is minderheid binnen eigen onderwijssysteem => onderwijs in het NL versus onderwijs voor NL=> spanning? • Populariteit te danken aan niet-Nederlandstaligen die tweetaligheid noodzaak vinden (taal centraal!) • Onderwijs gebaseerd op NL als ‘moedertaal’ => pedagogische problemen, opleiding leraars, .... • Meerderheid leerlingen met Nederlands als thuistaal komt reeds uit tweetalig gezin

 17. 4.1. Pedagogische uitdagingen • Talen leren (keuze taalonderwijs, keuze onderwijstaal/talen, ...) • Omgaan met diversiteit (rol van thuistalen en culturen in onderwijsconcept)

 18. 4.2. Politieke uitdagingen • Wat gedaan met pedagogisch instrument essentieel voor impact van Nederlands op de Brusselse samenleving? • - Doelpubliek definiëren • - Welke rol Nederlands en hoe ondersteunen? • - Oppassen voor sociale selectie • - Link met Vlaanderen definiëren • - Vlaamse publieke opinie: onderwijs in Brussel is probleem