felk sz l s a 2014 2020 as fejleszt si id szakra az operat v programok tervez se n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra - Az Operatív Programok tervezése PowerPoint Presentation
Download Presentation
Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra - Az Operatív Programok tervezése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra - Az Operatív Programok tervezése - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra - Az Operatív Programok tervezése. Tapasztó Dénes tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Debrecen, 2013. július 24. Tartalom. Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Felkészülés a 2014-2020 időszakra Operatív Programok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra - Az Operatív Programok tervezése' - khoi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
felk sz l s a 2014 2020 as fejleszt si id szakra az operat v programok tervez se

Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra - Az Operatív Programok tervezése

Tapasztó Dénes

tervező-elemző

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Debrecen, 2013. július 24.

tartalom
Tartalom

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Felkészülés a 2014-2020 időszakra

Operatív Programok

Terület- és településfejlesztés 2014-2020 (TOP)

slide4
2011-ben alapították, 2012. január 11-től működik

Az NGM háttérintézménye, szerteágazó tervező, elemző, értékelő, disszeminációs feladatokkal

Gazdaság- és területfejlesztési tervezési feladatai:

Tervdokumentumok készítése, koordinációja, illetve ezekben való szakmai közreműködés

Tervezési és értékelési feladatok ellátása, módszertani koordináció

Döntés-előkészítés, állásfoglalás, tanácsadás és minőségbiztosítás

Külgazdasági elemzés, gazdasági vezetői információs rendszer építése

NGM 2014–20-as uniós finanszírozású fejlesztési ciklusra való felkészülési feladatainak támogatása, koordinációja

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalról (NTH)

f bb v ltoz sok 2014 t l
Főbb változások 2014-től

Felülről vezéreltebb (Brüsszelből) tervezés, erőteljesebb tematikus fókuszokkal (11 célterület)

Forrásallokációs determinációk (előírva mire mennyit kell költeni)

Határozottabb számonkérés (előzetes és közbenső feltételek)

3 régiókategória (Mo.-on 2 fajta – konvergencia, fejlett régió)

Vidékfejlesztés, ETE és Main-stream programok együtt-tervezése

Új térségi integrációs eszközök bevezetése:

Integrált térségi beruházások (ITI)

Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) – jelenlegi LEADER kiterjesztése

f bb v ltoz sok 2014 t l1
Főbb változások 2014-től

A korábbi időszaknál (14+1) kevesebb számú és a rugalmas forrásfelhasználást biztosító integrált OP-k

Régiók helyett/mellett nagyobb hangsúlyt kapnak a megyék és a városok, emellett kisebb térségi szinten a LEADER jellegű akciók

Tárcák és megyék tervezési koordinációs szerepet kapnak

OP készítés koordinációja – NGM és érintett minisztériumok

Koncentráltabb forrásfelhasználás - egyes részterületek hova tartozása, finanszírozása körül szakmai viták

Erős gazdaságfejlesztési fókusz – források 60%

Források 40%-a humánerőforrás-fejlesztés, az infrastruktúra fejlesztés, a környezetvédelem és az energiahatékonyság.

slide8

Partnerségi Megállapodás

Operatív Programok

slide9

Stratégiai tervezés, programozás

A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata

a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról

Az operatív programok tématerületeinek indikatív megnevezése:

 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)
 • Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
 • Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)
 • Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
 • Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)
 • Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)
 • Koordinációs OP (KOP)
 • Vidékfejlesztési OP (VOP)
 • Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)
slide10

Az operatív programok tervezéséhez javasolt indikatív forrásallokáció (a rendelkezésre álló források %-ában) 1322/2013. (VI. 12.) határozat

Megjegyzések: A táblázatban szereplő allokációs arányok az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) által társfinanszírozott operatív programokra együttesen rendelkezésre álló forráshoz viszonyítva értendők.

eddig megtett tov bbi l p sek
Eddig megtett további lépések
 • PM + OP Tárcaközi MCS ülések – legutóbbiak 2013.03.06-i, 2013.04.29.
 • EU Bizottsági tárgyalások – legutóbbi általános 2013.02.26-a, 2013.05.28-29., folyamatos informális – legutóbbi 2013.06.18.
 • EU szakértői szintű egyeztetések – 2-4 heti rendszerességgel
 • Folyamatos szinte heti rendszeres tárcaközi szakértői egyeztetések
 • Megyei tájékoztató Fórumok
 • Egyéb tájékoztató rendezvények
kor bbi v grehajt si tapasztalatokb l ad d v ltoztat sok
Korábbivégrehajtási tapasztalatokból adódó változtatások

Aszakpolitika alá rendelt irányítás (Irányító Hatóságok a szakminisztériumoknál) ua. erős koordináció a Miniszterelnökségnél

Megyék, MJV-k, helyi szint, érdekképviseletekbevonása a programozásba, végrehajtásba

Az OP-k közötti értelmetlen lehatárolások helyett szinergia, (pl. mikro vállalkozások az ország minden településén fejleszthessenek)

A korábbi tömeges pályázati felhívások helyett kis számú, átlátható, több évre előre tervezhető programok,felhívások

Eszközorientáltság helyett fejlesztési cél orientáltság

ERFA-ESZA eszközök komplexebbfelhasználása (ESZA GINOP-ban is)

Bátrabb ágazati fókusz, hazai termelés, hazai szolgáltató szektor előnyben részesítése

Világos üzenet, látható irányoka gazdasági szereplők felé

slide14

Terület- és településfejlesztési OP

beavatkozási célterületei

A TOP a gazdasági fejlődéshez és növekedéshez kapcsolódó területi fejlesztési beavatkozásokat tartalmazza:

 • megyei vagy helyi szinten optimálisan kezelhető fejlesztések,
 • sajátos helyi társadalmi igényekre reagáló fejlesztések,
 • A települési és megyei önkormányzat feladatokhoz és vagyonhoz kapcsolódó fejlesztések.

A tematikus célkitűzések közül elsősorban a következőkre szükséges fókuszálni:

(3) a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása.

(6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása.

(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása.

slide15

Főbb változások

 • Térségi és városi közösségi közlekedés prioritás kikerült
 • OP-n belüli forrásarányok változása
 • E-közigazgatási fejlesztések kikerültek
 • Gazdaságfejlesztési prioritás MJV-k számára történő megnyitása
 • Megye tervezést koordinál és irányít a kistérségei számára
slide16

Nyitott kérdések

 • TOP struktúra – prioritások száma (pusztán technikai kérdés, nem ebben rejlik az üzenet)
 • Lehatárolási finomhangolási kérdések (pl. közvetlen KKV finanszírozás GINOP felé)
 • TOP ESZA tartalma önálló prioritáson
 • Végrehajtási szerepkörök pontosítása
 • Felkészítés
 • Nincs vita COM-mal a fő üzeneteken, csak technikai kérdéseken pl. lehatárolás, struktúra
slide17

TOP fő üzenetek – helyi gazdaságfejlesztés

A TOP a 2014–20-as gazdaságfejlesztési portfolió része – területi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás-bővítés

TOP = helyi gazdaságfejlesztés, üzenetei:

 • Fő üzenetek:
  • Helyi érdekű gazdaságfejlesztés: erőforrások térségben tartása, ciklusok zárása (elsősorban gazdaságszervezés)
  • Integrált gazdaságfejlesztési beavatkozások, előre nevesített projektek és szereplők, sokszínű eszközrendszerrel, céljai:
   • térségi szinten kiemelt gazdasági ágak fejlesztése
   • jelentős foglalkoztatási hatású fejlesztések
 • Speciális esetekben:
  • KKV-k közvetlen támogatása nyílt pályázatokban különleges esetekben, a GINOP-tól való egyértelmű lehatárolással pl. turizmus esetében, de egyéb esetekben is (?)
slide18

TOP fő üzenetek – a TOP tárgyköre

Kellően komplex:

 • Gazdaságfejlesztés – főként előre nevesített jól előkészített komplex projektek
 • Foglalkoztatás-bővítés – főként előre nevesített jól előkészített komplex projektek (ESZA típusúak is)
  • Gyermekmegőrzés foglalkoztatást szolgálva (integrációs és oktatási szempontok is)
 • Településfejlesztés: családbarát, gazdaságot és foglalkoztatást szolgáló, klímabarát
 • Energetika, mint sajátos gazdasági szegmens (panelprogramok, távfűtőművek, térségi és közösségi alapú megújuló fűtőművek)
 • Önkormányzati közszolgáltatások és közigazgatási szolgáltatások (egészségügyi és szociális alapszolgáltatások) a foglalkoztatás és a foglalkoztathatóság a fő szempont itt is(!)
 • Közlekedés megjelenhet gazdasági és foglakoztatási projekthez társulva közúti, kerékpáros és közösségi is (nem önálló prioritás), valamint a kisléptékű városi közösségi közlekedés-szervezés az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságot is támogatva
 • Társadalmi integráció lokálisan, pl. városrehabilitáció keretében
slide19

TOP fő üzenetek –térségi csomagok

Kellően komplex:

Minden decentralizált területegység rendelkezzen előre ismert forrásnagyságú programmal. Térségi csomagok, szintenként:

 • Megyei fejlesztési csomag, fő profil:
  • megyei gazdaság fejlesztése
  • foglalkoztatás-bővítés
 • Megyei jogú városok és térségeik:
  • várostérségi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás-bővítés, valamint
  • a gazdaságfejlesztést, a foglalkoztatást a családbarát szempontokat és a klímaadaptációt szolgáló településfejlesztés
 • Várostérségek, fő profil:
  • a gazdaságfejlesztést, a foglalkoztatást a családbarát szempontokat és a klímaadaptációt szolgáló településfejlesztés
  • gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás megyei szinten
slide20

TOP fő üzenetek –integráció

Integrált, programalapú megoldások, ld. térségi csomagok, tárgyalásos kiválasztás

Integrált, mentorált megoldások projekt szinten is – előre nevesített és alapvetően nem nyílt pályázatos megoldások

ESZA típusú fejlesztések is! (foglalkoztatás)

CLLD és ITI eszközök lesznek

slide21

A 2014-2020-as Terület- és településfejlesztés OP (TOP)

Indikatív prioritásstruktúra

 • I. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében (megyei programok)
 • II. Települési infrastruktúra fejlesztések
 • III. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
 • IV. Önkormányzati közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-fejlesztés
 • V. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)
 • VI. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés
 • VII. Technikai segítségnyújtás
slide22

II. Települési infrastruktúra fejlesztések

 • Intézkedés 1. Fenntartható és hatékony városüzemeltetési fejlesztések és a települési gazdasági környezet fejlesztése
  • Beavatkozás 1: Település-üzemeltetéssel összefüggő a fenntarthatóságot és hatékonyságot növelő közmű és közszolgáltatási fejlesztések
  • Beavatkozás 2: Megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése és az energiahatékonyság növelése az önkormányzati szervek, intézmények, és az önkormányzat által fenntartott és használt épületekben, illetve a közterületek energiafelhasználásának csökkentése
  • Beavatkozás 3: Várostérség szintű befektetés- és beruházás ösztönzéshez kapcsolódó infrastrukturális és gazdaságfejlesztési célú belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja és kisebb kapcsolódó telephelyfejlesztések
slide23

II. Települési infrastruktúra fejlesztések

 • Intézkedés 2. Leromlott területek komplex fizikai és társadalmi megújítása és/vagy szociális település rehabilitáció és felzárkóztatási integrált város-térségi fejlesztések, valamint a városi környezet megújítása, védelme és a városbiztonság fokozása
  • Beavatkozás 1: Szegénység által sújtott városrészek, illetve kistelepüléseket érintően is szegregált területek rehabilitációja (szociális rehabilitáció, hátrányos helyzetű területek fizikai, gazdasági és társadalmi megújítása), önkormányzati bérlakás mintaprojektek
  • Beavatkozás 2: Leromlott területek komplex fizikai és társadalmi megújításához kapcsolódó fenntartható fejlesztések
  • Beavatkozás 3: Városi környezet javítása, a helyi és térségi jelentőségű természeti és kulturális értékek védelmét, a biztonság fokozását szolgáló fejlesztések, illetve ezek társadalmi és gazdasági célú hasznosítása
slide24

II. Települési infrastruktúra fejlesztések

 • Intézkedés 3. Az aktív és egészséges élet jól-léti közösségi infrastruktúra fejlesztése
  • Beavatkozás 1: Mozgás, fizikai aktivitás közösségi használatú tereinek és infrastruktúrájának fejlesztése és kapcsolódó programok
  • Beavatkozás 2: Egyéb közösségi terek fejlesztése
slide25

III. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

 • Intézkedés 1: Kisebb léptékű térségi és helyi energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok és energiahatékonysági beruházások ((pl. nem távhőengedélyköteles önkormányzati tulajdonú közösségi fűtőművek létesítése)
 • Intézkedés 2: Kisebb léptékű energiahatékonysági beruházások és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák és gazdaságfejlesztések támogatása (energiahatékonysági fejlesztések támogatása az önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban;
 • Intézkedés 3: Kisléptékű közlekedési fejlesztések (Hivatásforgalmi célú települések közötti és belterületi kerékpárút-hálózat fejlesztése; Kisléptékű közösségi és alternatív közlekedésfejlesztés és közlekedésszervezés; Települési úthálózati elemek fejlesztése)
slide26

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Tapasztó Dénes

tervező-elemző

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Pénzügyi Elemzési és Monitoring Osztály

H-1051 Budapest, Kálmán I. utca 2.

E-mail: denes.tapaszto@nth.gov.hu