slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr. Balogh Péter Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék DE-AMTC-GVK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr. Balogh Péter Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék DE-AMTC-GVK

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Dr. Balogh Péter Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék DE-AMTC-GVK - PowerPoint PPT Presentation

khoi
132 Views
Download Presentation

Dr. Balogh Péter Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék DE-AMTC-GVK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Statisztika 6. Dr. Balogh Péter Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék DE-AMTC-GVK

 2. Egyszerűsítési módok • Átlagszámítás tetszőleges alap segítségével

 3. SZÁMÍTOTT KÖZÉPÉRTÉKEK • Számtani átlag osztályközös gyakorisági sorból: az átlagolandó értékek az osztályközepek

 4. SZÁMÍTOTT KÖZÉPÉRTÉKEK • Kronologikus átlag: Állapot idősor átlagolására, ahol az adatok egyenlő időközökben állnak rendelkezésre

 5. SZÁMÍTOTT KÖZÉPÉRTÉKEK • Harmonikus átlag: • Egyszerű harmonikus átlag Fordított intenzitási viszonyszámok átlagolására használható. Az átlagolandó értékek reciprok értéke átlagának a reciproka.

 6. 100 munkadarab előállításának műszakóra szükséglete 4 géptípustípusnál Me.: műszakóra/100 munkadarab

 7. SZÁMÍTOTT KÖZÉPÉRTÉKEK • Harmonikus átlag: • Súlyozott harmonikus átlag Ha viszonyszámokat átlagolunk és súlyként a viszonyszámok számlálója van megadva.

 8. Egy termék előállított mennyisége és egy főre jutó átlaga területi egységenként 2008-ban Észak-Magyarországon

 9. Harmonikus átlag • Csak akkor alkalmazható, ha az átlagolandó értékek reciprokainak van tárgyi értelme. • A gyakorlatban a súlyozott formája fordul elő gyakrabban: • átlagszámítás értékösszegsor adataiból, • összetett viszonyszám számítása.

 10. SZÁMÍTOTT KÖZÉPÉRTÉKEK • Mértani átlag: a fejlődés átlagos ütemét mutatja. A változás kifejezhető az abszolút (összegszerű) és a relatív (szorzatszerű) mértékben. Nagyságát a két szélső érték dönti el. Egyirányú tendenciával rendelkező értéksor esetében használható. Ha a változás nem egyirányú, akkor a statisztikai sort szakaszokra kel bontani. A statisztikai sor időbeni vagy intenzitásbeni terjedelmére ad jellemző értéket.

 11. SZÁMÍTOTT KÖZÉPÉRTÉKEK • Mértani átlag: • Egyszerű mértani átlag

 12. SZÁMÍTOTT KÖZÉPÉRTÉKEK • Mértani átlag: • Súlyozott mértani átlag (gyakorisági sorokból számítjuk)

 13. Egy termék árának alakulása az 2001-2008-as években Magyarországon

 14. SZÁMÍTOTT KÖZÉPÉRTÉKEK • Négyzetes átlag: Kiugró értékekre érzékeny, az átlagolandó értékek helyébe helyettesítve azok négyzetösszege változatlan marad

 15. Az átlagszámítás • A jelenség természete, a vizsgálat célja határozza meg a számítandó átlag típusát. • Az adatok értéknagysága lényegesen befolyásolja az átlagok nagyságát. • Az átlagok számítása során nagy körültekintéssel kell eljárni.

 16. SZÁMÍTOTT KÖZÉPÉRTÉKEK Az átlagok közötti nagyságrend kötött, így azok nagyságrendbeli sorrendje: