TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH - PowerPoint PPT Presentation

khanh
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
410 Views
Download Presentation

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Chàomừngthầycô dựgiờ MÔN: MỸ THUẬT LỚP 3A TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH Giáo viên: Lê Thị Hồng Hạnh

 2. 2 1 Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2012 Mĩ thuật Bài 13: Vẽ trang trí Trang trí cái bát Câu đố: Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. ( là cái gì?) - Là cái bát. Cái bát không trang trí Cái bát được trang trí

 3. Thứ tư ngày 21tháng 11 năm 2012 Mĩ thuật Bài 13: Vẽ trang trí Trang trí cái bát Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét + Cái bát thường làm bằng chất liệu gì? Chất liệu: sành, sứ, nhựa,inox,…

 4. 1 2 Thứ tư ngày 21tháng 11 năm 2012 Mĩ thuật Bài 13: Vẽ trang trí Trang trí cái bát Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét Miệng Thân Đáy + Cái bát có những phần nào?

 5. 1 2 Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2012 Mĩ thuật Bài 13: Vẽ trang trí Trang trí cái bát HĐ1. Quan sát, nhận xét + Em hãy chỉ ra điểm khác nhau của hai cái bát trên? Hình 1: Hình 2: Hai cái bát được trang trí khác nhau, màu của hình trang trí khác nhau. Được trang trí đường diềm ở miệng bát, họa tiết vẽ màu vàng…. Được trang trí họa tiết hoa lá ở thân bát, họa tiết vẽ màu đỏ, xanh…


 6. Cái bát hiện nay có nhiều hình dáng khác nhau,được trang trí rất phong phú Nhiều hình dáng Trang trí đẹp Màu sắc rực rỡ

 7. Cáibátdùngđểlàmgì? Khisửdụngcáibáttacầnlưu ý điềugì?

 8. Thứ tư ngày 21tháng 11năm 2012 Mĩ thuật Bài 13: Vẽ trang trí Trang trí cái bát Hoạt động 2: Cách trang trí

 9. Cách 1: Trang trí đường diềm. • Cách 2: Trang trí họa tiết ở giữa. • Cách 3: Trang trí đường diềm và họa tiết.

 10. Thứ tư ngày 21tháng 11 năm 2012 Mĩ thuật Bài 13: Vẽ trang trí Trang trí cái bát Hoạt động 2: Cách trang trí Bước 1:Xác định vị trí để trang trí. Bước 2:Xác định mảng và tìm hoạ tiết. Bước 3:Vẽ hoạ tiết Bước 4:Vẽ màu Chú ý:Chỉ nên vẽ 3 đến 4 màu

 11. Một số họa tiết dùng để trang trí

 12. 1 4 2 5 3 6 Một số cái bát được trang trí khác nhau.

 13. Thứ hai ngày21tháng 11 năm 2012 Mĩ thuật Bài 13: Vẽ trang trí Trang trí cái bát Một số bài vẽ trang trí cái bát của các bạn học sinh:

 14. Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2012 Mĩthuật Bài 13: Vẽ trang trí Trang trí cái bát Một số bài vẽ trang trí cái bát của các bạn học sinh:

 15. Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2012 Mĩthuật Bài 13: Vẽ trang trí Trang trí cái bát Một số bài vẽ trang trí cái bát của các bạn học sinh:

 16. Thứ tư ngày 21tháng 11 năm 2012 Mĩthuật Bài 13: Vẽ trang trí Trang trí cái bát Hoạt động 3: Thực hành Em hãy trang trí cái bát theo ý thích vào vở tập vẽ trang 18.

 17. Thứ tư ngày 21 tháng 11năm 2012 Mĩthuật Bài 13: Vẽ trang trí Trangtrícáibát Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá • Vẽ đúng yêu cầu bài • Cách sắp xếp họa tiết • Cách vẽ màu

 18. Vềnhà: - Quan sát các con vật quen thuộc. - Mang đầy đủ đồ dùng học vẽ cho tiết sau.

 19. Vềnhà: - Quan sát các con vật quen thuộc. - Mang đầy đủ đồ dùng học vẽ.