tampereen seutu valtakunnallisesta alueiden kehitt misen n k kulmasta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tampereen seutu valtakunnallisesta alueiden kehittämisen näkökulmasta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tampereen seutu valtakunnallisesta alueiden kehittämisen näkökulmasta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Tampereen seutu valtakunnallisesta alueiden kehittämisen näkökulmasta - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

Tampereen seutu valtakunnallisesta alueiden kehittämisen näkökulmasta. Seutufoorumi Tampere 22.5.2007 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja SM/aluekeskusohjelma. Alueiden kehityksen kuva Monikeskuksinen aluerakenne - eheytyvä yhdyskuntarakenne Kaupunkiseudut - seutukaupungit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tampereen seutu valtakunnallisesta alueiden kehittämisen näkökulmasta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tampereen seutu valtakunnallisesta alueiden kehitt misen n k kulmasta

Tampereen seutu valtakunnallisesta alueiden kehittämisen näkökulmasta

Seutufoorumi

Tampere 22.5.2007

Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja

SM/aluekeskusohjelma

esityksen sis lt
Alueiden kehityksen kuva

Monikeskuksinen aluerakenne - eheytyvä yhdyskuntarakenne

Kaupunkiseudut - seutukaupungit

Uuden hallituksen linjaukset

Suurten kaupunkiseutujen haasteet

Esityksen sisältö
slide5

MUUTTOLIIKE 2006

Kunnittain

Seutukunnittain

ty paikkojen kehitys
Työpaikkojen kehitys
 • Aluekehityksen perusta on työpaikkojen kehityksessä
 • Maakuntaveturit ovat hyvässä vedossa
 • Työpaikkoja on syntynyt alueellisesti tasapainoisesti
slide7

Monikeskuksinen aluerakenne

- eheytyvä yhdyskuntarakenne

slide10

Seutuistuminen jatkuu

 • Kaupungit ovat alueellisesti kasvaneet kaupunkiseuduiksi eli ne ovat seutuistuneet 1970-luvulta alkaen, yliseudullistuminen 2000-luvulla
 • Kaupungit ja niitä ympäröivät kunnat ovat yhtä toiminnallista aluetta, jolla käydään töissä ja haetaan palveluja
 • Jatkossa kasvu edellyttää
  • erikoistumista
  • toimijoiden vahvaa seudullista yhteistyötä
  • kaupunkiseutujen vahvempaa keskinäistä verkostoitumista
hallitusohjelma aluepolitiikka
Hallituksen tavoitteena on edistää alueiden kansainvälistä kilpailukykyä, pienentää alueiden välisiä kehityseroja, turvata kansalaisten peruspalvelut ja yhteydet koko Suomessa.

Lähtökohtana ovat alueiden omiin vahvuuksiin ja osaamiseen perustuva erikoistuminen, toimijoiden välinen yhteistyö ja verkottuminen alueiden kesken.

Tavoitteena on vahvoihin maakuntiin perustuva monikeskuksinen aluerakenne, joka vahvistaa sekä kaupunkialueiden että maaseudun elinvoimaisuutta.

Hallituksen tavoitteena on tehostaa aluepolitiikkaa erityisesti heikoimmilla alueilla, vahvistaa suurkaupunkipolitiikkaa ja käynnistää metropolipolitiikka.

Hallitusohjelma- aluepolitiikka
jatkuu
Alueiden kehittämisen roolia vahvistetaan valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen päätöksenteossa. Aluepolitiikan painotukset ovat elinkeino- ja yritystoiminta, osaaminen ja työvoima, palvelut ja yhteydet.

Hallitus tukee kuntien ja maakuntien omaehtoista ja strategista kehitystä sekä voimavarojen alueellista ja paikallista yhteen kokoamista.

Ohjelmaperusteista aluekehitystyötä jatketaan.

Kansallista ohjelmajärjestelmää yksinkertaistetaan ja ohjelmien määrää vähennetään.

Luodaan kokonaisvaltainen aluepolitiikan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointijärjestelmä. Seurantajärjestelmiä yksinkertaistetaan.

Jatkuu …
slide13

Kilpailukykyä vahvistetaan

kansallisesti, maakunnissa ja

eri tyyppisillä seuduilla

Kansalliset

sektoripolitiikat

Hallitusohjelman

painopisteet

Talouspolitiikka

Verotuspolitiikka

Työ- ja elinkeino-

politiikka

Aluepolitiikka

Kehittämisen

kansalliset

lähtökohdat

KANSALLISET

KILPAILUKYKY-

STRATEGIAT

elinkeino- ja

yritystoiminta

Koulutus-, tiede- ja

Innovaatiopolitiikka;

kulttuuripolitiikka

Kehittämisen

seudulliset

lähtökohdat:

seudun

ominaisuudet ja

kehittämistarpeet

SEUDUN

KILPAILUKYKY-

STRATEGIA

osaaminen ja

työvoima

Sektoripolitiikkojen aluevaikutukset – hallinnonalojen aluestrategiat

kansallisen politiikan toteutuminen alueilla

Sosiaali-, terveys-,

työ- ja eläkepolitiikka

palvelut ja

yhteydet

Kehittämisen

alueelliset

lähtökohdat

MAAKUNTIEN

KILPAILUKYKY-

STRATEGIAT

Viestintäpolitiikka

Valtakunnallinen

liikennepolitiikka

Sektoripolitiikkoja täydentävät kansalliset ja EU:n tukemat aluekehitys- ohjelmat ja -hankkeet

slide14

Alueiden kehittämisen kansallinen strategia

monikeskuksinen aluerakenne

alueiden kilpailukyky

Alueiden

kehittämislaki

Tavoitepäätös

Hallitusohjelma

NYKYTILANNE

Eriytetty politiikka

kansalliset erityisohjelmat

M

A

A

K

U

N

T

A

O

H

J

E

L

M

A

T

E

U

-

O

H

J

E

L

M

A

T

Osaamis-

keskusohjelma

OSKE

Aluekeskus-

ohjelma

AKO

Maaseutu-

ohjelma

Saaristo-

ohjelma

Osaamis-

klusterit

AKO-

verkostot

Metropoli-

alue

Suuret kau-

punkiseudut

Alue-

keskukset

Maaseudun

seudut

Saaristo

Heikoimmat

alueet

seutustrategiat

Kaupunkiseudut

Maaseutu ja saaristo

Erilaiset alueet

Hallitusohjelma:

ohjelmia yksinkertais-

tetaan ja määrää

vähennetään.

Miten yksinkertaistetetaan;

mistä vähennetään?

Alueen kilpailukyvyn kehittäminen

tulevaisuuden haasteet
Asemoituminen globaalissa kilpailussa

vahvuudet, osaaminen, erikoistuminen, verkottuminen

kansainvälisyys myös kulttuurisesti ja sosiaalisesti

Ikääntyminen

työvoiman saatavuus

palvelut ja esteetön ympäristö

sukupolvien kohtaaminen; ikäihmiset yhteisön voimavarana

Ekologisesti kestävä kehitys

yhdyskuntarakenne, asuminen ja liikenne suurilla kaupunkiseuduilla

Sosiaalinen eheys

sosiaalisten, etnisten, kulttuuristen ja ikäryhmien kesken

Tulevaisuuden haasteet