Wstęp do ASP.NET
Download
1 / 24

Wst?p do ASP.NET - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Wstęp do ASP.NET. Arkadiusz Popa Serwery Aplikacji. Co na wykładzie …. Omówienie a rchitektur y platformy .NET CLR … wspólne środowisko uruchomieniowe Różnica … statyczne a dynamiczne www ASP.NET … omówinie ogólne ASP.NET … wymagania Developerskie Klienckie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wst?p do ASP.NET' - khan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wst p do asp net

Wstęp do ASP.NET

Arkadiusz Popa

Serwery Aplikacji

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Co na wykładzie …

 • Omówienie architektury platformy .NET

 • CLR … wspólne środowisko uruchomieniowe

 • Różnica … statyczne a dynamiczne www

 • ASP.NET … omówinie ogólne

 • ASP.NET … wymagania

  • Developerskie

  • Klienckie

 • ASP.NET … omówienie działania

 • Gotowe komponenty … Web forms

 • Obsługa zdarzeń … Event Handling

 • Jak odciążyć serwer … Validators

 • Użycie

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Omówienie architektura platformy .NET

 • Czym jest platforma .NET?

  • Oprogramowaniem łączącym informacje, ludzi, systemy, urządzenia (def. Microsoft)

  • Platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, obejmująca środowisko uruchomieniowe (CLR) oraz biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji. (def. Wikipedia)

  • Zintegrowane środowisko do tworzenia, kompilowania, testowania, zarządzania i utrzymania aplikacji spełniających wymagania klienta

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Omówienie architektura platformy .NET

 • cd … Czym jest platforma .NET?

  • Środowisko wspierające różne języki programowania: C++, C#, VB i inne, z zestawem bibliotek do wykorzystania na różnego typu platformach systemowych,

  • Środowisko posiadające rozbudowanenowe API (Application Programming Interface)

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Omówienie architektura platformy .NET

 • Różnice w API

  • Stare API

   • aplikacje kompilowane do kodu maszynowego, komunikujące się z systemem poprzez zestaw funkcji (WIN32)

   • problem z przenośnością między różnymi procesorami, albo nie wykorzystanie ich możliwości

   • problem z przenośnością między różnymi wersjami systemów Windows

  • Nowe API

   • kod pośredni – CIL

   • kompilacja metod klasy w momencie pierwszego wywołania. Zmiana w budowie bibliotek klas.

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Architektura.NET Framework

 • Cechy platformy .NET(czyli co zrobiono dla developerów)

  • Programowanie obiektowe – pełne wsparcie

  • Garbage Collector - zarządzanie czasem życia obiektów

  • C++, C#, J#, VB, … -możliwość programowania w wielu językach … nawet w ramach jednej aplikacji!!

  • .NET Class Library - zbiór dostarczanych klas podstawowych

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Architektura platformy .NET

.NET Framework - Budowa

C#

C++

VB

C++

Web Forms

Web Sercices

Windows Forms

ADO .NET + XML

ClassLibrary

CLR

Message

Queueing

IIS

WMI

COM +

WIN 32

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

CLR

 • Wspólne środowisko uruchomieniowe (Common Language Runtime, w skrócie CLR) to podstawa całego systemu .NET Framework. Wszystkie języki środowiska .NET (na przykład C# czy Visual Basic .NET), a także wszystkie biblioteki klas obecne w .NET Framework (ASP.NET, ADO.NET i inne) oparte są na CLR. Ponieważ nowe, tworzone przez Microsoft oprogramowanie, także oparte jest na .NET Framework, każdy, kto chce korzystać ze środowiska Microsoft, prędzej czy później będzie musiał zetknąć się z CLR.

 • (def: wikipedia)

 • Środowisko CLR kompiluje i wykonuje zapisany w standardowym języku pośrednim Microsoft (CIL) kod aplikacji zwany kodem zarządzanym (ang. managed code), zapewniając wszystkie podstawowe funkcje konieczne do działania aplikacji. Podstawowym elementem CLR jest standardowy zestaw typów danych, wykorzystywanych przez wszystkie języki oparte na CLR, a także standardowy format metadanych, służących do opisu oprogramowania wykorzystującego te typy danych. CLR zapewnia także mechanizmy umożliwiające pakowanie kodu zarządzanego w jednostki zwane podzespołami.

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Architektura platformy .NET

Developer

Kompilacja do CIL

CIL

Zbudowanie(Build)

PLIK

Pierwsze uruchomienie

Użytkownik

Kompilacja,

uruchomienie

CLR

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Strony statyczne a dynamiczne

 • Strony statyczne

  • HTML

  • Treści statyczne

  • Ograniczenia funkcjonalności

  • Problemy techniczne, np.: aktualizacje

Jak zmieniaćtreść dynamicznie?

<html>

<head>

<title>Statycznastrona html</title>

</head>

<body>

<h1>Dzień dobry i dobrywieczór</h1>

Obecnie, jak i w przyszłości jesteś zawsze 1 odwiedzającym

</body>

</html>

Jak zmieniaćilość?

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Stronydynamiczne

 • Stronydynamiczne

  • Funkcjonalność ograniczona aktualnymi technologiami

  • Treści zmieniane dynamicznie

  • Asynchronizacja, np.Ajax

  • HTML jest tylko efektem końcowym

Treści zmieniają się z kazdymodswieżeniem strony

<html>

<head>

<title>Dynamicznastrona html</title>

</head>

<body>

<h1>Dzień dobry, mamy dokładnie 7:00, dziś jest 10.10.2008. Miłego dnia</h1>

Jesteś 12345 odwiedzającym, a dziś jesteś 3.

</body>

</html>

Wartości generują się automatycznie

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

ASP.NET co to za twór ?

 • Nowoczesna technologiatworzeniadynamicznychstroninternetowych

  • Graficzne GUI

  • Wbudowane i dostosowane do www obiekty

 • Technologia wykorzystujące platformęMS .NET Framework

 • Wykorzystujewspólneśrodowisko uruchomieniowe CLR

 • NastępcaASP - Active Server Pages

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

ASP.NET co to za twór ?

 • Dwie funkcjonalności:

  • Web Forms –stronywww

  • Web Services – rozproszoneusługiinternetowe

 • Generuje kod niezależny od przeglądarki

 • Pozwala na tworzenie stron w wielu językach programowania

 • Posiada wbudowane mechanizmy do debugowanie i profileingu

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

ASP.NET … mechanizmy zaawansowane

 • Programowaniezdarzeniowe

  • Akcje

  • Validacje

 • Dobre środowisko Developerskie… Visual Studio 2005/2008 Web

  • Podpowiadani składni

  • sprawdzeniasyntaktycznejpoprawności

  • debugowanie

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

ASP.NET … mechanizmy zaawansowane

 • Bogatyzestawkontrolek

  • HTML

  • Web Forms (klasy z wbudowanymi metodami)

 • Wbudowana obsługamechanizmówuwierzytelniania - bezpieczeństwo

 • Mechanizmyoptymalizacyjne

  • Buforowanie

 • Wsparcie dla programowania urządzeń mobilnych

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

ASP.NET co potrzeba?

 • Darmowy serwerASP naktórymmożnatestowaćstrony:koddostępu do pobrania z C216

 • Developing:

  • Maszyna z obsługą systemu Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008

  • MS Visual Studio 2005/2008 Web Express Edition – darmowy do pobrania ze stron Microsoft

  • MSD Library – zbiórbibliotek

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

ASP.NET mix z HTML

<%@ Page Language="C#" %>

<%@ Import Namespace="System.IO" %>

<html>

<head> <title>Tytuł strony – dynamiczna strone</title> </head>

<body>

<h2> Witam na mojej stronie</h2>

Jesteś<%

//Odczytanie wartości odwiedzin z pliku

FileStream s = new FileStream("c:\\Licznik\\Odwiedzin.dat",

FileMode.OpenOrCreate);

int n;

try {

BinaryReader r = new BinaryReader(s);

n = r.ReadInt32();

} catch { n = 0; }

n++;//Podbicie wartości licznika

s.Seek(0, SeekOrigin.Begin);

BinaryWriter w = new BinaryWriter(s);

//zapisanie nowej wartości do pliku i zamknięcie pliku

w.Write(n); s.Close();

//Wyświetlenie ilości użytkowników na stronie

Response.Write(n); //

%>odwiedzającym. Witam.

</body>

</html>

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

ASP.NET Jak to działa?

Counter.aspx HTML dla

przeglądarki

<%@ Page Language="C#" %>

<%@ Import Namespace="System.IO" %>

<html>

<head>

<title> Przykładstrony…</title>

</head>

<body>

<h2> Witam na mojej stronie</h2>

Jesteś<%

...

Response.Write(n);

%>

</body>

</html>

<html>

<head>

<title>Przykładstrony… </title>

</head>

<body>

<h1>Witamynamojej stronie</h1>

Jesteś 10 …

</body>

</html>

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Web forms

 • Kontrolki:

  • Serwerowe

  • HTML

 • umożliwiajątworzenieprogramowalnychstroninternetowych, służącychjakointerfejsużytkownikaaplikacjiinternetowych

 • Wszystkieelementy GUI sąobiektami

 • W ramach obiektów jest dostęp do metod i ich właściwości

  • ilosc.Text

  • ilosc.Color …

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Web forms - przykłady

 • Label

 • TextBox

 • Button

 • RadioButton

 • CheckBox

 • DropDownList

 • CheckBox List

 • BulletList

abc

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Web forms - standard

 • Calendar

 • HiddenField

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Web forms – dwa pliki źródłowe w jeden HTML

MojPlik

MojPlik.aspx

MojPlik.aspx.cs

Imię:

Nazwisko:

Imię:

Nazwisko:

ClassMojPlik {

}

 • *.aspx – (tryb design i source) Warstwa prezentacji

 • *.aspx.cs – (tryb source) Warstwa logiki

 • Te dwa pliki składają się na plik wynikowy, który przesyłany jest do przeglądarki

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Walidatory - validators

 • Po co używać:

  • Walidacja danych wejściowych przez przeglądarkę klienta

  • Odciążenie działania serwera

 • Rodzaje:

  • RequiredFieldValidator – pole wymagane, nie puste

  • CompareValidator– porównanie

  • RangeValidator– sprawdzenie przedziału

  • RegularExpressionValidator – dostosowanie do wyrażenia regularnego

  • … inne

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Wst p do asp net

Walidatory - metody

 • ControlToValidate – Powiązanie kontrolki z kontrolką walidacji

 • ErrorMessage – Treść komunikatu o błędzie

 • IsValid – czy walidacia udana (true, false)

 • Validate – sprawdzenie poprawności danych i powiązanie z IsValid

 • Display – wyświetlenie komunikatu o błędzie

Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


ad