1 / 11

Informationsmøde Mosedeskolen Onsdag den 23. september kl. 19.00-21.00

Informationsmøde Mosedeskolen Onsdag den 23. september kl. 19.00-21.00. Hvem er vi?. 716 elever 57 lærere 22 pædagoger 3 skolesekretærer 1 teknisk serviceleder 2 tekniske service- medhjælpere 1 kantinemand 1 SFO-leder 1 SFO-souschef 1 skoleleder 1 viceskoleleder/afd.

keziah
Download Presentation

Informationsmøde Mosedeskolen Onsdag den 23. september kl. 19.00-21.00

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Informationsmøde Mosedeskolen Onsdag den 23. september kl. 19.00-21.00

  2. Hvem er vi? 716 elever 57 lærere 22 pædagoger 3 skolesekretærer 1 teknisk serviceleder 2 tekniske service- medhjælpere 1 kantinemand 1 SFO-leder 1 SFO-souschef 1 skoleleder 1 viceskoleleder/afd. leder 7.-9. årgang 1 afd.leder 0.-3. årgang 1 afd.leder 4.-6. årgang

  3. Hvad står vi for? • Teamsamarbejde • Arbejdsdisciplin • Faglighed • Projektarbejdsform • Ansvarsbevidsthed • Kreativitet • IT i undervisningen

  4. Tidsplanen

  5. Folderen ”I skole”…

  6. Digital indskrivning hjemmefra dagligstuen…

  7. Digital signatur..fremtidens løsning…

  8. Hvilke andre glæder får du ved digital signatur… Den digitale signatur er din personlige underskrift på internettet. Du kan bl.a. bruge signaturen til at ordne selvangivelsen, logge på e-boks, søge SU, se dine sundhedsdata m.m. Og du kan underskrive dokumenter og blanketter, mens du er online. Over 1,2 million danskere har en digital signatur. Gå ind under: www.skoler.greve.dk

  9. www.mosedeskolen.dk

More Related