AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE
Download
1 / 71

- PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE KATEDRA MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH. SPOTKANIE KONSULTACYJNE POMOC TECHNICZNA. INSTALACJE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNY CH – UWARUNKOWANIA, REALIA, ZAGROŻENIA PERSPEKTYWY BUDOWY. Tadeusz Pająk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kezia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE

KATEDRA MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

POMOC TECHNICZNA

INSTALACJE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH –

UWARUNKOWANIA, REALIA, ZAGROŻENIA

PERSPEKTYWY BUDOWY

Tadeusz Pająk

Białystok, Olsztyn, Gdańsk - czerwiec 2008 r.


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

PODSTAWOWE TEZY REFERATU:

 • instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych, zwane spalarniami odpadów, stanowią nieodłączny element nowoczesnych – zgodnych z prawem wspólnotowym i krajowym – systemów kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych, szeroko stosowanych w krajach UE–15 i ciągle w niewielkim zakresie w nowych krajach członkowskich UE,

 • spalarnie odpadów komunalnych są niezbędne, szczególnie w systemach gospodarki odpadami dużych polskich miast, aby w skali kraju zostały wypełnione przyjęte zobowiązania akcesyjne i ustawowo zapisane wymagania w zakresie redukcji odpadów ulegających biodegradacji, jak także odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych - co udowadnia KPGO 2010,

 • celem wypełnienia zobowiązań akcesyjnych i wymagań ustawowych należy jak najszybciej opracować wymaganą przez Fundusz Spójności dokumentację, aby w ten sposób wykorzystać środki finansowe zarezerwowane na budowę spalarni w ramach PO „Infrastruktura i Środowisko” i przystąpić do ich budowy – tzw. lista indykatywna dużych projektów – ogłoszona przez MRR, stanowiąca swojego rodzaju program budowy w Polsce tego typu obiektów o wartości 1087 mln €,


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

PODSTAWOWE TEZY REFERATU:

 • program budowy spalarni odpadów w Polsce jest już obecnie poddany bardzo dużej presji czasu, którego pozostaje coraz mniej – chodzi głównie o terminy realizacji przyjętych zobowiązań akcesyjnych i ustawowych, dotyczących szczególnie redukcji odpadów ulegających biodegradacji i odzysku odpadów opakowaniowych,

 • rosnące dynamicznie koszty inwestycji, w tym inwestycji w ochronie środowiska, są również bezpośrednią funkcją czasu, a opóźnianie decyzji o rozpoczęciu umowy może wiązać się z jej wyższym kosztem inwestycyjnym,

 • rozpoczęcie procesu przedinwestycyjnego instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z wszelkimi procedurami, a szczególnie analizą uwarunkowań środowiskowych i kampanią dla pozyskania akceptacji społecznej, to w chwili obecnej podstawowe wyzwanie dla krajowej gospodarki odpadami komunalnymi w dużych polskich miastach lub regionach kraju i odpowiedzialnych za tę gospodarkę władz i rad miasta,


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

NAJPIERW USTALMY

CO TO JEST SPALARNIA ODPADÓW

(W SENSIE TECHNICZNYM)Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

SPALARNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH SPITTELAU – SCHEMAT PROCESOWY

Zasyp odpadów Kocioł parowy

G

Ciepło

zdalaczynne

Mleczko

wapienne

Świeża

woda

NAOH

Gaz ziemny

Amoniak

Przesył ciepła

Mleczko

wapienne

Środki

wytrącające

Pyły

lotne

Wymienniki

ciepła

Żużel

Złom

żelaza

Placki

filtracyjne

Czysta woda


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

NASTĘPNIE USTALMY PROCESOWY

ILE JEST OBECNIE SPALARNI ODPADÓW

W KRAJACH UE


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH PROCESOWY

w UE-15 oraz w

POLSCE W PERSPEKTYWIE LAT 2010 - 2013

UE–15

obecnie:

około 370

instalacji

Polska

obecnie:

1 instalacja


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH PROCESOWY

w UE-15 oraz w

POLSCE W PERSPEKTYWIE LAT 2010 - 2014

UE-15 obecnie: około 26 %

(43 mln Mg/a) udziału

w stosowanych metodach przeróbki odpadów

Polska około 2014 r.

16% udziałuAkademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

PLANY BUDOWY I ROZWOJU INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

TEZA: instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) są intensywnie rozbudowywane w wiodących krajach UE. Zasadniczym tego powodem jest spełnienie wymagań dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. W systemach gospodarki odpadami są stosowane od około 100 lat i perspektywy ich wykorzystania sięgają kolejnych dziesiątek lat.


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

NIEMCY PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

 • Aktualnie:

 • 66 ITPOK (2006)

 • 18,5 mln Mg/a termicznie przekształconych odpadów komunalnych (2007)

  Plany rozbudowy:

 • wobec tzw. „Deponieverbot” (1. 06. 2005 r.) – plany budowy ITPOK na łączną wydajność 7 mln, z tego od 1.06.2005 r. 2 mln Mg/a ITPOK (co odpowiada wszystkim polskim obecnym planom w zakresie budowy ITPOK!!!) jest już w eksploatacji, a kolejne 2,3 mln Mg/a ITPOK znajduje się aktualnie w zaawansowanym etapie budowy.

  Źródło danych: Materiały konferencyjne „Energie aus Abfall”, Berlin 2008. Wydawca: K.J. Thome-Kozmiensky, styczeń 2008 r.


Planowany wzrost zdolno ci przerobowych itpok w s zwecji

Profu PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

[

Mln ton]

5,5

Planowane bez pozwolenia na budowę

5,0

Pozwolenie budowlane

0,8

W budowie

4,5

Istniejące

0,1

4,0

0,9

3,5

3,0

2,5

2,0

3,3

1,5

1,0

0,5

0

2002

2000

2001

2003

2004

ca 2009

PLANOWANY WZROST ZDOLNOŚCI PRZEROBOWYCHITPOK W SZWECJI


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

Profu PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

Incineration

WasteMap®

Istniejące i planowane zakłady 2005

Istniejące

Planowane nowe lub modernizacja

MODERNIZACJA LUB BUDOWA NOWYCH SPALARNI

W SZWECJI

źródło:

„Rosnący biznes”

Johan Sundberg, Profu study, 2005

presented at ISWA,

4th Beacon Waste-to-Energy Conference, Malmö, 20/10/2005


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

AUSTRIA PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

 • Aktualnie:

 • 9 ITPOK (2007)

 • 1,7 mln Mg/a termicznie przekształconych odpadów komunalnych (2007),

 • zasadniczy powód rozbudowy: zakaz składowania odpadów w postaci nieprzetworzonej,

  wymagania dla składowania: < 5% TOC (wagowo) oraz < 6600 kJ/kg po MBA

  Prognozy na rok 2012:

 • kolejnych 6 nowych ITPOK,

 • łączna prognozowana wydajność 3,3 mln Mg/a

  Źródło danych: Materiały konferencyjne „Energie aus Abfall”, Berlin 2008. Wydawca: K.J. Thome-Kozmiensky, styczeń 2008 r.


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

NAJNOWSZE ITPOK W AUSTRII PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

WYBUDOWANE LUB PROJEKTOWANE ITPOK PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

NA PRZYKŁADZIE AUSTRII

DOLNA AUSTRIA, rozbudowa MVA Dürnrohr – stan budowy maj 2003 r.

Przejęcie do eksploatacji po rozbudowie: 2007 r.


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

WYBUDOWANE LUB PROJEKTOWANE ITPOK NA PRZYKŁADZIE AUSTRII PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

Górna Austria, Wels 2 – uruchomienie październik 2005

Wydajność 230 000 Mg/a, koszt ok. 100 mln Euro


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

WYBUDOWANE LUB PROJEKTOWANE ITPOK NA PRZYKŁADZIE AUSTRII PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

Instalacja w Karyntii w Arnoldstein, 80 000 Mg/a, 10,7 Mg/h


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

WYBUDOWANE LUB PROJEKTOWANE ITPOK NA PRZYKŁADZIE AUSTRII PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

OTWARCIE 4 października 2008

Budowa 3 wiedeńskiej spalarni Pfaffenau, 250 000 Mg/a, koszt około 180 mln €


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

FRANCJA - SPALARNIA PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UEISSY LES MOULINEAUX


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

FRANCJA - SPALARNIA PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UEISSY LES MOULINEAUX

 • Podstawowe dane nt. projektu:

 • 2 linie sortowania odpadów, w sumie 50 000 Mg/a,

 • 2 linie spalania odpadów (2 x 30,5 Mg/h), w sumie 460 000 Mg/a,

 • technologia rusztowa, Von Roll,

 • suche oczyszczanie spalin, SCR,

 • odzysk energii: 50 MWe oraz upust ciepłowniczy,

 • koszt inwestycyjny:

 • całkowity: 580 mln €

 • ITPOK: 150 mln €

 • przejęcie do eksploatacji: marzec 2008.


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

FRANCJA - SPALARNIA ISSY LES MOULINEAUX PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

Budynek instalacji w 2/3 wysokości pod poziomem lustra wody.

Wysokość budynku w krajobrazie otoczenia 21 m, wraz z kominem (wymóg architekta miasta).


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

CZY KRAJE UE-15 ODCHODZĄ OD SPALARNI ODPADÓW PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE?

KONKLUZJE

 • rozwinięte kraje UE w dalszym ciągu rozbudowują lub modernizują ITPOK,

 • zasadniczym powodem rozbudowy ITPOK jest wymuszone prawem odejście od składowania odpadów,

 • kolejnym powodem jest wykorzystanie energii zawartej w odpadach.


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

ILE WYTWARZAMY PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

W POLSCE ODPADÓW KOMUNALNYCH

I JAK

JE ZAGOSPODAROWUJEMY


Polska gospodarka odpadami komunalnymi aktualnie wg danych z i etapu kpgo 2010
POLSKA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI AKTUALNIE PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UEwg danych z I etapu KPGO 2010

 • około 11,8 mln ton odpadów komunalnych wytwarzanych rocznie (wg stanu 2005 r.)

 • duże miasta 360 kg/M,a średnio 273 kg/M,a

 • 92,5% odpadów jest deponowane (2007)

 • 2% kompostowanie

 • 5% selektywna zbiórka odpadów (2007)

 • 0,5% termiczneprzekształcanie (tylko ZUSOK)


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

POLSKA NA TLE POZOSTAŁYCH KRAJÓW EU PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

W ZAKRESIE STOWOANYCH SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI

Source: CEWEP 2004


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

CZY ŁATWO JEST ZBUDOWAĆ SPALARNIĘ? PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych
ZESP PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UEÓŁ PODSTAWOWYCH UWARUNKOWAŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM I WDROŻENIEM INSTALACJI TERMICZNEGOPRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

MIEJSCE I ROLA SPALARNI PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

W SYSTEMIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

IDEA STRUKTURY PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UEWSPÓŁCZESNEGO MODELU KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych
OBECNY SYSTEM OPŁAT PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UEZA ODBIÓRI UNIESZKODLIWIANIEODPADÓW KOMUNALNYCH, A BUDOWA ZAKŁADÓW TERMICZNEGOPRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW WPOLSCE

 • trzykrotnie podejmowano już rekonstrukcję systemu opłat za odbiór i unieszkodliwianie odpadów i nadal system ten budzi żywą dyskusję,

 • nadal istnieje brak skutecznego systemu zarządzania gospodarką odpadami przez gminę,

 • następuję odpływ odpadów na składowiska oferujące niższe ceny,

 • dyskusyjność funkcjonowania obecnego modelu opłat w przypadku bardziej rozbudowanych systemów gospodarki odpadami, a szczególnie systemów z zastosowaniem termicznego przekształcania odpadów,

 • jak rozłożyć opłaty na mieszkańców ?


Znaczenie energii zawartej w odpadach w r d innych r de energii odnawialnej

Billions of savings PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

ZNACZENIE ENERGII ZAWARTEJ W ODPADACH WŚRÓD INNYCH ŹRÓDEŁENERGIIODNAWIALNEJ

(2002) Mln toe*

 • Hydroenergia 15

 • Drewno 8,3

 • Odpady(Spalanie)1,5 (5.5%)® 5 Mtoe ?

 • Biopaliwa 0,36

 • Pozostałości rolnicze 0,26

 • Pompy cieplne 0,23

 • Biogaz0,14

 • Geotermia 0,13

 • Wiatr0,07

 • Słońce, fale0,03

 • Całkowita 25,93

Lato / Zima0,3(zmiana czasu letniego)

* 0,222toe/MWhe, ratio Ademe État de l’Art 2000


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

OD DYREKTYWY 2001/77/WE DO ART. 44 UOO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

DYREKTYWA 2001/77/WE

Art. 2b. DEFINICJA BIOMASY JAKO OZE

ODPADY O CHARAKTERZE BIO SĄ BIOMASĄ I OZE

Jednak tylko w procesie ich termicznego przekształcania

ART. 44 ust. 8 i 9 UOO

FAKULTATYWNE ROZPORZĄDZENIE MŚ DO ART. 44


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

FAKULTATYWNE ROZPORZĄDZENIE MŚ DO ART. 44 PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTU

FRAKCJE BIO JAKO OZE

W PALIWACH Z ODPADÓW

(poza paliwami z art. 49a UOO)

W ZMIESZANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH

Projekt rozporządzenia MŚ

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych, jako energii z odnawialnego źródła energii

Projekt rozporządzenia MG

w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej

wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Zachowanie wymagań jak dla spalarni i współspalarni


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, JAKO ŹRÓDŁO CO2 NEUTRALNE

 • TEZY:

 • podczas I okresu rozliczeniowego emisji CO2 (2005 – 2007), spalarnie odpadów komunalnych nie były brane pod uwagę,

 • w drugim okresie rozliczeniowym emisji CO2 (2008 – 2012), szczególnie wobec drastycznego zmniejszenia limitów emisji CO2, kwestia traktowania ITPOK jako źródeł CO2 neutralnych, staje się coraz bardziej aktualna.


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, JAKO ŹRÓDŁO CIEPŁA NA PRZYKŁADZIE WIEDNIA, UPPSALA ORAZ WARSZAWY

 • TEZY:

 • odpady komunalne to 3, co do potencjału, źródło energii,

 • w odróżnieniu od paliw kopalnych źródło to ma charakter niewyczerpalny, wszak odpady będą powstawać tak długo, jak długo będą istnieć społeczności,

 • termiczne przekształcanie odpadów, w odróżnieniu od ich składowania, nie jest marnotrawstwem surowców, a źródłem użytecznej dla ich wytwórców energii.


Schemat wiede skiego systemu przesy u ciep a sieciowego
SCHEMAT WIEDEŃSKIEGO SYSTEMU PRZESYŁU CIEPŁA SIECIOWEGO KOMUNALNYCH, JAKO ŹRÓDŁO CIEPŁA NA PRZYKŁADZIE WIEDNIA, UPPSALA ORAZ

OMV Raffinerie

Własne

Simmering

Obce

Leopoldau

EbS

Flötzersteig

Spittelau

Arsenal

Kagran

Inzersdorf

Hrachowina/Henkel

CIEPŁOWNIE

Energ. Konw.

SIEĆ CIEPŁOWNICZA

Spalarn. odp.

Kotły szcz.

UŻYTKOWNIK

Energ.przem.


Moc zainstalowana u wytw rc w zdalaczynnej energii cieplnej wiede 200 7
MOC ZAINSTALOWANA U WYTWÓRCÓW ZDALACZYNNEJ ENERGII CIEPLNEJWIEDEŃ 2007

Moc ITPOK łącznie – 6%


Zdalaczynna energia cieplna wytworz o na przez poszczeg lnych wytw rc w energii wiede 2007
ZDALACZYNNA ENERGIA CIEPLNA WYTWORZ CIEPLNEJONA PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH WYTWÓRCÓW ENERGII - WIEDEŃ 2007

Udział ITPOK łącznie – 23,1%Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

CYKL UZGADNIANIA I CZAS REALIZACJI INWESTYCJI SPALARNI ODPADÓW

Na przykładzie instalacji dla ARNOLDSTEIN – Austria

(od momentu opracowania koncepcji i przeprowadzenia referendum)

14 lutego 1999 r. przeprowadzono referendum w Gminie Arnoldstein. W referendum wzięło udział 78% mieszkańców, 58% powiedziało tak.

Rola KK ds. OOŚ w ocenie bezpieczeństwa ekologicznego spalarni odpadów


Spalanie na ruszcie w atmosferze wzbogaconej w tlen np technologia syncom verfahren

SPALANIE NA RUSZCIE W ATMOSFERZE WZBOGACONEJ ODPADÓWW TLEN – np. TECHNOLOGIA SYNCOM VERFAHRENAkademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

CYTATY Z PRASY: ODPADÓW

W Nowej Hucie niepokój. W mieszkaniach socrealistycznych bloków, w knajpkach, u fryzjera, na przystankach autobusowych – wszędzie w ostatnich dniach dyskutuje się na jeden temat. Spalarnia – wypowiedzenie tego słowa uruchamia lawinę złorzeczeń i przekleństw. Mało w Nowej Hucie dymiło kominów? Znowu chcą nas truć? Po naszym trupie. Nie pozwolimy na to, by pod naszymi domami powstało centralne śmietnisko miasta – przestrzegają mieszkańcy zawiązujący pierwsze komitety protestacyjne...” Dziennik Polski Nr 62 wydanie niedzielne, 14. III. 2004,


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

CYTATY Z PRASY: ODPADÓW

„Wiadomość o wybudowaniu spalarni śmieci nasuwa pytania: dlaczego w Nowej Hucie? Czym sobie na to zasłużyliśmy? Za co nas karzecie? Nasuwa także wizjedymiącej spalarni, jeszcze bardziej zatrutej gleby i powietrza, jak koszmar, który zaczął nabierać realnych kształtów. Czyżby to miała być powtórka z historii, gdzie dym jak czarny duch będzie wisiał nad Nową Hutą.....? Czasopismo „Nowa Huta – pismo młodych miłośników”, nr 2, kwiecień 2004 r.


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

ILE NOWYCH ODPADÓW

SPALARNI ODPADÓW

I DLACZEGO

POTRZEBUJE POLSKA,

POTRZEBUJE KRAKÓW?


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

WIODĄCE KRYTERIUM: ODPADÓW

 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE REDUKCJI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

 • Art. 5.2. dyrektywy 99/31/WE

 • Art. 16a pkt. 2a oraz 4 znowelizowanej ustawy o odpadach (Dz. U. 2005, Nr 175, poz. 1458), wskazujący, że jest to ustawowo zapisane zadanie własne gminy w zakresie gospodarki odpadami.


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REDUKCJI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

 • Zgodnie z treścią art. 5.2 dyrektywy 99/31/WE oraz art. 16a ust.4 znowelizowanej ustawy o odpadachredukcję tę należy przeprowadzić w trzech, następująco zdefiniowanych etapach:

 • do dnia 31 grudnia 2010 r. – ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

 • do dnia 31 grudnia 2013 r. – ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. ,

 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA ODPOWIEDNIO PRZETWORZONYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r.

 • w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu

 • (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn.zm.):

 • OD 1 STYCZNIA 2013 r.

 • nie będzie można składować odpadów komunalnych, których wartości graniczne przekraczają:

 • ogólny węgiel organiczny TOC > 5%

 • strata przy prażeniu > 8%

 • ciepło spalania > 6 MJ/kg


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA ODPOWIEDNIO PRZETWORZONYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

c.d.

Podobne przepisy, dotyczące zakazu składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych obowiązują w Austrii

w Niemczech, Holandii, Belgii i niewątpliwie wymuszają potrzebę budowy spalarni odpadów.

Ze względu na istotne problemy z praktycznymi możliwościami wdrożenia ww. rozporządzenia przewiduje się, że zastosowana zostanie karencja

do końca roku 2012.


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REDUKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCHODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

wg danych zaczerpniętych z KPGO 2010

* - po zaokrągleniu wg KPGO 2010

 • Czy w dużych polskich miastach, można dokonać recyklingu organicznego odpadów ulegających biodegradacji i w ten sposób dokonać ich redukcji?

 • czy jest uzasadnionym kompostować odpady zmieszane?

 • czy można pozyskać frakcję organiczną u źródła?

 • gdzie i ile możemy wykorzystać wyprodukowanego kompostu?


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REDUKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

WYNIKAJĄCY STĄD STRUMIEŃ ODPADÓW BIODO UNIESZKODLIWIENIA LUB ODZYSKU

kompostowanie spalanie kompostowanie spalanie

1,75 mln Mg 0,75 mln Mg 2,50 mln Mg 1,0 mln Mg

(1,5 mln Mg odpady zmieszane)* (2,0 mln Mg zmieszane)*

7 ITPOK 10 ITPOK

* - przy przyjęciu 50% udziału masowego odpadów biodegradowalnych


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

PODSTAWOWY WNIOSEK ODNOŚNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

ILOŚCI SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

koniecznych do zbudowania w terminie

do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2013 r.

JEST TO NAJMNIEJSZA Z MOŻLIWYCH ILOŚĆ SPALARNI


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

IMPLIKACJE WYNIKAJĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z ZAPISÓW DYREKTYWY 94/62/EC

ORAZ USTAWY O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

ODZYSK ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

DO ROKU 2014

TO

MIĘDZY INNYMI KONIECZNOŚĆ TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA (ODZYSKU ENERGII)

OKOŁO 0,5 mln Mg/a odpadów opakowaniowych

A zatem:

TAKĄ CO NAJMNIEJ WYDAJNOŚĆ SPALARNI NALEŻY ZAGWARANTOWAĆ W PERSPEKTYWIE LAT 2013 - 2014


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

INNE PRZYBLIŻENIE ZAKRESU NIEZBĘDNEJ WYDAJNOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH

SPALARNI ODPADÓW

W PERSPEKTYWIE LAT 2010 - 2014

 • Podstawowe założenia dla wyznaczenia zakresu wydajności:

 • na terenach dużych polskich miast powstaje około 30% masy odpadów komunalnych (KPGO 2010),

 • wg KPGO 2010 na koniec 2014 wytworzone zostanie ok. 12,6 mln Mg/a odpadów komunalnych (prognoza b. ostrożna), a zatem 30% to około 3,75 mln Mg/a,

 • poprzez recykling materiałowy i organiczny zredukowane zostanie około 40% masy wytworzonych odpadów komunalnych w dużych miastach (prognoza niezwykle optymistyczna), czyli 1,5 mln Mg/a.

 • a zatem do termicznego przekształcania w ITPOK powinno zostać skierowane do końca 2014 r. około 2,25 mln Mg/a zmieszanych odpadów komunalnych.


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

INDYKATYWNY WYKAZ DUŻYCH PROJEKTÓW – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW.

LISTA TA PREZENTUJE PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO BUDOWY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO”.

II OŚ PRIORYTETOWA : Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

CZY NASTĄPI PRZYSPIESZENIE PROGRAMU BUDOWY SPALARNI ODPADÓW, CZY

WYKORZYSTAMY ZAREZERWOWANE ŚRODKI FINANSOWE?


Perspektywy budowy w polsce itpok metro spalarnia wg prof e kempy

MIASTO Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW.

Planowana

wydajność

[ Mg/a ]

Ewentualna lokalizacja

 Perspektywa uruchomienia

[ rok ]

KRAKÓW

539,03 mln zł

250 000

w trakcie negocjacji społecznych

powyżej 2010

KATOWICE

1o539,03 mln zł

2o539,03 mln zł

250 000

250 000

regionalna (Ruda Śląska)

regionalna (Katowice)

w latach:

2010 ÷ 2015

2010 ÷ 2015

Szczecin 287,5 mln

~ 140000

Zespół Elektrociepłowni

powyżej 2010

Gdańsk 539 mln zł

~ 250 0001.)

Regionalna dla Trójmiasta

pow. 2010

WARSZAWA

1o533,04 mln zł

2obrak szacunku

265200 2.)

b.d.

teren ZUSOK, druga linia

brak

powyżej 2010

powyżej 2013

ŁÓDŹ

413 mln zł

~250 000

w trakcie analizy

powyżej 2010

POZNAŃ 209 mln

~200 000

w trakcie negocjacji społeczn.

powyżej 2010

PERSPEKTYWY BUDOWY W POLSCE ITPOK „METRO – SPALARNIA” wg Prof. E. Kempy

BIAŁYSTOK 186 mln ~ 100 000 regionalna powyżej 2010

Łączna wydajność: 1 955 000 Mg/aŁączny koszt inwestycyjny: 3 765 mln zł

1.)- instalacja wykorzystująca paliwo z odpadów typu RDF, BRAM

2.) - dotyczy uruchomienia drugiej linii dla istniejącej obecnie spalarni na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

OCENA STOPNIA ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW.

BUDOWY SPALARNI

W SYSTEMACH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMIDLA DUŻYCH POLSKICH MIAST


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

PLANY BUDOWY SPALARNI ODPADÓW KOMUNALNYCH Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW. DLA MIASTA KRAKOWA


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

PLANY BUDOWY SPALARNI ODPADÓW KOMUNALNYCH Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW. DLA MIASTA KRAKOWA

 • Początek dyskusji:

 • Program

 • gospodarki

 • odpadami dla m.

 • Krakowa – paźdz. 1998 r.

 • I. Szansa

 • Fundusz ISPA

 • grudz. 2000 – stanowisko

 • KE negatywne

 • II. Szansa

 • Fundusz Spójności –

 • marzec 2004 – stanowisko

 • KS negatywne.

 • III. Szansa

 • rok 2007 ostatnia szansa


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

PLANY BUDOWY Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW.

SPALARNI ODPADÓW W WARSZAWIE

(rozbudowa „Zabranieckiej”)

 • 24 maja 2007 r. start opracowania dokumentacji wymaganej przez Komisję Europejską dla przedstawienia wniosku do Funduszu Spójności,

 • Sierpień 2007r. – praca studyjna niemal ukończona


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

PLANY BUDOWY Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW.

SPALARNI ODPADÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

PLANY BUDOWY Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW.

SPALARNI ODPADÓW W POZNANIU


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

PLANY BUDOWY Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW.

SPALARNI ODPADÓW W POZOSTALYCH MIASTACH:

ŁODZI

BIAŁYMSTOKU

GDAŃSKU

WROCŁAWIUZIELONEJ GÓRZE


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

 • BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE ZE STRONY SPALARNI ODPADÓW Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW.

 • MITY I FAKTY

 • dioksyny zabijają (przykład ZUSOK, piece domowe jako realne zagrożenie),

 • w dzień filtry pracują nocą są wyłączone,

 • nie ma miejsca na recykling, wszystko zostanie spalane,

 • sprzeczne z zrównoważonym rozwojem,

 • zabiorą miejsca pracy,

 • itp. itp.. Proszę o inne przykłady,

 • nie mają wad?


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

PODSUMOWANIE Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW.

 • Wybudowanie kilku krajowych spalarni odpadów komunalnych w terminie do końca roku 2010 nie jest praktycznie możliwe. Czy Polska i poszczególne gminy wypełnią zobowiązania akcesyjne? Jak wysokie będą kary?

 • Budowa spalarni do końca 2013 r., wymaga podjęcia natychmiastowych działań, aby właściwie przygotować wymagane przez KE wnioski (lista indykatywna) i wykorzystać środki finansowe dostępne w ramach Funduszu Spójności.

 • Projekty budowy spalarni odpadów w dużych polskich miastach, wymagają podejmowania permanentnych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia i kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców tych miast. Wymagają też jednolitego stanowiska politycznego.


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

OSTATECZNA KONKLUZJA: Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW.

NAJWYŻSZY CZAS NA START !


Akademia g rniczo hutnicza w krakowie katedra maszyn i urzadzen energetycznych

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW.

pajak@imir.agh.edu.pl