slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
اللغة العربية ٣ PowerPoint Presentation
Download Presentation
اللغة العربية ٣

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

اللغة العربية ٣ - PowerPoint PPT Presentation


  • 276 Views
  • Uploaded on

اللغة العربية ٣. اَلْـمُـرَاجَـعَـةُ ULANGKAJI. SENARAI TAJUK BAHASA ARAB 3. Masdar Isim Nakirah dan Ma’rifah Mubtada’ dan Khabar Na’at atau sifat Fa’il dan Naib Fa’il Maf’ul Bihi Maf’ul Li ajlih dan maf’ul ma’ahu Isim majrur Kana dan inna wa akhawatuha ‘Atahf, Taukid dan Badal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'اللغة العربية ٣' - kezia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

SENARAI TAJUK

BAHASA ARAB 3

Masdar

Isim Nakirah dan Ma’rifah

Mubtada’ dan Khabar

Na’at atau sifat

Fa’il dan Naib Fa’il

Maf’ul Bihi

Maf’ul Li ajlih dan maf’ul ma’ahu

Isim majrur

Kana dan inna wa akhawatuha

‘Atahf, Taukid dan Badal

Zharf Zaman dan Makan

Hal, Tamyiz dan Istisna’

Laa Nafiah Li al-Jins

Munada

مَصْدَ ر

اِسم نَكِرة و معرفة

مُبْتدأ وخبر

نَعت / صِفَة

فاَعِل وناَئب فاَعِل

مَفْعُول به

مفعول لأجله ومفعول معه

اِسْم مجْرور

كاَنَ وَ إِنَّ و أَخَواَتُها

عَطْف / تَوْكيد / بَدَل

ظَرَف زَماَن و مَكاَن

حاَل / تَمييز / استِثْناَء

لاَ النافية للجنس

مُناَدى

bahasa arab 3 minggu keempat

لاَ النافية للجنس

مُناَدى

Laa Nafiah Li al-Jins

Munada

BAHASA ARAB 3

Minggu Keempat

la nafiah li al jins

PENDAHULUAN

HurufلاَdalamBahasa Arab mengandungibanyakmakna, antaranyaialah TIDAK, JANGAN & TIADA.

PadaModulBahasa Arab 2 yang lalu, parapelajartelahdiberikanpendedahanmengenaiلاَ (An-Nahiyah) yang membawamakna JANGAN, iahanyadigunakanuntukKataKerja yang sedangberlaku ( فعل المضارع ), contoh :

لاَ تَرْكَبْ فَوْقَ الْحِصاَنِ

* LA NAFIAH LI AL-JINS *

la nafiah li al jins1

PENGERTIAN

Iabermakna TIADA yang berfungsimenafikankataNama yang am.

Dari segibaris, iamengikutsistem INNA WA AKHAWATUHA. SubjekdibariskanatasdanPredikatdibariskandepan.

لاَ ماَنِعَ عِنْدِيْ

* LA NAFIAH LI AL-JINS *

slide7

CONTOH AYAT

La Nafiah Li Al-Jins

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ

TIADA / DAYA / DAN / UPAYA / SELAIN / DENGAN / ALLAH

slide8

CONTOH AYAT

La Nafiah Li Al-Jins

لاَ أَحَدَ هُناَ

TIADA / SIAPA / DI SINI

slide9

CONTOH AYAT

La Nafiah Li Al-Jins

لاَ شَيْءَ فىِ الْحَقِيْبَةِ

TIADA / BARANG / DI DALAM / BEG

slide10

LATIHAN 1

Matlamat dari latihan ini ialah membimbing pelajar untuk membezakan makna لاَ dalam ayat yang berbeza.

munada

PENDAHULUAN

Padaminggupertama yang lalu, parapelajartelahmempelajaricarauntukmenjadikanKataNamaTidakPasti (Nakirah) kepadaKataNamaPasti (Ma’rifah).

SalahsatudarinyaialahdenganmemasukkanKataSerudalamKataNamaTidakPasti (Munada).

* MUNADA *

munada1

PENGERTIAN

KATA SERU.

Ayatpanggilandigunakanuntukmemanggilseseorangatauuntukmenarikperhatiannyakepadaperkara yang kitainginsampaikan.

Orang yang kitapanggilitudisebutsebagai (Munada).

Berikutadalahkata-katapanggilan :

* MUNADA *

munada2

KATA NAMA selepas KATA SERU dibariskanatassekiranya :

  • Berbentukperseorangan :
  • ياَ أَمِيْنُ
  • 2. TidakPasti :
  • ياَ بِنْتُ

* MUNADA *

slide14

CONTOH AYAT

Munada

أَيْ مُحَمَّدُ !

WAHAI / MUHAMMAD !

slide15

CONTOH AYAT

Munada

هَياَ وَلَدُ !

WAHAI / BUDAK KECIL !

slide16

CONTOH AYAT

Munada

أَ أُمَّ مُحَمَّدٍ!

WAHAI / IBU MUHAMMAD !

slide17

CONTOH AYAT

Munada

ياَ رَسُوْلَ اللّهِ!

WAHAI / RASULULLAH !

slide18

LATIHAN 2

Matlamat dari latihan ini ialah membimbing pelajar untuk meletakkan Kata Nama yang bersesuaian dengan Kata Seru.