Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Test rz czy ż ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Test rz czy ż ?

Test rz czy ż ?

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Test rz czy ż ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Test rzczyż ?

 2. rz ż d ewa

 3. d ewa rz

 4. ż k ewy rz

 5. k ewy rz

 6. ż rz ko eń

 7. ko eń rz

 8. b oza rz ż

 9. b oza rz

 10. ż rz wie ba

 11. wie ba rz

 12. ż rz ja ębina

 13. ja ębina rz

 14. ż rz eka

 15. ż eka rz

 16. rz mo e ż

 17. mo e rz

 18. b eg rz ż

 19. b eg rz

 20. rz ż t cina

 21. t cina rz

 22. ż rz je

 23. je ż

 24. rz ż

 25. ż

 26. mija ż rz

 27. mija ż

 28. aba rz ż

 29. aba ż

 30. yrafa ż rz

 31. yrafa ż

 32. ółw ż rz

 33. ółw ż

 34. ba ant ż rz

 35. ba ant ż

 36. ż rz ubr

 37. ubr ż

 38. w os ż rz

 39. w os rz

 40. ż rz g yby

 41. g yby rz

 42. wa ywa ż rz

 43. wa ywa rz

 44. ż rz odkiewka

 45. odkiewka rz

 46. rz ż o echy

 47. o echy rz

 48. rz ż je yny

 49. je yny ż

 50. ż rz po eczka