1 / 53

Các vấn đề về IT

Orientation. Các vấn đề về IT. Các vấn đề về IT. Giới thiệu các thông tin về Account của sinh viên . Hướng dẫn cấu hình wifi trên Laptop để join vào hệ thống mạng của FSB . Cấu hình cho Windows 7 Cấu hình cho Windows XP Reset Password Account AD

kevyn
Download Presentation

Các vấn đề về IT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Orientation Cácvấnđềvề IT

 2. Cácvấnđềvề IT • Giớithiệucácthông tin vềAccount củasinhviên. • Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Laptop để join vàohệthốngmạngcủa FSB. • Cấuhìnhcho Windows 7 • Cấuhìnhcho Windows XP • Reset Password Account AD • Hướngdẫnđăngnhậpvào Email FPT • Các Rules về CNTT cho SV khihọctại FSB • Cácvấnđềvềbảomậtthông tin. • Thông tin hỗtrợcủa IT

 3. Orientation Giớithiệu CÁC THÔNG TIN về Account của SINH viên

 4. Giớithiệucácthông tin về Account củasinhviên. • Quy luậtđặttên Account: Account = Tên + Chữcáiđầutiêncủahọ + tênđệm+ Mãsốsinhviên Vídụ: Tên SV: Nguyễn MạnhHùng, Mãsố SV: fb00083 Account: hungnmfb00083

 5. Giớithiệucácthông tin về Account củasinhviên. • Chứcnăng: • Account ĐăngnhậpWifi, EOS • XácthựcquyềntruycậpWifitại FSB. (SSID: FSB-Student) • Xácthực Server thi online EOS \\192.168.20.7 . • Account đăngnhập email: Mỗicánhânđềuđượccungcấp 1 tàikhoản email riêng, sinhviên FPT sẽdùng account email nàyđểliênlạcvớicácthànhviênkháctrong, ngoàiViệnhoặcđăngnhậpvàocácphầnmềm. • Đăngnhậpvào CMS http://cms.fpt.edu.vn • Đăngnhập AP http://ap.fpt.edu.vn

 6. Orientation Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Laptop để join vàohệthốngmạngcủa FSB.

 7. Hướngdẫncáchlấyđịachỉ Mac củamáytính. ĐốivớinhữngbạnsinhviênmớitrướckhiđăngnhậpvàomạngnộibộcủaViện FSB thìphảicungcấpđịachỉ Mac Address đểbộphận IT quảnlý, vànhữngmáytínhnàocungcấpđịachỉ Mac thìmớicóthểvàođượcmạngnộibộ. Cácbạnsinhviêncóthểgửiđịachỉ Mac củamáytínhmàmìnhsởhữuchobộphận ITtheođịachỉ email: It.bba@fsb.edu.vn . Trong email cácbạnghitheomẫusau: • Họ & Tên : Nguyễn MạnhHùng • Account AD: hungnmfb00083 • Địachỉ Mac : 00-1B-B1-4F-FE-76

 8. Hướngdẫncáchlấyđịachỉ Mac củamáytính. • Bước 1: Nhấntổhợpphímtắt : + R vànhậplệnhcmdvàocủasổ pop-up nhưhìnhvẽsau:

 9. Hướngdẫncáchlấyđịachỉ Mac củamáytính. • Bước 2: Nhậptiếpdònglệnhipconfig /all vàocủasổ pop-up tiếptheorồi Enter, mànhìnhsausẽxuấthiện Đâychínhlàđịachỉ MAC củamáytính

 10. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Laptop để join vàohệthốngmạngcủa FSB. • Bước 1: Click vàobiểutượngmạngnhưhìnhsau: Click chuộttrái

 11. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows 7 & Windows Vista

 12. HướngdẫncấuhìnhwifitrênWindows 7 & Windows Vista • Bước 2: Click vàomục Open Network and Sharing Center: Click chuộttrái

 13. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows 7 & Windows Vista • Bước 3: Click vàomục Manager wireless networks: Click chuộttrái

 14. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows 7 & Windows Vista • Bước 4: Click vàomục Add: Click chuộttrái

 15. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows 7 & Windows Vista • Bước 5: Chọnmục Manually create a network profile: Click chuộttrái

 16. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows 7 & Windows Vista • Bước 6: Nhậpvàchọncácthông tin nhưtronghình:

 17. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows 7 & Windows Vista • Bước 7: Chọnmục Change connection setting: Click chuộttrái

 18. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows 7 & Windows Vista • Bước 8: Chọn tab Securiyvà click vàomục Settings: Click chuộttrái

 19. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows 7 & Windows Vista • Bước 9: Nhậpthông tin vàtíchvàocácmụcnhưhìnhdướisauđóchọnmục Configure… : Click chuộttrái

 20. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows 7 & Windows Vista • Bước 10: Bỏdấu stick nhưhìnhvẽsauđónhấn OK … Ok: Click chuộttrái

 21. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows 7 & Windows Vista • Bước 11: Chọnmục Advanced Settings sauđóchọntiếpvào tab 802.1x Settings vàchọntheonhưhìnhdướirồiấn OK :

 22. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows 7 & Windows Vista • Bước 12: Nhậpthông tin tàikhoảncủacánhânvàosaukhihộpthoạisauhiệnrarồiấn OK:

 23. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows 7 & Windows Vista • Bước 13: Saukhixácthựcviệckếtnốivàowifithànhcôngthìhệthốngsẽthôngbáonhưhìnhdưới Kếtnốiwifithànhcông

 24. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP

 25. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước1:

 26. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước2:

 27. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước3:

 28. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước 4:

 29. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước 5: Chọnvànhậpcácthông tin theonhưhìnhvẽ

 30. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước 6:

 31. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước 7:

 32. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước 8:

 33. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước 9:

 34. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước 10:

 35. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước 11:

 36. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước 12:

 37. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước 13:

 38. Hướngdẫncấuhìnhwifitrên Windows XP • Bước 14:

 39. HướngdẫnChange Password Account SaukhiđãđăngnhậpthànhcôngvàohệthốngWificủaViệnrồithìcácbạnsinhviênnênđổi password củamìnhđểbảovệ Account củamình. Cácbạnđăngnhậpvào trang web sauđểđổi password: http://172.16.28.9/iisadmpwd/

 40. Orientation Đăngnhậpvàohệthống email FPT

 41. Đăngnhậpvàohệthống email FPT SaukhiđãđăngnhậpthànhcôngvàomạngnộibộcủaViệnrồithìsinhviêncóthểtruycậpvào email FPT bằngcáchsau: B1: Mởchươngtrìnhtrìnhduyệt web (Cóthểlà IE, Firefox …)

 42. Đăngnhậpvàohệthống email FPT B2: Trênthanh Address Bar nhậptênđịachỉ email củaViệnvào: http://mail.fpt.edu.vnsauđó Enter.

 43. Đăngnhậpvàohệthống email FPT B3: Nhậpthông tin username và password củamìnhvàorồichọn Sign In. Điền Username Điền password Không tích vào ô này nếu không phải máy tính của mình

 44. Đăngnhậpvàohệthống email FPT B4: Vàophầncàiđặttàikhoảnchọnphần change password (Bắtbuộcvớinhững account lầnđầutiênđăngnhậpvàkhuyểnkhích change password đểtăngtínhbảomậtvớinhững account cũ)

 45. Đăngnhậpvàohệthống email FPT B5: Tiếptheochọn tab TàikhoảnvàchọnvàomụcCàiđặttàikhoản Google nhưhìnhvẽ Chọn tab TàiKhoản ChọnCàiđặttàikhoản

 46. Đăngnhậpvàohệthống email FPT B6: Hìnhvẽsauchothấybạnđãđổi password thànhcông Báođổipasswardthànhcông

 47. Orientation Chínhsách CNTT ápdụngchosinhviên

 48. Chínhsách CNTT ápdụngchosinhviên • Thờigianhọc (bìnhthường): • Sáng: 08:30-10:00 vàtừ 10:30-11:30 • Chiều: 13:30-15:00 vàtừ 15:30-17:30 • Rule trongthờigianhọc: • Mở trang web phầnmềm Online đểHọcviêntruycậplấytàiliệuvàchấmđiểm, comment giảngviên. • Chỉmởtruycậpcác trang web khácnếuđượcgiảngviênyêucầutrongtừngbuổihọccụthể. Khiđógiảngviên/ hoặcchươngtrình MBAs sẽđềnghị IT trướcítnhất 1 buổihọc. IT cótránhnhiệmthiếtlậplạihìnhthức Rule chuẩnngaysaubuổihọcđượcyêucầu. • Rule ngoàithờigianhọc: • Mởtoànbộtruycập Internet • Khóatruycậpnhững trang web đen (phảnđộng, đồitrụy…).

 49. Orientation Cácvấnđềvềbảomậtthông tin.

 50. Cácvấnđềvềbảomậtthông tin. Bêncạnhcácbiệnphápbảomậtthông tin, bảomậtdữliệuvàcáctàinguyêntrongViệncủabộphận IT thìmộtbiệnphápkhôngkémphầnquantrọngnữađókhảnăngtựbảovệmìnhtừphíangườisửdụng. Ngườisửdụngcần: • Cótráchnhiệmtựbảovệ,quảnlýcácthông tin account cũngnhưcáctàinguyêncủacánhânmình. • Cầnđặt password phứctạp (Password gồmcảchữhoa,chữthường, sốvàkýtựđặcbiệt, khôngnênđặt password làtêncủamình …) • Nên lock máytínhlạitrướckhirangoài. • Khôngđượcdùng account củamìnhđăngnhậpvàomáytínhkhác (máytínhcủahọcviên) tránhtrườnghợptrênmáytínhđócàicácphầnmềm capture password đểlấythông minh account củamình.

More Related