Ch n m t s i t ng c bi t
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT. BÀI 12 (tiết 33). Trung tâm KTTH - HN Nha Trang Bộ môn Tin học. GV: Mai Trung Chính. Định dạng văn bản theo mẫu. KIỂM TRA BÀI TRƯỚC. Thao tác áp dụng:. Tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu. Tạo chữ cái lớn đầu đoạn. Chia cột đoạn văn. >> Bài kiểm tra.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kevyn-thomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ch n m t s i t ng c bi t

CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT

BÀI 12 (tiết 33)

Trung tâm KTTH - HN Nha Trang

Bộ môn Tin học

GV: Mai Trung Chính


Ki m tra b i tr c

Định dạng văn bản theo mẫu

KIỂM TRA BÀI TRƯỚC

Thao tác áp dụng:

 • Tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu

 • Tạo chữ cái lớn đầu đoạn

 • Chia cột đoạn văn

>> Bài kiểm tra

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


Ki m tra b i tr c1

NHẬN XÉT

KIỂM TRA BÀI TRƯỚC

ĐIỂM

Bài học hôm nay

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


M c ti u

Hiểu được tác dụng của dấu ngắt trang, số trang, tiêu đề trang.

Biết các thao tác cần thực hiện để chèn một số đối tượng đặc biệt nói trên

MỤC TIÊU

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


N i dung

1. CHÈN DẤU NGẮT trang, tiêu đề trang.

2. CHÈN TIÊU ĐỀ TRANG

NỘI DUNG

3. CHÈN SỐ TRANG

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


Ch n m t s i t ng c bi t

1. CHÈN DẤU NGẮT trang, tiêu đề trang.

Ngắt trang

 • Các trường hợp hay gặp khi soạn thảo văn bản

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


Ch n m t s i t ng c bi t

1. CHÈN DẤU NGẮT trang, tiêu đề trang.

Ngắt cột

 • Các trường hợp hay gặp khi soạn thảo văn bản

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


Ch n m t s i t ng c bi t

1. CHÈN DẤU NGẮT trang, tiêu đề trang.

Ngắt dòng

 • Các trường hợp hay gặp khi soạn thảo văn bản

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


Ch n m t s i t ng c bi t

1. CHÈN DẤU NGẮT trang, tiêu đề trang.

Thao tác thực hiện

Đặt con trỏ tại vị trí muốn ngắt.

Break types: chọn kiểu ngắt

Pages break: ngắt sang trang mới (Enter + Ctrl)

Column break: ngắt sang cột mới

Text wrapping break: ngắt sang dòng mới

Vào menu Insert → Break…

→ xuất hiện hộp thoại Break.

Nháy OK

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


Ch n m t s i t ng c bi t

1. CHÈN DẤU NGẮT trang, tiêu đề trang.

Dấu ngắt trang chỉ xuất hiện trong chế độ View→ Normal.

Xóa dấu ngắt trang bằng phím Delete trong chế độ Normal.

Lưu ý:

Delete

Delete

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


N i dung1
NỘI DUNG trang, tiêu đề trang.

1. CHÈN DẤU NGẮT

2. CHÈN TIÊU ĐỀ TRANG

3. CHÈN SỐ TRANG

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


Ch n m t s i t ng c bi t

2. CHÈN TIÊU ĐỀ TRANG trang, tiêu đề trang.

 • Tiêu đề trang nằm ở đâu?

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


Ch n m t s i t ng c bi t

2. CHÈN TIÊU ĐỀ TRANG trang, tiêu đề trang.

Thao tác thực hiện

Vào menu View → Header and Footer

Nháy

Close

Nhập nội dung tiêu đề và định dạng nhưvăn bản bình thường.

Tiêu đề đầu trang

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


N i dung2

3. CHÈN SỐ TRANG trang, tiêu đề trang.

NỘI DUNG

1. CHÈN DẤU NGẮT

2. CHÈN TIÊU ĐỀ TRANG

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


Ch n m t s i t ng c bi t

3. CHÈN SỐ TRANG trang, tiêu đề trang.

 • Chèn số trang để làm gì?

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


Ch n m t s i t ng c bi t

3. CHÈN SỐ TRANG trang, tiêu đề trang.

Thao tác thực hiện

Vào menu Insert → Page Numbers

Position: chọn lề cho số trang

Top

Alignment: chọn vị trí của số trang trên lề

Show number on first: hiện/ẩn số trang ở trang đầu.

Bottom

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


Ch n m t s i t ng c bi t

3. CHÈN SỐ TRANG trang, tiêu đề trang.

Thao tác thực hiện

Nháy OKđể kết thúc

Nháy Formatđể hiệu chỉnh thêm.

Number format: chọn kiểu số trang.

Start at: chọn số bắt đầu để đánh số trang.

3

5

1

3

2

4

3

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


Ch n m t s i t ng c bi t

3. CHÈN SỐ TRANG trang, tiêu đề trang.

Để xóa số trang:

Lưu ý:

→vào View → Header and Footer

→ chọn phần số trang

→ nhấn nút Delete.

Delete

Delete

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


C ng c
CỦNG CỐ trang, tiêu đề trang.

Để chèn dấu ngắt chúng ta vào chọn

 • Tools → Break b. Table → Break

 • c. Format → Break d. Insert → Break

Mục Header And Footer

 • Cho phép chèn dòng chữ, hình ảnh.

 • Cho phép chèn số trang đánh tự động cho văn bản.

 • Cho phép chèn số trang [trang hiện thời]/[tổng số trang]

 • Cho phép thực hiện cả ba điều trên

Có bao nhiêu vị trí để chèn số trang trên văn bản

 • 3 b. 6

 • c. 5 d. 4

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


B i t p v nh
BÀI TẬP VỀ NHÀ trang, tiêu đề trang.

Trả lời các câu hỏi và thực hiện các bài tập trong sách giáo khoa

Bài 12 (tiết 33): CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT


Ch n m t s i t ng c bi t

Thank You ! trang, tiêu đề trang.


ad