عنوان
Download
1 / 22

????? ??? : ????? ? ?????? ??????? ???? ??? ???? ?????? ????? ??????? ????? ? ???? ???? - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

عنوان طرح : تعيين و محاسبه شاخصهاي بهره وري حوزه معاونت توسعه مديريت، منابع و امور مجلس. مرداد ماه 1382. اهداف طرح. هدف محوري تدوين نظامي كه به كمك آن بتوان در هر زمان ميزان بهره وري معاونت توسعه را محاسبه نمود. ساير اهداف بررسي شاخصهاي كار آ يي و اثربخشي در حوزه خدمات

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ????? ??? : ????? ? ?????? ??????? ???? ??? ???? ?????? ????? ??????? ????? ? ???? ????' - kevyn-knox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6868610

عنوان طرح:

تعيين ومحاسبه

شاخصهاي بهره وري

حوزه معاونت

توسعه مديريت، منابع و امور مجلس

مرداد ماه 1382


6868610

اهداف طرح

هدف محوري

 • تدوين نظامي كه به كمك آن بتوان در هر زمان ميزان بهره وري معاونت توسعه را محاسبه نمود

ساير اهداف

 • بررسي شاخصهاي كارآيي و اثربخشي در حوزه خدمات

 • شناسايي اهداف، سياستها و وظايف معاونت توسعه در ارتباط با برنامه هاي توسعه كشور

 • تعيين شاخصهاي كارآيي، اثربخشي و بهره وري معاونت توسعه و دواير آن


6868610

دامنه اجراي طرح

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاونت توسعه مديريت، منابع و امورمجلس

تحقيقات كاربردي

مركز توسعهمديريت و سيستم‎ها

مديريت امور عمومي

دفتر حقوقي و امور مجلس

دفتر مديريت منابع انساني

دفتربرنامه‎ريزي منابع مالي و بودجه

اداره كل ذيحسابي و امور مالي

دفتر مديريت‎منابع فيزيكي و امورفني


6868610

شروع

بررسي ماموريت و وظايف معاونت

بررسي برنامه هاي توسعه اقتصادي

بررسي برنامه هاي ساليانه معاونت توسعه

بررسي برنامه هاي پنجساله معاونت توسعه

تبيين اهداف، استراتژيها و وظايف معاونت توسعه

مرحله اول

مطالعات تطبيقي "شاخصهاي

بين المللي"

مطالعه مباني تئوريك بهره وري

شناسايي شاخصهاي معمول درعلوم پزشكي

شناسايي شاخص هاي اندازه گيري

بهره وري

شاخصهاي اندازه گيري بهره وري

مرحله دوم

تدوين نظام اندازه گيري بهره وري معاونت توسعه

طراحي سيستم جمع آوري اطلاعات

مرحله سوم

اندازه گيري بهره وري و تحليل نتايج

مراحل انجام كار


6868610
تعريف بهره وري

 • دايره المعارف:

  بهره وري عبارت است از نسبت توليد به آنچه كه براي توليد استفاده مي شود.

 • سازمان بين المللي كار (ILO) :

  محصولات مختلف از ادغام چهار عامل اصلي زمين، كار، سرمايه و سازماندهي ايجاد مي شوند. نسبت اين عوامل بر توليد براي سنجش بهره وري بكار مي رود.

 • آژانس بهره وري اروپا(EPA) :

  بهره وري درجه استفاده مؤثر از هر يك از عوامل توليد است.

 • سازمان ملي بهره وري ايران:

  درست انجام دادن (کارآيي) مستمر و مداوم (کيفيت) كار درست (اثربخشي).


6868610

چرخه بهره وري

اندازه گيري بهره وري

1

4

2

ارزيابي بهره وري

بهبود بهره وري

3

برنامه ريزي بهره وري


6868610

اثر بخشي

+ كارايي

= بهره وري


6868610

مزاياي حاصل از اندازه گيري بهره وري

 • تعيين موقعيت سازمان در مقايسه با رقبا

 • برقراري ارتباط صريح بين بهره وري و اهداف استراتژيك سازمان

 • مشخص كردن مشكلات موجود در سازمان و اولويت بندي آنها

 • پياده سازي نظام پاداش واقعي و عادلانه

 • مشهود ساختن پيشرفتها و موقعيتها

 • كمك به واگذاري آسان و مؤثر مسئوليتها


6868610

ماتريس وريبهره وري

زياد

سازمان بهره ور

اثر بخشي

كم

زياد

كم

كارايي


6868610

كارايي وري

 • تعيين كننده نسبت بين ستانده ها و نهاده ها

 • ميزان بهره گيري از كل ظرفيت توليد كالا يا خدمت

 • نحوه درست انجام دادن كارها


6868610

الگوی اندازه گيري وريكارآيي كل

سازمان


6868610

کارايي جزيي= نسبت بين جمع کل ستانده ها به يک داده خاص

کارايي مولفه ای= نسبت بين يک ستانده به کل داده های مرتبط

کارايي خاص= نسبت بين يک ستانده به يک داده خاص

کارايي نهايي= نسبت بين جمع کل ستانده ها به جمع کل داده ها


6868610

اثربخشي ستانده ها به يک داده خاص

 • درجه يا ميزان دستيابي سازمان به هدفهاي مورد انتظار

 • حجم كار درست صورت گرفته در سازمان


6868610

الگو هاي اندازه گيري اثر بخشي سازمان

رويكرد هاي سنتي

روش مبتني بر تامين منابع

اثربخشي

بهره وري

روش مبتني بر فرايند ها

كارايي

بهره وري

روش مبتني بر اهداف

اثربخشي

رويكرد هاي نوين

كارايي

گروه هاي ذينفع داخلي

بهره وري

روش مبتني بر گروه هاي ذينفع

گروه هاي ذينفع خارجي

اثربخشي

بهره وري

روش مبتني بر ارزش رقابتي

ارزش هاي رقابتي

اثربخشي


6868610

فرايند سازمان

مدل پيشنهادي اندازه گيري بهره وري

نگاه سيستمي به سازمان

منابع

محصول

نگاه مديريتي به سازمان

اجرا

برنامه ريزي

ارزيابي


6868610

فعاليتهاي صورت گرفته به منظور تعيين اجزاي مدل

 • مطالعه برنامه هاي عمراني قبل از انقلاب

 • مطالعه برنامه هاي توسعه بعد از انقلاب

 • بررسي ماموريتها و وظايف وزارتخانه و معاونت توسعه

 • تبادل نظر با مديران حوزه معاونت توسعه

 • تعيين نوع وروديها و خروجيهاي مرتبط با هر يك از ماموريتها

 • بررسي شاخصهاي معمول اندازه گيري در بخش بهداشت و درمان

 • طراحي شاخصهاي بهره وري، كارآيي و اثربخشي با توجه به داده هاي بدست آمده6868610

جدول محاسبه شاخص هاي بهره وري يكي از وظايف مركز توسعه و سيستم ها


6868610

جدول محاسبه شاخص هاي بهره وري يكي از وظايف مركز توسعه و سيستم ها


6868610

شاخصهاي بهره وري،كارايي واثربخشي مركز توسعه مديريت وسيستمها

سال

شاخص

ماموريت

1382

1381

1380

1379

1378

كارايي پيش بيني شده اعتبارات

0.01

0.015

0.005

0.0013

كارايي واقعي اعتبارات

0.01

0.0018

0

كارايي پيش بيني شده نيروي انساني

0.0005

0.0015

0.0005

0.0001

كارايي واقعي نيروي انساني

0

0.0005

0.0002

0

طراحي ،بازنگري واصلاح مستمر ساختار سازماني

اثر بخشي تامين اعتبارات

0

0.5000

0.9160

0.25

اثر بخشي تامين نيروي انساني

0.075

1

1

1

اثر بخشي تامين اهداف

0.333

0.333

0

بهره وري اعتبارات

0

0.6667

2.75

0

بهره وري نيروي انساني

0

0.333

3

0

كارايي پيش بيني شده اعتبارات

0.0296

0.04

كارايي واقعي اعتبارات

0.0296

0.2

كارايي پيش بيني شده نيروي انساني

0.0009

0.002

0.0023

0.003

كارايي واقعي نيروي انساني

0.0009

0.0025

0.0040

0.0025

اصلاخ فرآيندهاي سازماني

اثر بخشي تامين اعتبارات

1

0.2

اثر بخشي تامين نيروي انساني

1

0.8

1.2

1.25

اثر بخشي تامين اهداف

1

1

1

1.5

بهره وري اعتبارات

1

5

بهره وري نيروي انساني

1

1.25

0.8333

1.26868610

جدول محاسبه بهره وري كل معاونت توسعه مديريت، منابع و امور مجلس

TPC


ad