6331 sayili sa li i ve g venl kanunu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU PowerPoint Presentation
Download Presentation
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 114

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU. Yrd.Doç.Dr. Saim OCAK. KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜ. 6331 sayılı Kanunun; 9. maddesi (Tehlike sınıfının belirlenmesi) 31 (Belgelendirme, ihtar ve ihlaller) 33 (İş Başmüfettişi kadrosu) 34 (Kadro ihdas ve ihlalleri)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU' - kevork


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kanunun y r rl
KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜ

6331 sayılı Kanunun;

 • 9. maddesi (Tehlike sınıfının belirlenmesi)
 • 31 (Belgelendirme, ihtar ve ihlaller)
 • 33 (İş Başmüfettişi kadrosu)
 • 34 (Kadro ihdas ve ihlalleri)
 • 35 (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü)
 • 36. maddesi (Yayın zorunluluğu)
 • 38 (Atıflar)
 • Geçici 4. maddesi (A,B,C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının çalışması)
 • geçici 5 (Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları)
 • geçici 6 (İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri)
 • geçici 7 (Baş İş Müfettişi Kadrosu)
 • geçici 8 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitü Müdürü ile Yardımcısı)

maddeleri yayımı tarihinde (30.06.2012) yürürlüğe girmiştir.

 • Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

(01.01.2013) yürürlüğe girecektir.

kanunun y r rl1
KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜ

6331 sayılı Kanunun;

 • 6. maddesi (iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri)
 • 7. maddesi (iş sağılığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi)
 • 8. maddesi (İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi);

- Kamukurumları ile

- 50’den az çalışanı olan ve az tehlikelisınıfta yer alan işyerleri

için yayımı tarihinden itibaren

iki yıl sonra, (30.06.2014)

- 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri

için yayımı tarihinden itibaren

bir yıl sonra, (30.06.2013)

 • Diğer işyerleri(50’denfazla) için yayımı tarihinden itibaren

altı ay sonra (01.01.2013)

yürürlüğe girer

ge m uygulamalar
GEÇMİŞ UYGULAMALAR
 • 6331 sayılı Kanunla getirilen yükümlülüklerin önemli bir kısmı 4857 sayılı Kanunda yer almaktaydı.
 • 6331 yeni yükümlülükler getiriyor, tüm işyerlerini kapsıyor.
 • Diğer mevzuatta yer alan hükümler de de bulunmaktadır.
kanunun amaci
KANUNUN AMACI

Bu Kanunun amacı;

 • işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
 • mevcut şartlarının iyileştirilmesi için
 • işveren ve çalışanların
 • görev, yetki, sorumluluk,
 • hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
kanunun kapsami
KANUNUNKAPSAMI

Bu Kanun;

 • kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine,
 • bunların işverenleri ile işveren vekillerine,
 • çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına
 • faaliyet konularına bakılmaksızın

uygulanır.

ali an
ÇALIŞAN

Kanunda çalışan,

 • kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın

kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen

 • gerçek kişi olarak tanımlanmıştır.
veren
İŞVEREN
 • Kanunda işveren,

çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları olarak tanımlanmıştır.

 • Önceki dönemden farklı olarak,

- İlk defa tümKamu kurum ve kuruluşları/işyerleri kapsama dahil edilmiştir.

- Özel işyerleri bakımından ise tüm gerçek ve tüzel kişiler/işyerleri kapsama alınmıştır.

slide9
İŞYERİ

İşyeri, 4857 sayılı Kanundaki ifadeye benzer şekilde tanımlanmıştır.

Özetle,

 • Mal veya hizmet üretmek amacıyla
 • maddi olan ve olmayan unsurlar ile
 • çalışanın birlikte örgütlendiği
 • işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçların da dahil olduğu,
 • organizasyon olarak ifade edilmiştir.
kapsam st snalar
KAPSAM/İSTİSNALAR

6331 sayılı Kanun

aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında uygulanmaz:

 • Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç,

- Türk Silahlı Kuvvetleri,

- Genel kolluk kuvvetleri,

- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

st snalar
İSTİSNALAR
 • Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
 • Ev hizmetleri
 • Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar
 • Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri
st snalar1
İSTİSNALAR

Kapsam dışında tutulan istisnai haller için,

 • diğer mevzuatta yer alan hükümler uygulanabilecektir.
 • Ancak, 6331 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin istisna tutulan faaliyetler hakkında uygulanması daha yerinde olurdu.
 • Örneğin, Kendi adına çalışanlar iş kazası geçirebilir,
 • Ev hizmetlerine sağlığa uygun malzeme verilmeyebilir,
 • Diğer faaliyetlerde de benzer durumlarla karşılaşılabilir.
 • Önemli bir husus 3. kişilerin, müşteriler, ziyaretçiler hususunda herhangi bir düzenleme bulunmuyor.
 • Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim veren okullar, kurslar vs.
 • İstisnalar tekrar gözden geçirilmelidir.
kazasi kavrami
İŞ KAZASI KAVRAMI
 • İş kazası, 6331 sayılı Kanunda, 5510 sayılı Kanundan farklı şekilde tanımlanmıştır.
 • İş kazası: “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay…” şeklinde tanımlanmıştır.
 • Gerekçede, sözü edilen tanımın 5510 sayılı kanundaki tanımı kapsayacak daha üst genel bir tanım olduğu ifade edilmiştir. Ancak madde metni tartışmaya neden olabilecek niteliktedir.
 • Meslek hastalığı: “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık...” şeklinde tanımlanmıştır.
genel y k ml l kler
GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
 • İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
 • İşveren,

-mesleki risklerin önlenmesi,

- eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması,

- organizasyonun yapılması,

- gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,

- sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi

- mevcut durumun iyileştirilmesi, için çalışmalar yapar.

tedb rlere uyulup uyulmadi ini zleme denetleme
TEDBİRLERE UYULUP UYULMADIĞINIİZLEME, DENETLEME
 • İşveren, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını

- izler,

- denetler

- uygunsuzluklarıngiderilmesini

sağlar.

r sk de erlend rmes
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 • İşveren, risk değerlendirmesi

yapar

veya

yaptırır.

e uygun g rev
İŞE UYGUN GÖREV
 • İşveren, çalışana görev verirken,

çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden

işe uygunluğunu göz önüne alır.

hayat ve zel tehl kel yerler
HAYATİ VE ÖZEL TEHLİKELİ YERLER
 • İşveren,
 • yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların
 • hayati ve özel tehlike bulunan yerlere
 • girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
genel y k ml l kler1
GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

İşverenin Genel Yükümlülükleri,

 • 4. maddede sayıldıktan sonra,
 • bazıları farklı maddelerde düzenlenmiş,
 • bir kısmı Yönetmeliklere bırakılmıştır.

İşverenin genel yükümlerinin dışında başka yükümlülükleri de bulunmaktadır.

lkeler
İLKELER

İşveren aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurmak zorundadır.

 • Risklerden kaçınmak.
 • Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
 • Risklerle kaynağında mücadele etmek.
 • İşyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı,

çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek,

lkeler1
İLKELER
 • Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
 • Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
 • Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel birönleme politikası geliştirmek.
 • Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
 • Çalışanlara uygun talimatlar vermek.
gerekl ara ve gere ler n koruyucu malzemen n sa lanmasi
GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLERİN/ KORUYUCU MALZEMENİN SAĞLANMASI
 • İşveren

işçiye,

gerekli araç ve gereçleri,

koruyucu malzemeleri

sağlamak zorundadır.

koruyucu malzemeler
KORUYUCU MALZEMELER

4857 sayılı Kanun

 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • Baş koruyucuları
 • Kulak koruyucuları
 • Göz ve yüz koruyucuları
 • Solunum sistemi koruyucuları
 • El ve kol koruyucuları
 • Ayak ve bacak koruyucuları
 • Cilt koruyucuları
 • Gövde ve karın bölgesi koruyucuları
 • Vücut koruyucuları
g venl k ve sa lik aretler kullanma
GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ KULLANMA

4857 sayılı Kanun

 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • İşveren,
 • güvenlik ve sağlık işaretlerini bulundurmak
 • uygun şekilde kullanmak zorundadır.
g venl k ve sa lik aretler b lg lend rme
GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ BİLGİLENDİRME

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

 • İşveren,
 • güvenlik ve sağlık işaretleri hakkında
 • işçileri ve/veya temsilcilerini bilgilendirecektir.
 • İşaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri,
 • yazılı talimat haline getirilerek
 • işçilere ve temsilcilerine verilecektir.
ali anlarin e t m
ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ
 • İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.
 • Bu eğitim özellikle;

- işe başlamadan önce,

- çalışma yeri veya iş değişikliğinde,

- iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya

- yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.

 • Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
ali anlarin e t m1
ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

4857 Sayılı Kanun

Çalışanların İSG Eğitimi Yönetmeliği,

 • İşverenler,
 • çalışanların,
 • karşı karşıya bulundukları mesleki riskler,
 • alınması gerekli tedbirler konusunda,
 • eğitim programlarını hazırlamak,
 • eğitimleri düzenlenmek,
 • çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak,
 • verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.
meslek e t m belges
MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ
 • Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde,
 • yapacağı işle ilgili
 • mesleki eğitim aldığını
 • belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
 • Konuyla ilgili hususlar Yönetmeliğe bırakılmıştır.
lave e t m
İLAVE EĞİTİM
 • İş kazası veya meslek hastalığı geçirene,
 • işe başlamadan önce,

- kazanın veya meslek hastalığının sebepleri ve

- korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri

hakkında ilave eğitimverilir.

yen leme e t m
YENİLEME EĞİTİMİ
 • Herhangi bir sebeple

6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara,

tekrar işe başlatılmadan önce

bilgi yenileme eğitimi verilir.

ali anlarin e t m2
ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren,

 • iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

4857 sayılı Kanun

Çalışanların İSG Eğitimi Yönetmeliği

 • Asıl işveren, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, alt işverenle birlikte sorumludur.
ali anlarin e t m3
ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ
 • İSG eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.
 • Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
 • Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu sürelerfazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.
e t m konusu ve sinav
EĞİTİM KONUSU VE SINAV

Çalışanların İSG Eğitimi Yönetmeliği,

 • Eğitim konuların seçilmesinde özen gösterilmeli.
 • Eğitimin sonunda sınav yapılmalı
 • Gerekirse eğitim yenilenmeli

Yargıtay kararlarında da vurgulandığı gibi,

 • eğitim konuları bir kısım mevzuat veya belgenin verilmesi değil, eylemli olarak bilgilerin aktarımı ve öneminin kavratılması gerekir.
e t m verecekler
EĞİTİM VERECEKLER

Eğitim kurumu:

 • İş güvenliği uzmanı,
 • işyeri hekimi ve
 • diğer sağlık personelinin eğitimlerini
 • vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Üniversiteler
 • Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler
e t m verecekler1
EĞİTİM VERECEKLER

4857 sayılı Kanun

Çalışanların İSG Eğitimi Yönetmeliği,

Çalışanlara eğitim verebilecekler,

 • iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman
 • işyeri hekimi
 • eğitim vermeye yetkili kurum, kuruluş ya da firmalar (doğrudan öğretim elemanları sayılmıyor)
 • eğitim amaçlı merkezler,
 • işçi veya işveren kuruluşların eğitim vakıfları,
 • işveren ve işçi kuruluşları veya bunların birlikte oluşturulan ortak eğitim merkez ve birimleri,
 • iş sağlığı ve güvenliği konularında İş Müfettişi olarak görev yapmış olanlar.
zel e t m ver lecekler
ÖZEL EĞİTİM VERİLECEKLER

Çalışan temsilcisi özel olarak eğitilir.

Destek elemanları da özel olarak eğitilir.

Çalışanların İSG Eğitimi Yönetmeliği,

 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili
 • Özel görevi olan çalışanlar ve temsilcileri
 • Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlar
 • Kadınlar, gençler, çocuklar vs.
ali anlarin ve ali an temc lc ler n n b lg lend r lmes
ÇALIŞANLARIN ve ÇALIŞAN TEMCİLCİLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
 • Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
 • Sağlık ve güvenlik riskleri,
 • Koruyucu ve önleyici tedbirler.
 • İlk yardım vb. özel görevlendirilen kişiler.
c dd ve yakin tehl ke
CİDDİ VE YAKIN TEHLİKE

İşveren;

 • Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları,
 • tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak
 • tedbirler hakkında derhal bilgilendirir. (Tahliye)
sg h zmet le ba lantili y k ml l kler
İSG HİZMETİ İLE BAĞLANTILI YÜKÜMLÜLÜKLER
 • İSG Hizmeti sunanlarla ilgili olarak,

- gerekli bütün ihtiyaçları karşılar.

- iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

- bildirdikleri uygun yazılı tedbirleri alır.

 • Çalışanların etkilediği bilinen veya etkileyebilecek konularda;

- görevli kişi ve kuruluşları

- işyerine başka yerden gelen çalışanları

- bunların işverenlerini bilgilendirir.

sa lik g zet m
SAĞLIK GÖZETİMİ

İşveren;

 • Çalışanların riskleri dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
 • Aşağıdaki sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

- İşe girişlerinde.

- İş değişikliğinde.

- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra

işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

- İşin devamı süresince,

çalışanın ve işin niteliği ile

işyerinin tehlike sınıfına göre

Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

muayene ve rapor alma
MUAYENE VE RAPOR ALMA
 • Tehlikeli ve çok tehlikelisınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
 • Sağlık raporları, işyerinde çalışan ya da hizmet alınan işyeri hekiminden alınır.
 • Kanunda, gece çalışması, hamile kadın, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç çalışanlar hakkında raporla ilgili düzenleme bulunmuyor.
 • Sağlık gözetiminden doğan tüm maliyet işverence karşılanır.
g r alma ve katilimlarinin sa lanmasi
GÖRÜŞ ALMA VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI

İşveren,

 • çalışanlara veya çalışan temsilcisine
 • varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine
 • görüşlerinin alınması,
 • teklif getirme hakkının tanınmasını,
 • görüşmelerde yer almasını ve katılımlarını sağlar.
ali an tems lc s
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ

İşveren;

 • çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:
 • 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1,
 • 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde ise 6.
 • Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır.
send ka tems lc s
SENDİKA TEMSİLCİSİ
 • İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde,
 • bunlarçalışan temsilcisi olarak da görev yapar.
zleme denetleme ve uygunsuzlu u g derme y k ml l
İZLEME, DENETLEME VE UYGUNSUZLUĞU GİDERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 • Kanuna göreişveren,
 • işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını
 • izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
r sk de erlend rmes1
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 • İşveren,
 • iş sağlığı ve güvenliği yönünden
 • risk değerlendirmesi
 • yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
sa li i ve g venl r sk de erlend rmes y netmel
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Risk değerlendirmesi ekibi

 • İşveren veya vekili,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları
 • İşyeri hekimleri,
 • İşyerindeki çalışan temsilcileri,
 • İşyerindeki destek elemanları,
 • İşyerindeki riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
 • Kanunda, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, izin alınması ve iptali vs. yönetmeliğe bırakılmış ama yönetmelikte yer almıyor.
sa li i ve g venl r sk de erlend rmes
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşveren,

 • 10`dan az çalışanı olup
 • az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,
 • risk değerlendirmesini
 • kendisi yapabilir.
h jyen l m test ve anal z laboratuvarlari yeterl k y netmel tasla i
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

Ölçüm, test, analiz ve değerlendirme yaptırma yükümlülüğü

 • 6331 sayılı Kanunun m. 31/I,ç maddesinde açık olmayan ifadeler kullanılarak, konuyla ilgili düzenleme yönetmeliğe bırakılmıştır.
ac l durum plani
ACİL DURUM PLANI

İşveren,

 • acil durumları önceden değerlendirerek,
 • gerekli tedbirleri alır.
 • Acil durumu belirleme işverene bırakılmıştır.
ac l durum plani1
ACİL DURUM PLANI

İşveren,

 • acil durum planlarını hazırlar.
nleme koruma tahl ye lk yardim yanginla m cadele
ÖNLEME, KORUMA,TAHLİYE, İLK YARDIM,YANGINLA MÜCADELE
 • Acil durumlarla mücadele için,
 • İlk yardım ve diğer konularda
 • uygun donanıma sahip ve
 • eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.
 • (Destek elemanı)
 • araç ve gereçleri sağlayarak
 • eğitim ve tatbikatları yaptırır
 • ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
tahl ye
TAHLİYE
 • Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren;
 • Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için,
 • önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.
kazasi ve meslek hastaliklarinin kayit ve raporu
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE RAPORU

İşveren;

 • Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar,
 • gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.
 • Ramak kala olayları da raporlar.
 • (Zarara uğratma potansiyeli olan olaylar)
kazasi ve meslek hastaliklarinin kayit ve b ld r m
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ

İşveren,

 • İş kazalarınıkazadan sonraki 3 işgünü içinde,
 • Meslek hastalıklarını kendisine bildirildiği/öğrendiği tarihten itibarenüç iş günü içinde,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.
 • 5510 s.K. m. 13/II ayrıca kolluk kuvvetlerine
 • derhal bildirilecektir
 • 4857 sayılı Kanunun 77. maddesi öngörülen,
 • Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine
 • 2 işgünü içinde bildirme yükümlülüğü
 • 01.01.2013 yılında yürürlükten kalkmıştır.
g venl k raporu veya b y k kaza nleme pol t ka belges
GÜVENLİK RAPORU VEYA BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ
 • Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre

- Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi veya

- Güvenlik Raporu

 • işveren tarafından hazırlanır.
 • İşyeri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işletmeye açabilir.
tehl ke sinifinin bel rlenmes
TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ

6331 de, İşyeri tehlike sınıfları;

 • 5510 sayılı Kanununun 83. maddesine göre
 • kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak,
 • Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilecektir.
 • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, yürürlükten kalkmıştır.
tehl ke siniflari tebl
TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ
 • İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde,

o işyerinde yapılanasıl işdikkate alınır.

 • Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır.
 • İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır.
sa li i ve g venl koord nasyonu
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNASYONU
 • İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
 • Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler;
 • işleri koordinasyon ve işbirliği içinde yürütür,
 • birbirlerini ve çalışan temsilcilerini
 • riskler konusunda bilgilendirir.
sa li i ve g venl koord nasyonu1
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNASYONU

Birden fazla işyerinin bulunduğu

 • iş merkezleri,
 • iş hanları,
 • sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde,
 • koordinasyon yönetim tarafından sağlanır.
sa li i ve g venl h zmetler
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • İş güvenliği uzmanı çalıştırma
 • İşyeri hekimi çalıştırma
 • Diğer sağlık personeli çalıştırma
 • (İşyeri hemşiresi)
 • Bu kişiler, Bakanlık tarafından
 • yetkilendirilen eğitim kurumlarında
 • eğitim gördükten sonra
 • Bakanlığın sınavını kazanarak
 • yetki belgesi alan kişilerdir.
sa li i ve g venl h zmetler1
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • İş güvenliği uzmanı:
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,
 • Teknik eleman:Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,
sa li i ve g venl h zmetler2
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • İşveren,
 • Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.
 • Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
 • Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
sa li i ve g venl h zmetler3
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafındaniş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
sa li i ve g venl h zmetler4
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında;
 • görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları,
 • başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini
 • bilgilendirir.
sa li i ve g venl h zmetler5
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının

hak ve yetkileri,

görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz.

 • Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
sa li i ve g venl h zmetler6
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde

iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri

işverene yazılı olarak bildirir;

 • bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde,

bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

sa li i ve g venl h zmetler7
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları,
 • iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı,
 • hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
sa li i ve g venl h zmetler8
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde
 • ihmali tespit edilen
 • işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.
sa li i ve g venl h zmetler9
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için;
 • çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı,
 • tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı,
 • az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
 • belgesine sahip olmaları şartı aranır.
sa li i ve g venl h zmetler10
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • GEÇİCİ UYLULAMA
 • Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,
 • çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
 • 4 YIL süreyle (A) sınıfı yerine (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilecektir.
 • tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
 • 3YIL süreyle (B) sınıfı yerine (C) sınıfı
 • iş güvenliği uzmanı
 • görevlendirilebilecektir.
sa li i ve g venl h zmetler11
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel,
 • gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumdaveya ilgili personelin muvafakative üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir.
sa li i ve g venl h zmetler12
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.
 • Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.
g venl uzmani
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
 • İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
 • 10’dan az çalışanıolan veaz tehlikelisınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
 • Diğer işyerlerinden:
 • 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 • 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
g venl uzmani1
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan,

1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir

 • Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde
 • her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde
 • her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir
yer sa lik ve g venl k b r m
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
 • Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda;
 • işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar.
 • Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.
yer sa lik ve g venl k b r m1
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,
ortak sa lik ve g venl k b r m
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
 • Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,
ortak sa lik ve g venl k b r m1
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
 • İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde,
 • yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri devam eder.
g venl kurulu
İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
 • 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve
 • 6 aydan fazla süren
 • sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren,
 • iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda
 • bulunmak üzere kurul oluşturur.
 • İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
 • İlgili yönetmelik yayımlanmıştır.
g venl kurulu1
İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
 • 6 aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
 • Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
 • Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
 • İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
g venl kurulu2
İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
 • Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise,
 • koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla,
 • asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
g venl kurulu3
İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
 • İşverene bağlı,
 • fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde
 • 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde
 • ayrı ayrı kurul kurulur.(Yönt.m5/I).
g venl kurulu4
İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
 • Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
 • İşveren veya işveren vekili,
 • İş güvenliği uzmanı,
 • İşyeri hekimi,
 • İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
 • Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
 • Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
 • Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.
 • Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır.
g venl kurulu5
İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
 • İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır.
g venl kurulu6
İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
 • Kurullar ayda en az bir kere toplanır.
 • Ancak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.
 • Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
 • Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
n durdurulmasi
İŞİN DURDURULMASI

İşyerinde,

 • çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde;
 • bu tehlike giderilinceye kadar,
 • işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

Ayrıca,

 • çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işlerinde,
 • tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı işyerinde,
 • büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde,
 • risk değerlendirmesi yapılmamış olması
 • durumunda iş durdurulur.
cret deme ve verme
ÜCRET ÖDEME VE İŞ VERME
 • İşveren,
 • işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara
 • ücretlerini ödemekle veya
 • ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.
denet me uyma
DENETİME UYMA
 • İşverenler,
 • Teftiş, denetleme ve inceleme yapan müfettişlerin,
 • Şikayetleri inceleyen memurların,
 • taleplerini yerine getirecektir.
yayin zorunlulu u
YAYIN ZORUNLULUĞU
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar;
 • ayda en az 60 dakika
 • iş sağlığı ve güvenliği,
 • kayıt dışılığın önlenmesi,
 • sosyal güvenlik,
 • işçi ve işveren ilişkileri konularında
 • uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır.
hukuku dar ve ceza sorumululuk
HUKUKU, İDARİ VE CEZAİ SORUMULULUK

İşveren,

yükümlülüklere aykırı davranılması halinde;

 • İdari para cezası ile karşılaşılacaktır.
 • İş geçici ya da sürekli olarak durdurulabilecektir.

İş kazası ve meslek hastalığından dolayı,

 • Maddi tazminat,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı ve
 • Manevi tazminat talepleri ile karşılaşacaktır.
 • SGK yapacağı ödemeler için rücu edebilecektir.

Ölüm ve yaralama nedeniyle,

 • Hapis ya da Adli para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşılacaktır.
devlet n y k ml l kler
DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 1982 ANAYASASI

Devlet’e,

 • Kişilik, beden ve ruh sağlığı, çalışma ve dinlenme, sosyal güvenlik hakları gibi bir çok konuda yükümlülük yüklemiştir.
 • Düzenleme yapma
 • Finansman
 • Denetim
 • Çok taraflı ve iki taraflı uluslararası sözleşmeler
 • AB İş Güvenliği Çerçeve Yönetmeliği gibi kaynaklar
sa li i ve g venl h zmetler n n desteklenmes
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir:

 • Kamu kurum ve kuruluşları hariç
 • ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.
 • Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.
 • Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, SGK tarafından finanse edilir.
sa li i ve g venl h zmetler n n desteklenmes1
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

6331 sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde;

 • istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden,
 • tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir.
 • Bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten 3 yıl süreyle faydalanamaz.
sa li i ve g venl h zmetler n n desteklenmes2
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Aşağıdaki konalar Yönetmelikle belirlenecektir:

 • Desteğin uygulanması
 • Ödenecek İSG hizmet bedellerinin tespiti
 • Destek olunacak kısmı ve ödenme şekli
 • Faydalanabilecek işyerlerinin taşıması gereken şartlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek kuruluşların özellikleri.
denet m
DENETİM
 • 6331 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır.
 • Bu Kanun kapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanır.
denet m1
DENETİM
 • 4857 sayılı Kanunun 92. maddesi uyarınca, Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder.
 • Denetim eksikliği nedeniyle zarar meydana gelirse tazminat söz konusu olabilecektir.
ali anlarin y k ml l kler
ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Çalışanlar,

diğer çalışanların

sağlık ve güvenliklerini

tehlikeye düşürmemekle

yükümlüdür.

 • Ziyaretçiler ve müşterilere yer verilmemiş.
e t me katilma tal mata uyma
EĞİTİME KATILMA-TALİMATA UYMA

Çalışanların İSG Eğitimi Yönetmeliği,

 • Çalışanlar,
 • iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak
 • bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.
kurallara uygun ve do ru kullanma
KURALLARA UYGUN VE DOĞRU KULLANMA
 • İşyerindeki
 • makine, cihaz, araç, gereç,
 • tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını
 • kurallara uygun şekilde kullanmak,
 • güvenlik donanımlarını doğru kullanmak,
 • keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
k esel koruyucu donanimlar
KİŞESEL KORUYUCU DONANIMLAR
 • Kendilerine sağlanan

kişisel koruyucu donanımı

doğru kullanmak ve korumak.

tehl ke ve eks kl b ld rme
TEHLİKE VE EKSİKLİĞİ BİLDİRME
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik yönünden
 • ciddi ve yakın bir tehlike olduğunda
 • koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde,
 • işverene veya çalışan temsilcisine

derhal haber vermek.

ali anlarin y k ml l kler1
ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Müfettiş ve memurların taleplerini yerine getirmek.
 • Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
 • Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
ali anlarin y k ml l kler2
ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • İşyerine,

- sarhoş veya

- uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve

- işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.

(İstisnalar düzenlenmiş)

 • İşveren; nerede, ne zaman, hangi şartlarda alkollü içki içilebileceğini belirleyebilir.
ali anlarin y k ml l kler3
ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Çalışanlar

yükümlülüklerine aykırı davrandıklarında,

işveren, iş sözleşmelerini

haklı ya da geçerli nedenle

feshedebilecektir.

 • Diğer koşulların gerçekleşmesi halinde,

disiplin cezası ya da ücret kesme cezası ile karşılaşabilecektir.

ali anlarin sorumlulu u
ÇALIŞANLARIN SORUMLULUĞU
 • Çalışanlar

yükümlülüklerine aykırı davrandıklarında,

 • Ölüm, yaralama ya da başka bir zarar meydana gelirse,
 • Maddi tazminat,
 • Manevi tazminat
 • SGK’nın rücu talebi ve
 • Hapis ya da adli para cezası ile
 • karşılaşacaktır.
atiflar h k m bulunmayan haller
ATIFLAR/HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
 • Diğer mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak4857 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna (6331 s.K.) yapılmış sayılır.
 • Çalışanların tabi oldukları kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunda (6331 s.K.) hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleriuygulanır.
slide108
,

6331 SAYILI KANUN

 • İnsan sağlığını korumayı hedeflediği için,
 • Amacı itibariyle yerindedir,
 • İşverenlere ekonomik yük getirecektir,
 • Ancak uygulamada sorunlar yaşanacaktır,
 • Yönetmelikler hazırlanmamıştır,
 • Önceki yönetmelikler yetersiz kalacak, farklı sorunlar yaşanacaktır,
 • İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi yetersiz,
 • Tüm işyerlerini kapsar şekilde ağır hükümler
 • İşyerlerine göre farklılıklar olmalıdır,
 • Devletin danışmanlık hizmeti vermesi gerekir,
 • Altyapı, eğitim, bilgilendirme, gibi hususlar yeterli değil,
 • Denetimi sağlayacak yeterli görevli mevcut değil,
slide109
6331 SAYILI KANUN
 • Birçok husus Yönetmeliğe bırakılmış,
 • Birçok yerde, genel ve soyut içeriğinin nasıl dolacağı belli olmayan ifadeler kullanılmış,
 • Yükümlülüklerin açıkça yazılması gerekir,
 • Diğer mevzuat hükümleri ile bazı konularda bağlantı kurulmamış,
 • Bazı faaliyetler, işler kapsam dışında tutulmuş, buralarda da bazı temel hususlar geçerli olmalıdır,
 • Yönetmelikte düzenlenecek yükümlülüklerle ilgili olarak idari para cezası atfı yapılmıştır,
slide110
,

ANAYASA MAHKEMESİNDEN

İPTALİ VE YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI

TALEP EDİLEN HÜKÜMLER

 • m. 2/II,d (İstisnalardan) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.
 • m. 3/II,d (Tanım) Eğitim kurumu:
 • m. 6/III (İş sağlığı ve güvenliği hizmeti) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
 • Madde 8 İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
 • Madde 30 Yönetmelikler
 • madde 31 Belgelendirme, ihtar ve iptaller
sa li i ve g venl le lg l e tl y netmel kler
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER
 • Kanunun 30. maddesinde sayılan konuların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerde düzenleneceği ifade edilmektedir.
 • Kanunun uygulanmasına ilişkin birçok konu Yönetmeliğe bırakılmıştır.
mevcut y netmel kler
MEVCUT YÖNETMELİKLER
 • Kanunun Geçici 2. maddesine göre,
 • 4857 sayılı Kanunun 77 nci,
 • 78 inci,
 • 79 uncu,
 • 80 inci,
 • 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur.
4857 s kanunun y r rl kten kaldirilacak h k mler
4857 S.KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK HÜKÜMLERİ

4857 sayılı Kanunun aşağıdaki hükümleri, 6331 sayılı Kanunun 37. maddesiyle 01.01.2013 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.

 • 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası.
 • 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası.
 • 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları.
 • 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2 nci maddeler.
 • 4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” ifadesi metinden çıkartılmıştır.