Procedura rejestracji
Download
1 / 48

Agenda - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Procedura rejestracji w usłudze Warsztaty promocyjne dla użytkowników Usługi Powszechnej Archiwizacji Michał Jankowski, Maciej Brzeźniak, PCSS. Agenda. Certyfikaty –podstawowe pojęcia Akceptowane CA Jak zostać naszym klientem?. Szyfrowanie asymetryczne. Klucz A. Klucz B. Ala ma kota.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agenda' - kevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Procedura rejestracji w usłudzeWarsztaty promocyjne dla użytkowników Usługi Powszechnej ArchiwizacjiMichał Jankowski,Maciej Brzeźniak, PCSS


Agenda
Agenda

 • Certyfikaty –podstawowe pojęcia

 • Akceptowane CA

 • Jak zostać naszym klientem?


Szyfrowanie asymetryczne
Szyfrowanie asymetryczne

Klucz A

Klucz B

Ala ma kota

0Hgdasy6h9h1jq

Ala ma kota

szyfrowanie/deszyfrowanie

deszyfrowanie/szyfrowanie


Klucze
Klucze

 • Klucz prywatny:

  • używany tylko przez właściciela

  • należy go chronić i nikomu nie udostępniać

  • Dla bezpieczeństwa klucz prywatny powinien być chroniony hasłem

 • Klucz publiczny – dostępny dla wszystkich


Podpis cyfrowy idea

Kup akcje.Kowalski

Kup akcje.Kowalski

e23redsttyk

Kup akcje.Kowalski

Podpis cyfrowy - idea

Klucz prywatny

Kluczpubliczny

Kup akcje.Kowalski

Kup akcje.Kowalski

podpis

weryfikacja


Certyfikat
Certyfikat

 • Plik zawierający dane identyfikujące użytkownika (lub komputer, lub usługę) podpisany cyfrowo przez kogoś komu ufamy.

 • Analogia – certyfikat jest pewnego rodzaju dowodem osobistym pozwalającym ustalić tożsamość właściciela.


Urz d certyfikacji certification authority ca
Urząd certyfikacji Certification Authority (CA)

 • Organizacja (lub osoba) wystawiająca certyfikaty.

 • Obowiązuje zasada zaufania – uznajemy, że dane centrum certyfikacji jest wiarygodne w ramach danej grupy, organizacji lub projektu

 • Każdy urząd ma ściśle zdefiniowaną politykę: komu i na jakich zasadach może wystawić certyfikat

 • Analogia – urząd miasta wystawiający dowody osobiste


Urz d rejestracji registration authority ra
Urząd rejestracjiRegistration Authority (RA)

 • Jednostka (lub osoba) weryfikująca wniosek o wystawienie certyfikatu (m.in. potwierdza tożsamość osoby składającej wniosek)

 • RA otrzymuje swoje uprawnienia od CA

 • Analogia: filia urzędu przyjmująca wnioski od obywateli i wydająca dokumenty wystawione przez inną jednostkę


Certyfikat x509

PL GRID CA zaświadcza że niniejszy certyfikat należy do:Jan Kowalskidata ważności: 11.12.2011-12.12.2012

Certyfikat X509

 • Certyfikat zawiera:

  • Unikalną nazwę użytkownika (maszyny, serwisu)

  • Datę ważności

  • Klucz publiczny

 • Powyższy tekst jest podpisany kluczem prywatnym CA


A cuch certyfikat w

ALFA CA zaświadcza że, BETA CA ma prawo wystawiać certyfikatydata ważności: 11.12.2010-12.12.2015

Łańcuch certyfikatów

 • Certyfikat może zawierać łańcuch podpisów

 • Wystarczy, że ufamy CA na początku łańcucha

BETA CA zaświadcza że niniejszy certyfikat należy do: Jan Kowalski, data ważności: 11.12.2011-12.12.2012


Do czego u ywamy certyfikat w
Do czego używamy certyfikatów?

 • Certyfikat klienta:

  • Identyfikuje użytkownika w systemie Kto wysyła do nas dane?

 • Certyfikat serwera:

  • Identyfikuje serwer Czy na pewno wysyłamy dane na zaufany serwer?

 • Klucze klienta i serwera pozwalają na inicjalizację szyfrowania między klientem a serwerem


Keyring
Keyring

 • Keyring (brelok) to magazyn kluczy i certyfikatów, uporządkowany wg przeznaczenia:

  • Certyfikaty osobiste i klucze prywatne

  • Certyfikaty CA

  • Certyfikaty zaufanych stron/serwisów

 • Przykłady:

  • Windows (Panel Sterowania/Internet/Certyfikaty)

  • Firefox (Opcje/Szyfrowanie/Manager Certyfikatów)

 • Jeśli informacje zawarte w keyring nie wystarczają do identyfikacji serwisu zgłaszany jest alarm bezpieczeństwa

 • Keyrings mają preinstalowany zestaw certyfikatów ogólnie uznawanych CA (np. VeriSign, Commodo)


Ca w platon u4
CA w PLATON-U4

 • TERENA Certificate Service

 • Polish Grid CA (EUGridPMA)

 • PIONIER PKI


Terena certificate service dla kogo
TERENA Certificate Service – dla kogo?

 • Wystawia certyfikaty kilku typów dla instytucji naukowych i edukacyjnych obsługiwanych przez NREN (w Polsce: PIONIER)

 • Personal Certificate: dla użytkowników, do podpisywania korespondencji elektronicznej i uwierzytelniania klienta względem serwera

 • e-Science Personal Certificate: j.w. w systemach typu Grid, spełnia zalecenia IGTF

  http://www.terena.org/activities/tcs/


Terena tcs wymagania
TERENA TCS – wymagania

Instytucja musi być na liście certyfikowanych!

 • Lista: https://tcs.pionier.gov.pl/customerlist/

 • Aby znaleźć się na liście należy podpisać odpowiednią umowę z PCSS

  Wzór umowy znajduje się w materiałach

  Kontakt: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Siecioweul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznańfax. +48 61 8582032e-mail: [email protected]

 • Zostanie utworzone konto dla instytucji w portalu do składania wniosków


Polish grid ca dla kogo
Polish Grid CA – dla kogo?

 • Wystawia certyfikaty dla niekomercyjnych użytkowników systemów typu Grid na terenie Polski

  http://www.man.poznan.pl/plgrid-ca/


Pionier pki dla kogo
PIONIER PKI – dla kogo?

 • Wystawia certyfikaty dla instytucji naukowych i edukacyjnych obsługiwanych przez PIONIER

  http://www.pki.pionier.net.pl


Jak zosta naszym klientem
Jak zostać naszym klientem?

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy:

  • https://www.storage.pionier.net.pl/zgloszenie

   EWENTUALNIE:

 • Zgłosić się do najbliższej jednostki konsorcjum PLATON-U4

  • lista kontaktowa:http://www.storage.pionier.net.pl/contact.html


Formularz zg oszeniowy
Formularz zgłoszeniowy:

 • www.storage.pionier.net.pl/zgloszenieFormularz rejestracyjny
Formularz rejestracyjny

Na podstawie formularza zgłoszeniowego oceniona zostanie możliwość uzyskania dostępu do usługi

Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego profilu:

dane instytucji

dane kontaktowe osób w kwestiach formalno-prawnych i technicznych

zapotrzebowanie na zasoby

CA dla certyfikatów użytkowników

22


Parametry us ugi
Parametry usługi

Parametry usługi:

 • Ilość i możliwa lokalizacja replik

 • Tryb replikacji (synchroniczny/asynchroniczny)

 • Max. dostępną przestrzeń dla danych (soft i hard quota)

 • Max. liczbę plików i katalogów

  Parametry te będą określone w umowie o świadczenie usług. Wewnątrz systemu umowę odzwierciedla zestaw danych zwany kontraktem.


Obs uga po wprowadzeniu kontraktu
Obsługa po wprowadzeniu kontraktu

 • Zostaną przygotowane zasoby, a instytucji klienckiej podany zostanie adres dostępu do usługi

 • Osoba wyznaczona jako kontakt techniczny uzyska dostęp do formularza zgłoszeniowego dla użytkowników

 • Administrator systemu założy konta użytkownikom na podstawie zgłoszeń z formularza


Procedura rejestracji w usłudzeWarsztaty promocyjne dla użytkowników Usługi Powszechnej ArchiwizacjiDziękujemy za uwagę.PYTANIA?


Suplement 1

Suplement 1

Gdzie zamówić usługę: lista kontaktowa


Gdzie zam wi us ug
Gdzie zamówić usługę

 • Zamówienie usługi możliwe jest w jednym z dziesięciu ośrodków na terenie Polski biorących udział w projekcie

  • Białystok - Politechnika Białostocka, Centrum Komputerowych Sieci Rozległ[email protected]

  • Częstochowa - Politechnika Częstochowska, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, PCz [email protected]

  • Gdańsk - Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej [email protected]

  • Kielce – Politechnika Świę[email protected]


Gdzie zamówić usługę

 • Kraków – Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET [email protected]

 • Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, LubMAN UMCSp[email protected]

 • Łódź - Politechnika Łódzka, Centrum Komputerowe PŁ, Miejska Sieć Komputerowa [email protected]

 • Poznań – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe [email protected]


Gdzie zam wi us ug1
Gdzie zamówić usługę

 • Warszawa – Uniwersytet Warszawski,Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, [email protected]

 • Wrocław - Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, WCSS [email protected]


Suplement 2

Suplement 2

Szczegółowe procedury uzyskiwania certyfikatów

Dane kontaktowe CA i RA


Terena tcs procedura krok 1
TERENA TCS –procedura krok 1

Wypełnienie wniosku elektronicznego

 • Login, hasło i adres strony WWW z formularzem można uzyskać u osoby odpowiedzialnej z danej instytucji

 • Wspierane przeglądarki: Internet Explorer lub Firefox

 • Pomoc w wypełnieniu: https://tcs.pionier.gov.pl/manual2/personal/https://tcs.pionier.gov.pl/manual2/personal_eScience/


Terena tcs procedura krok 2
TERENA TCS –procedura krok 2

Weryfikacja wniosku

 • Potwierdzenie złożenia wniosku przychodzi e-mailem do wnioskodawcy

 • Należy wydrukować potwierdzenie i podpisać

 • Należy zgłosić się z potwierdzeniem u osoby odpowiedzialnej w ciągu 30 dni w celu potwierdzenia tożsamości (potrzebny dowolny dowód tożsamości ze zdjęciem)

 • RA (PCSS) weryfikuje i akceptuje wniosek


Terena tcs procedura krok 3
TERENA TCS –procedura krok 3

Wystawienie certyfikatu

 • TERENA TCS wystawia certyfikat

 • Wnioskodawca otrzyma e-mailem link do strony gdzie może certyfikat pobrać (tą samą przeglądarką, w której wypełniał formularz!)


Terena tcs procedura krok 4
TERENA TCS –procedura krok 4

Posługiwanie się certyfikatem

 • Klucz prywatny i certyfikat znajdują się w keyring i są natychmiastowo dostępne dla przeglądarki

 • Należy wyeksportować i przekonwertować klucz i certyfikat do plików w celu:

  • założenia konta w usłudze PLATON-U4

  • użycia w innych programach dostępowych

   • SFTP: WinSCP, sftp

   • WebDAV: klient wbudowany


Terena tcs lista instytucji certyfikowanych
TERENA TCSLista instytucji certyfikowanych


Terena tcs lista instytucji certyfikowanych1
TERENA TCSLista instytucji certyfikowanych


Terena tcs lista instytucji certyfikowanych2
TERENA TCSLista instytucji certyfikowanych


Terena tcs lista instytucji certyfikowanych3
TERENA TCSLista instytucji certyfikowanych


Terena tcs lista instytucji certyfikowanych4
TERENA TCSLista instytucji certyfikowanych


Terena tcs lista instytucji certyfikowanych5
TERENA TCSLista instytucji certyfikowanych


Terena tcs lista instytucji certyfikowanych6
TERENA TCSLista instytucji certyfikowanych


Terena tcs lista instytucji certyfikowanych7
TERENA TCSLista instytucji certyfikowanych


Terena tcs lista instytucji certyfikowanych8
TERENA TCSLista instytucji certyfikowanych


Polish grid ca procedura krok 1
Polish Grid CA – procedura krok 1

Żądanie certyfikatu

 • Na maszynie z Globus Toolkit i zainstalowanym certyfikatem PL Grid CA wydajemy polecenie:grid-cert-request –ca(wybieramy CA: /CN=Polish Grid CA/O=GRID/C=PL, podajemy nazwę swojej instytucji, imię i nazwisko oraz hasło, wygenerowane pliki trafią do ~/.globus)

 • Na maszynie z openSSL wydajemy polecenie:openssl req -new -newkey rsa:1024 -subj'/C=PL/O=GRID/O=<instytucja>/CN=<imię nazwisko>' -keyout userkey.pem -out usercert_request.pem(w poleceniu podmieniamy <instytucja> oraz <imię nazwisko>, podajemy hasło)

 • Wysyłamy plik usercert_request.pem e-mailem na adres [email protected]


Polish grid ca procedura krok 2
Polish Grid CA – procedura krok 2

Weryfikacja wniosku

 • Potwierdzamy osobiście tożsamość w RA

 • lista RA:

  • http://www.man.poznan.pl/plgrid-ca/ra-list.html)


Polish grid ca procedura krok 3
Polish Grid CA – procedura krok 3

Wystawienie certyfikatu

 • CA wystawia certyfikat i odsyła go e-mailem

 • typowo certyfikat umieszczany jest w ~/.globus/usercert.pem


Polish grid ca procedura krok 4
Polish Grid CA –procedura krok 4

Posługiwanie się certyfikatem

 • Certyfikat i klucz są w formacie gotowym do założenia konta w PLATON-U4 i do użycia przez GridFTP

 • Należy przekonwertować i zaimportować certyfikat i klucz w celu użycia w innych programach dostępowych

  • SFTP: WinSCP, sftp

  • WebDAV: przeglądarka, klient wbudowany


Polish grid ca established ra list and dn formats

1. PoznańRA - Paweł Wolniewicz - PSNC - (tel. 61 8582052)RA - Mirosław Kupczyk - PSNC - (tel. 61 8582052)C=PL, O=GRID, O=PSNC C=PL, O=GRID, O=IBCH C=PL, O=GRID, O=PUT-CS

2. KrakówRA - Andrzej Oziębło - CyfronetRA - Patryk Lasoń - CyfronetC=PL, O=GRID, O=Cyfronet C=PL, O=GRID, O=INP C=PL, O=GRID, O=AGH C=PL, O=GRID, O=PolSl C=PL, O=GRID, O=CMUJ

3. WarszawaRA - Adam Padee - INS/ICMC=PL, O=GRID, O=INS C=PL, O=GRID, O=ICM RA - Marian Krause - Warsaw Technical University C=PL, O=GRID, O=Warsaw Univeristy of TechnologyRA - Rafał Moderski - Obsertwatorium Astronimiczne Uniwersytetu WarszawskiegoC=PL, O=GRID, O=OAUW RA - Janusz Oleniacz - Warsaw Technical University C=PL, O=GRID, O=Warsaw University of Technology Faculty of Physics

4. CzęstochowaRA - Konrad Karczewski - Technical University of CzestochowaC=PL, O=GRID, O=Technical University of Czestochowa

5. Szczecin RA - Seweryn Niemiec - Szczecin University of Technology C=PL, O=GRID, O=Szczecin University of Technology

6. Gdansk

RA - Rafał Tylman - Academic Computer Centre in Gdansk TASKC=PL, O=GRID, O=Academic Computer Centre in Gdansk TASK

7. Bialystok

RA - Tomasz Lukaszuk - Bialystok Technical University C=PL, O=GRID, O=Bialystok Technical University

8. Lodz

RA - Tomasz Berner - Technical University of Lodz C=PL, O=GRID, O=Technical University of Lodz

9. Zielona Gora

RA - Przemyslaw Baranowski - University of Zielona Gora C=PL, O=GRID, O=University of Zielona Gora

10. Lublin

RA - Andrzej Bobyk - UMCS C=PL, O=GRID, O=UMCS

11. Opole

RA - Andrzej Czainski - Opole University C=PL, O=GRID, O=Opole University

12. Wroclaw

RA - Pawel Dziekonski - WCSS C=PL, O=GRID, O=WCSS

13. Gliwice

RA - Piotr Tarnowski RA - Maciej Uhlig C=PL, O=GRID, O=US

Polish Grid CAEstablished RA list and DN formats


Pionier pki procedura
PIONIER PKI - procedura

 • Opis jest na stronie:http://www.pki.pionier.net.pl/index.php?c=static_sites&sid=14


ad