1 / 29

Plex

Model. Plex. Degelijk, dynamisch én slim. Gemeente Tilburg Afdeling Vastgoed Ronald van der Ven Herman Groeneveld Woensdag 27 juni 2012. PLANMAAT. Jarenlang ervaring met het opzetten van grond- en vastgoedexploitatiesystemen. PLEX. Systeem voor het maken van:. Vastgoedexploitaties.

ketan
Download Presentation

Plex

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Model Plex Degelijk, dynamisch én slim Gemeente Tilburg Afdeling Vastgoed Ronald van der Ven Herman Groeneveld Woensdag 27 juni 2012

 2. PLANMAAT Jarenlang ervaring met het opzetten van grond- en vastgoedexploitatiesystemen.

 3. PLEX Systeem voor het maken van: Vastgoedexploitaties Grondexploitaties Voor initiatieffase, voorbereiding én uitvoering…

 4. PLEX …binnen Excel.

 5. PLEX in het planproces Beheer Inititiatief PLEX Uitvoering Voorbereiding

 6. PLEX in het planproces Initiatief Voorbereiding Uitvoering Beheer Als binnen een plan de investeringen toenemen… Flexibiliteit Investeringen …neemt de flexibiliteit af.

 7. PLEX in het planproces Slim Dynamisch Degelijk Initiatief Voorbereiding Uitvoering Beheer Flexibiliteit Investeringen Verschillende fases, verschillende uitdagingen!

 8. = DEGELIJK DYNAMISCH èn SLIM

 9. DEGELIJK De rekenkracht van Excel

 10. DEGELIJK De rekenkracht van Excel Een heel project op maarééntabblad

 11. DEGELIJK Onderverdelingnaarhoofdstukken

 12. DEGELIJK Onderverdelingnaarhoofdstukken Samenvattingboven-aan

 13. DEGELIJK Onderverdelingnaarhoofdstukken Samenvattingboven-aan Van bovennaarbeneden (formulier)

 14. DEGELIJK Onderverdelingnaarhoofdstukken Samenvattingboven-aan Van bovennaarbeneden (formulier) Hoofdstukkendichtzetten

 15. DEGELIJK Naarrechts voor verderedetaillering van berekeningen

 16. DEGELIJK • Grondexploitatieposten met per post details over: • Hoeveelheden • Prijzen • Fasering • Gevoeligheid • Risico

 17. DEGELIJK • En optionele koppelingen met: • Ruimtegebruik • Programma • Prijzenboek • GIS/CAD/etc.

 18. DYNAMISCH Deelplannenoptellen of exploitatieplannensamenstellen (Wro)

 19. DYNAMISCH Deelplannenoptellen of exploitatieplannensamenstellen (Wro) Kasstromen van meerdereprojectenmonitoren

 20. DYNAMISCH Deelplannenoptellen of exploitatieplannensamenstellen (Wro) Kasstromen van meerdereprojectenmonitoren Scenario’s met elkaarvergelijken

 21. SLIM Versnel de invoer van een project met een aantal handige tools…

 22. SLIM … zoals versnelde invoer op postniveau,…

 23. SLIM …door het plan te vullen met “programmastempels”…

 24. SLIM …en eenvoudig de woningdichtheid te bepalen.

 25. PLEX in uweigenstijl -Het model maaktgebruik van de huisstijlkleuren van Tilburg en het “T-beeldmerk”

 26. PLEX in uweigenstijl -Het model maaktgebruik van de huisstijlkleuren van Tilburg en het “T-beeldmerk” -Installeren op zoveel apparaten als gewenst. ZONDER bijkopen van licenties!

 27. PLEX in uweigenstijl -Het model maakt gebruik van de huisstijlkleuren van Tilburg en het “T-beeldmerk” -Installeren op zoveel apparaten als gewenst. ZONDER bijkopen van licenties! -Uitbreidingen op maat te maken.

 28. DEGELIJK DYNAMISCH SLIM

 29. Einde Presentatie

More Related