slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK - PowerPoint PPT Presentation

kert
95 Views
Download Presentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

 2. Anotace

 3. Feminizmus

 4. Ideologie ženského hnutí • 1792 „Obrana práv žen“ • britská spisovatelka MarryWollstonecraft • Simone Beauvoirová: Mandaríni, Druhé pohlaví

 5. Historie feminizmu • politická práva • volební právo • sufražetky • 1893 Nový Zéland • 1971 Švýcarsko • arabské země

 6. České země • Magdalena Dobromila Rettigová • B. Němcová, K. Světlá, S. Podlipská, E. Krásnohorská • škola při České Budči • Ústav pro výchovu dívek Svatavy Amerlingové • Vojta Náprstek: Americký klub dam

 7. Vzdělání • 1890 Minerva • Studium na KU: 1897 – filozofická fakulta 1900 – medicína, farmacie

 8. Politika • Chartlotta G. Masaryková, TGM • 1905 Výbor pro volební právo žen • 1912 – první poslankyně: Božena Viková - Kunětická

 9. Právo • 1920: Ústava Československé republiky • výsady pohlaví se neuznávají

 10. Dnešní témata • Osvěta • Potraty • Pornografie • Domácí násilí • Mzdy • Rovné příležitosti

 11. Proudy feminizmu • Liberální • Socialistický • Ekofeminizmus • Lesbický • ……..

 12. Liberální feminizmus • snaha postavit ženu na roveň muži, pokud to nejde, tak obráceně • intelektuálky

 13. Socialistický feminizmus • Žena jsou muži vykořisťovány • Změna ekonomického systému • Nižší společenské vrstvy • Obžaloba liberálních feministek z elitářství

 14. Lesbický feminizmus • Separatizmus • Sesterství • Nadřazenost mužům

 15. Ekofeminizmus • planeta Země = matka • žena = matka • nositelky života • ochrana životního prostředí

 16. Zdroje: ze zdrojů autorky