Srii services research innovation institute
Download
1 / 10

SRII: Services Research Innovation Institute - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

SRII: Services Research Innovation Institute. SIG: Farm & Agricultural Services. คณะทำงาน. ประธาน จะเลือกวันที่ 17 มกราคม 2554 เลขากลุ่ม เนคเทค คณะกรรมการ คุณสหัส คุณสุวิทชัย คุณสุรชัย อ.วรพจน์ คุณพรเพิ่ม คุณณัฐกร คุณยุพา คุณรติยง Dr . Nagai ดร.อัมพร

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SRII: Services Research Innovation Institute' - kerryn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Srii services research innovation institute

SRII:Services Research Innovation Institute

SIG: Farm & Agricultural Services


Srii services research innovation institute
คณะทำงาน

 • ประธาน จะเลือกวันที่ 17 มกราคม 2554

 • เลขากลุ่ม เนคเทค

 • คณะกรรมการ

  • คุณสหัส คุณสุวิทชัย

  • คุณสุรชัย อ.วรพจน์

  • คุณพรเพิ่ม คุณณัฐกร

  • คุณยุพา คุณรติยง

  • Dr.Nagai ดร.อัมพร

  • ดร.เชาวลิต ดร.เศรษฐพงษ์

  • ดร.อรสา ดร.พรพรหม

  • ส่ง link wiki

  • ict40@doae.go.th, chuey@doae.go.th, sv_ood@hotmail.com, sahas@betagro.com, worapot@su.ac.th, Chaow@gistda.or.th, pchairidchai@acfs.go.th, ratiyong.l@doae.go.th, ptpagro@gmail.com

  • ดร.อัมพร, ดร.สุธี, คูรพิสุทธิ์
Technology roadmap srii agricultural services
Technology Roadmap SRII: Agricultural Services

ข้อมูล ธ.ค.2552Srii services research innovation institute
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การบริการภาคเกษตร

 • Service regulation

 • การพัฒนาฟาร์มที่ใช้เงินลงทุนสูง ทำให้ฟาร์มขนาดเล็กไม่สามารถทำได้

 • สภาวะโลกร้อน

  • Early warning เช่น ระบบแจ้งเตือน เช่น สารเมลามีนที่เข้ามาใน ปท.ไทย

  • การระบาดของโรคในพืชและสัตว์

 • คุณภาพการผลิตบุคลากรที่ไม่ทันกับเทคโนโลยีไม่รองรับกับการทำงานจริง ส่วนใหญ่ให้ความรูด้าน product มากกว่า

  • วิธีการแก้ปัญหาคือ one stop service (ใครมีปัญหาอะไรสามารถเข้ามาหาความรู้ได้) ความรู้เชิงบริการ, การพัฒนาการผลิต

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 • ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแหล่งต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการเก็บข้อมูลแบบสุ่ม ที่เป็นค่าเฉลี่ยของพื้นที่ ไม่สามารถนำมาช่วยประมวลผลติดสินใจได้


Srii services research innovation institute
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การบริการภาคเกษตร

 • กรมส่งเสริมฯ มีการเก็บข้อมูลด้าน....

  • ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการการรับรองสินค้าเกษตรที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

  • ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประกอบด้วย ข้อมูลเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก ฯลฯ การเพาะปลูกพืช ปศุสัตว์ ประมง ที่นำมาใช้ในโครงการประกันรายได้ (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ที่เกษตรกรต้องมาขึ้นทะเบียนก่อนกับ ธกส. ผ่านการทำประชาคม

  • One stop service ระดับกระทรวง ศูนย์บริการร่วม

 • การให้ความรู้ เอกสารเผยแพร่ หอกระจายข่าว (ปัญหาที่พบ คือ ข้อมูลที่เผยแพร่ล่าสุดที่ย้อนหลัง 2 ปี ปีล่าสุดอยู่ในแฟ้มไม่สามารถให้ข้อมูลได้)

 • GISTDA+NSTDA จะมีการลงนามความร่วมมือทางด้าน Risk management

 • Service ด้านการเกษตรมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีเฉพาะรายใหญ่ ส่วนรายย่อยเหมือน 10 ที่ผ่านมา

  • ต้องเน้นการบริการเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า (service+innovation  niche market/premium grade) เน้นคุณภาพและองค์ความรู้ในสินค้า

  • พัฒนาฐานข้อมูลที่ช่วยวางแผนในการผลิตสินค้าให้ทันเวลา และตรงตามความต้องการ

  • ควรเริ่มเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มเล็กๆ และขยายไปกลุ่มต่างๆ


Srii services research innovation institute
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การบริการภาคเกษตร

 • Information technology

  • มองที่ user เป็นตัวตั้ง แต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกัน

  • User มีหลายกลุ่ม ดังนั้น one stop service ต้องมีความหลากหลาย

 • มอง user แบบ value chain (production service) การให้ความรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (supporting service) มองว่าแต่ละ user สิ่งที่เร่งด่วนและสำคัญที่สุดคืออะไร เพื่อเลือกเทคโนโลยีนำมาใช้งานให้เหมาะสม

 • การพิจารณาโจทย์ควรคุยกับเจ้าของโจทย์จริงๆ