Virtu lny kampus jadrovej bezpe nosti
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Virtu álny kampus jadrovej bezpečnosti. Leonardo da Vinci – Mobiltné projekty 2010. Create by: Safety corporate team. PREČO program LDV – mobility. pre každého účastníka individuálny program mobility podľa jeho potrieb,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kerry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Virtu lny kampus jadrovej bezpe nosti
Virtuálny kampus jadrovej bezpečnosti

Leonardo da Vinci – Mobiltné projekty 2010

 • Create by: Safety corporate team


Pre o program ldv mobility
PREČO program LDV – mobility

 • pre každého účastníka individuálny program mobility podľa jeho potrieb,

 • zapojenie všetkých relevantných partnerov počas celého projektového cyklu,

 • predpoklady pre vznik multisektorových partnerstiev a spoločných projektov,

 • udelený grant pokrýva veľkú mieru výdavkov,

 • jednoduchá administrácia a nízke riziko (pri dobrej príprave) neúspechu,

 • účastníci s rôznou vzdelávacou a kariérnou cestou ,

 • uznanie nadobudnutých vedomosti a zručnosti súvisiacich s individuálnym programom mobility,

 • pre podnikateľský subjekt – nové nadobudnuté know-how a sieť odborníkov predstavuje významnú súčasť konkurenčnej výhody a budúcich ziskov ...


Cesys center for energy systems
CESys-Center for energysystems

História spoločnosti:

 • 2002 CENS, Centre for Nuclear Safety, založená medzinárodná organizácia expertná skupina/ Swiss gov-Sk gov +IAEA+EU/– kooperácias IAEA a US DoE ( Ministersvo energetiky USA), zameraná na hodnotenie jadrovej bezpečnosti

 • 2002-2006 Medzinárodne projekty, analýtické štúdie, , expert trainings,

 • 2006 CENS transformed to CESys - Center for Energy systems , certified by ISO 9001:2000, for activities Nuclear safety audits

 • 2009 certified by Ministry of Education SR as a training licensed body for Safety and Safety culture

 • www.cesys.sk

  Clients:

 • AREVA , France, Germany,

 • Ministries, MHSR,

 • OECD, Slovak Energy policy rewiev

 • IAEA, Wien

 • GRS, Germany

 • NPP Gosgen, Swiss

 • SE,a.s. ENEL, SK, Seven, CZ, US Steel Kosice, Mondi SCP, Slovnaft,

 • SEPS a.s., AllDeco, SK, Tournigan Corp,CA, CRG consulting group, USA

 • European commission, FP6

 • Intelligent Energy Europe, IEE, Brusel


V chodisk projektu pre o
Východiská projektu – PREČO?

Zámer projektu je dobudovať odbornú kapacitu špecialistov ...

Špecifické ciele projektu :

 • získanie najnovších odborných vedomostí využiteľných pre tvorbu vlastných inovatívnych vzdelávacích programov ,

 • posilnenie všetkých foriem multisektorovej spolupráce v oblasti energetiky a jadrovej bezpečnosti ,

 • prenos know-how partnerskej organizácie OECD Halden Reactor Project pri tvorbe programov,

 • posilnenie partnerskej spolupráce pri využití najmodernejších technológií pre výcvik, ako sú technológie virtuálnej reality, umelej inteligencie a vzťahu „Man - Machine Interface“.


Partneri s d le it
PARTNERI sú dôležití ...

HALDEN REACTOR CENTRE, Nórsko

AREVA UNIVERSITY, Francúzsko


Partnersk organiz cia
Partnerská organizácia

 • AREVA University, vzdelávacie a tréningové stredisko spoločnosti AREVA, www.areva.com

  • Aix en Provence

  • Globálny líder pre Jadrové technológie a vzdelávanie pracovníkov

  • Rozvoj spoločnosti -AREVA -10 000 nových pracovníkov ročne

  • Transfer Know how a znalostí

  • Ideálny partner pre spoluprácu


Cie ov skupina slovensk ch expertov
Cieľová skupina slovenských expertov

 • Expertná skupina kombinácia Univerzít, prevadzkovateľov a konzultačných spoločností:

  • JEES,a.s. Jadrová energetická spoločnosť Slovensko,

  • JAVYS,a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť

  • Slovenské elektrárne, ENEL

  • STU Bratislava, Slovenská technická Univerzita, MTF Trnava

  • CESys, Center for Energy System


O sme chceli dosiahnu
ČO sme chceli dosiahnuť?

Očakávané výsledky :

 • Návrh na zriadenie vzdelávacieho centra pre využitie virtuálnej reality – Kampus virtuálnej reality

 • Návrh na tvorbu a uznávanie resp. evidenciu kreditov pracovníkov v oblasti energetiky

 • Návrh na vytvorenie webstránky umožňujúcej aplikáciu e-learningu v sekcii vzdelávanie s dôrazom na oblasť jadrovej bezpečnosti

 • Návrh na vytvorenie nových tréningových modulov pre vzdelávacie projekty pre spoločnosti prevádzkujúce jadrovo-energetické zariadenia

 • Návrh na vytvorenie spoločnej expertnej siete špecialistov zameraných na zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a optimalizáciu prevádzky a údržby jadrovo-energetických zariadení


O sme v etko urobili dosiahli kam
ČO sme všetko urobili, dosiahli, kam ?

 • NOVÉ inovatívne medzinárodné projekty aj vo vede a výskume a spoločná sieť expertov

 • NOVÉ kompetencie trénerov vrátane jazykových kompetencií

 • NOVÉ inovatívne vzdelávacie, tréningové a rozvojové programy aj pre iné sektory (zdravotníctvo, ochrana prírody a krajiny)


Ako alej
AKO ďalej ...

 • Rozvoj a aplikácia systémov integrovanej bezpečnosti pre prevádzkovateľov energetických zariadení, jadrových elektrární..

 • Zo zameraním na ochranu

  • Pracovníkov

  • Spoločnosti

  • Technológií

  • Životného prostredia

   Situácia v energetike po Fukišime


Virtu lny kampus jadrovej bezpe nosti
... a ...

Situácia v energetike po Fukišime

...transfer znalostí a rozvoj spolupráce v rámci EÚ pre budovanie udržateľného rozvoja energetiky a ochrana životného prostredia

v krajinách s jadrovými technológiami ...

 • formulácia požiadaviek praxe smerom k úprave kurikúl

 • dopracovanie systému medzinárodných štandardov pre uznávanie získaných, preukázaných a overených kompetencií podľa EKR/EQF s využitím

 • koordinácia kapacít (finančných, odborných a časových) pri vytváraní možnosti kolaboratívneho vzdelávania v spoločnom Virtuálnom kampuse,

 • cielená komunikácia s odbornou a laickou verejnosťou – prezentácia a diseminácia výsledkov projektu pre prax na všetkých úrovniach ...


Na z ver
Na záver ...

 • úspešný projekt, úzka spolupráca so špičkovou spoločnosťou v rámci EÚ na rozvoji hi-tech technológií

 • vysoká spokojnosť s výsledkami od účastníkov 

 • plánované projekty v spolupráci s AREVA na transfer technológií na slovenský trh,


Virtu lny kampus jadrovej bezpe nosti

Ďakujem za pozornosť a želám veľa úspechov pri tvorbe, príprave a realizácii projektov Programu celoživotného vzdelávania.

Radi Vám zodpovieme za otázky ...

Kontakt: Ing. Ľubomír Tomík (lubos.tomik@cesys.sk)