Žilinský samosprávny kraj
Download
1 / 11

Oblasti podpory - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Oblasti podpory OS 1 – Zvýšenie konkurencieschopností sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 31,5 % (835,4 mil. €) OS 2 – Zlepšenie životného prostredia a krajiny 50 % (1 242 mil. €)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Oblasti podpory' - kerry-chase


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Oblasti podpory

 • OS 1 – Zvýšenie konkurencieschopností sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

  31,5 % (835,4 mil. €)

 • OS 2 – Zlepšenie životného prostredia a krajiny

  50 % (1 242 mil. €)

 • OS 3 – Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

  13,5 % (358 mil. €)

 • OS 4 – Realizácia prístupu LEADER

  3 % (74,5 mil. €)

Žilinský samosprávny kraj 5. mája 2009


OS 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Priorita: Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku

Žilinský samosprávny kraj 5. mája 2009


Opatrenia na realizáciu osi 3:

 • Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam;

 • Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu;

 • Vzdelávanie a informovanie;

 • Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo;

 • Obnova a rozvoj obcí;

 • Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja.

Žilinský samosprávny kraj 5. mája 2009


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP Z PRV SR 2007 – 2013

Číslo výzvy: 2009/PRV/09

OPATRENIE 3.4.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

v termíne od 2. 1.2009 do 30.6.2009

predkladanie ŽoNFP od 2.2.2009

Žilinský samosprávny kraj 5. mája 2009


PODMIENKY POSKYTNUTIA NFP – 2013

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ): obce nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske osídlení

Rozsah a činnosti :

 • rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;

 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk (vrátane krytých a zázemí týchto ihrísk), tržníc (vrátane krytých), autobusových zastávok a pod., (napr. obec. rozhlasov);

 • rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku) a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných kult. pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet.

 • Typ podporených aktivít

 • rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry;

 • rekonštrukcia a moderniz. stavieb a objektov spoločenského významu;

 • investície do objektov podporujúcich voľno časové aktivity.

Žilinský samosprávny kraj 5. mája 2009


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP Z PRV SR 2007 – 2013

Číslo výzvy: 2009/PRV/10

OPATRENIE 3.4.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

v termíne od 2.1.2009 do 30.6.2009

predkladanie ŽoNFP od 2.2.2009

Žilinský samosprávny kraj 5. mája 2009


Oprávnené výdavky – 2013

 • investície do dlhodobého hmotného majetku;

 • investície do dlhodobého nehmotného majetku;

 • výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o VO;

 • vlastná práca do 30% z ceny nakúpeného materiálu

  (len mzdy a odvody);

 • výška výdavkov za verejné obstarávanie a vypracovanie projektovej dokumentácie nesmie presiahnuť 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt;

 • výdavky spojené s externým manažmentom nesmie presiahnuť 3 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Žilinský samosprávny kraj 5. mája 2009


Vzorové projekty – – 2013 www.apa.sk

 • Vzorový projekt pre opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo(aktualizované 20.2.2009)

 • Vzorový projekt pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí(aktualizované 20.2.2009)

Žilinský samosprávny kraj 5. mája 2009


Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí

Pomoc vidieku – záujmové združenie občanov, dňa 21.2.2009 začalo prostredníctvom Rádia Viva vysielať novú rozhlasovú reláciu pod názvom ŽIVOT NA VIDIEKU, ktorá je projektom s názvom: Medializácia života vidieckeho obyvateľstva a propagácia výsledkov, ktoré dosiahli pôdohospodári a obyvatelia vidieka najmä v nepoľnohospodárskych činnostiach z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie PRV 2007-2013.

Uvedená relácia je pravidelne vysielaná každú sobotu o 10.10 hod..

Relácia vznikla za podpory EÚ , PRV SR 2007-2013 a zaoberá sa možnosťami čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Žilinský samosprávny kraj 5. mája 2009


Ing. Marcela Sláviková Európa investujúca do vidieckych oblastí

[email protected]

041/5032 333

Žilinský samosprávny kraj 5. mája 2009


ad