slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EVO 1-Wat je moet weten PowerPoint Presentation
Download Presentation
EVO 1-Wat je moet weten

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

EVO 1-Wat je moet weten - PowerPoint PPT Presentation

kermit
138 Views
Download Presentation

EVO 1-Wat je moet weten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EVO 1-Wat je moet weten De zweefvliegopleiding bestaat uit: O P L . Z W E E F V L I E G E N • EVO De elementaire vliegopleiding (van de eerste start tot aan solo) • VV0-1 De voortgezette vliegopleiding 1 (van solo tot aan het GPL) • VVO-2 De voortgezette vliegopleiding 2 ( opleiding overlandvliegen)

 2. EVO 1-Wat je moet weten O P L . Z W E E F V L I E G E N 1.1 Veiligheidsregels op het veld • In alle richtingen kijken • Achter startende vliegtuigen langs lopen • Uit de buurt van lierkabels blijven

 3. EVO 1-Wat je moet weten O P L . Z W E E F V L I E G E N 1.2 Het grondtransport • Waar kun je een zweef-vliegtuig het beste duwen

 4. EVO 1-Wat je moet weten 1.3 Kabel aanhaken en tiplopen O P L . Z W E E F V L I E G E N • Als het zwaailicht uit is, doe je de chute aan de kabel • Trek de kabel recht voor het te starten vliegtuig • Controleer de conditie van de sluitingen en het voorloopstuk.

 5. EVO 1-Wat je moet weten 1.3 Kabel aanhaken en tiplopen O P L . Z W E E F V L I E G E N • Binnen de spanwijdte van het vliegtuig mogen geen andere lierkabels of chutes liggen. • Kijk of het voorloopstuk zo ligt dat er geen knopen in getrokken worden • Kies het juiste breukstuk

 6. EVO 1-Wat je moet weten O P L . Z W E E F V L I E G E N

 7. EVO 1-Wat je moet weten 1.3 Kabel aanhaken en tiplopen O P L . Z W E E F V L I E G E N • Wacht tot de vlieger z’n duim opsteekt • Houd de vleugel horizontaal • Let mee op of er veilig gestart kan worden • Steek je hand omhoog en roep straktrekken • Als de kist iets rolt roep je: ‘strak’ en doe je je hand omlaag

 8. EVO 1-Wat je moet weten 1.4 Kabeluitrijden O P L . Z W E E F V L I E G E N • Met kabeluitrijden begin je pas nadat een ervaren kabeluitrijder je dit geleerd heeft. 1.5 Tijdschrijven • De tijdschrijver noteert de naam van de gezagvoerder, naam leerling, PH-nummer, starttijd en landingstijd.

 9. EVO 1-Wat je moet weten O P L . Z W E E F V L I E G E N

 10. EVO 1-Wat je moet weten O P L . Z W E E F V L I E G E N 1.6 Veiligheidsregels in de lucht • Uitkijken; kijk veel naar buiten en niet te veel op de instrumenten • GPL-houders geven ruimte aan tweezitters en solisten • Tweezitters geven ruimte aan solisten

 11. EVO 1-Wat je moet weten 1.7 Het weer O P L . Z W E E F V L I E G E N

 12. EVO 1-Wat je moet weten 1.8 Medicijnen e.d. O P L . Z W E E F V L I E G E N • De “I ’m safe check”

 13. EVO 1-Wat je moet weten 1.9 Geldige papieren O P L . Z W E E F V L I E G E N